Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma..

Aleksovski (IT-95-14/1)

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Video zapisi

Saopštenja za javnost