Sudnica 3

 

Raspored

 

Presude i prva stupanja pred Sud prenose se uživo. Sve druge rasprave se prenose sa 30 minuta zakašnjenja.
Detaljnije

 

Original iz sudnice
Kanal koji sadrži originalni govor u sudnici (jezike kojima govore različite osobe u sudnici bez prevoda) dostupan je i na albanskoj verziji ove stranice.

 

Drugi player