Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Ademi & Norac (IT-04-78)

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Ademi (IT-01-46) , Norac (IT-04-76) "Medački džep"

Optužnice

Nalozi Pretresnog vijeća

Saopštenja za javnost