Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nepoštovanje suda

Međunarodni sud može pokrenuti postupak u vezi s nepoštovanjem suda kada postoji razlog za vjerovanje da je neka osoba svjesno i hotimično omela provođenje pravde. To ometanje pravde može uključivati zastrašivanje svjedoka ili druge vidove pritiska na svjedoke, odbijanje da se odgovori na pitanja na sudu ili oglušivanje na nalog za stupanje pred vijeće ili dostavljanje dokumenata vijeću, objelodanjivanje povjerljivih sudskih dokumenata i kršenje zaštitnih mjera.

Predmeti za nepoštovanje Međunarodnog suda su obuhvaćeni pravilom 77 Pravilnika o postupku i dokazima.

Kategorija 'okončani predmeti' sadrži predmete u kojima je donesena konačna presuda, kao i one okončane bez donošenje konačne presude zbog povlačenja optužbi

Jojić i drugi (IT-03-67-R77.5)

U predmetu Šešelj (IT-03-67)

Suđenje je u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Jojić, Petar

Jojić, Petar

Ostojić, Jovo

Ostojić, Jovo

Radeta, Vjerica

Radeta, Vjerica


Predmeti u pretresnom postupku:
Nema predmeta.
Predmeti u žalbenom postupku:
Nema predmeta.

Avramović i Simić (IT-95-9-R77)

U Predmetu Simić i drugi (IT-95-9)
Avramović, Branislav

Avramović, Branislav

Simić, Milan

Simić, Milan


Beqaj (IT-03-66-R77)

U predmetu Limaj i drugi (IT-03-66)
Beqaj, Beqa

Beqaj, Beqa


Bulatović (IT-02-54/R-77.4)

U predmetu Milošević (IT-02-54)
Bulatović, Kosta

Bulatović, Kosta


Haraqija i Morina (IT-04-84-R77.4)

U predmetu Haradinaj i drugi (IT-04-84)
Haraqija, Astrit

Haraqija, Astrit

Morina, Bajrush

Morina, Bajrush


Hartmann (IT-02-54-R77.5)

U predmetu Slobodan Milošević (IT-02-54)
Hartmann, Florence

Hartmann, Florence


Haxhiu (IT-04-84-R77.5)

U predmetu Haradinaj i drugi (IT-04-84)
Haxhiu, Baton

Haxhiu, Baton


Jokić (IT-05-88-R77.1)

U predmetu Popović i drugi (IT-05-88)
Jokić, Dragan

Jokić, Dragan


Jović (IT-95-14 i 14/2-R77)

U predmetu Blaškić (IT-95-14)
Jović, Josip

Jović, Josip


Kabashi (IT-04-84-R77.1)

U predmetu Haradinaj i drugi (IT-04-84)
Kabashi, Shefqet

Kabashi, Shefqet


Margetić (IT 95-14-R77.6)

U predmetu Blaškić (IT-95-14)
Margetić, Domagoj

Margetić, Domagoj


Marijačić i Rebić (IT-95-14-R77.2)

U predmetu Blaškić (IT-95-14)
Marijačić, Ivica

Marijačić, Ivica

Rebić, Markica

Rebić, Markica


Milka Maglov (IT-99-36-R77)

U Predmetu Brđanin (IT-99-36)
Postupak okončan odlukom Pretresnog veća 17. decembra 2004.

Maglov, Milka

Maglov, Milka


Nobilo (IT-95-14/1-AR77)

U predmetu Aleksovski (IT-95-14/1)
Nobilo, Anto

Nobilo, Anto


Pećanac (IT-05-88/2-R77.2)

U predmetu Lukić i Tolimir (IT-05-88/2)
Pećanac, Dragomir

Pećanac, Dragomir


Rašić (IT-98-32/1-R77.2)

U predmetu Lukić i Lukić (IT-98-32/1)
Rašić, Jelena

Rašić, Jelena


Tabaković (IT-98-32/1-R77.1)

U Predmetu Lukić i drugi (IT-98-32/1)
Tabaković, Zuhdija

Tabaković, Zuhdija


Zečević (IT-95-5/18-R77.1)

U predmetu Karadžić (IT-95-5/18)

Optužnica zbog nepoštovanja suda suspendovana 18. februara 2011
Zečević, Berko

Zečević, Berko