Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Blagojević & Jokić (IT-02-60)

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

Dokumenti tužilaštva

Video zapisi

Transkripti

2004
julijunijanuar
1908, 0919, 20, 21, 22
 
2003
decembarnovembarjuli
0113, 14, 2121

Saopštenja za javnost