Predmeti

Izabrani dokumenti koji se ovde nalaze su isključivo informativnog karaktera i ne smatraju se zvaničnim dokumentima Međunarodnog suda.

Dodatne materijale možete pretraživati koristeći bazu podataka Sudski spisi MKSJ-a.. Postupci zbog nepoštovanje suda dostupni su na posebnoj stranici.

Postupci u predmetima Karadžić, Šešelj i Stanišić i Simatović sada su u nadležnosti MMKS.

Predmeti u pretpretresnoj fazi postupka:
Nema predmeta.

Mladić (IT-09-92)

Izricanje presude Pretresnog veća očekuje se u novembru 2017.

Dokazni postupak Tužilaštva je završen 26. februara 2014. Dokazni postupak odbrane je počeo 19. maja 2014.

Mladić, Ratko

Mladić, Ratko


Prlić i drugi (IT-04-74)

Izricanje presude Žalbenog veća očekuje se u novembru 2017.

Presuda Pretresnog veća izrečena je 29. maja 2013: Jadranko Prlić je osuđen na 25 godina zatvora. Bruno Stojić, Slobodan Praljak i Milivoj Petković su osuđeni na po 20 godina zatvora. Valentin Ćorić je osuđen na 16 godina zatvora. Berislav Pusić je osuđen na 10 godina zatvora.
Prlić, Jadranko

Prlić, Jadranko

Stojić, Bruno

Stojić, Bruno

Praljak, Slobodan

Praljak, Slobodan

Petković, Milivoj

Petković, Milivoj

Ćorić, Valentin

Ćorić, Valentin

Pušić, Berislav

Pušić, Berislav


Šešelj (IT-03-67)

Žalbeni postupak je u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Pretresno veće: oslobođen krivice 31. marta 2016.

Najava žalbe tužioca MMKS na Presudu Pretresnog veća podnesena je 2. maja 2016.
Šešelj, Vojislav

Šešelj, Vojislav


Milošević, Slobodan (IT-02-54) "Kosovo, Hrvatska i Bosna"

Postupak protiv Slobodana Miloševića je okončan. Optuženi je preminuo u pritvoru 11. marta 2006.
Milošević, Slobodan

Milošević, Slobodan


Mejakić i drugi (IT-02-65) "Logori Omarska i Keraterm"

Optužnica protiv Zdravka Govedarice, Grubana (ime nepoznato), Predraga Kostića, Nedjeljka Paspalja, Milana Pavlića, Milutina Popovića, Draženka Predojevića, Željka Savića, Mirka Babića, Nikice Janjića (takođe pogledati predmet Sikirica) i Dragomira Šaponje (takođe pogledati predmet Sikirica) je povučena 8. maja 1998. Optužnica protiv Nenada Banovića je povučena 10. aprila 2002.

Mejakić, Željko

Mejakić, Željko

Gruban, Momčilo

Gruban, Momčilo

Fuštar, Dušan

Fuštar, Dušan

Knežević, Duško

Knežević, Duško

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Fuštar i drugi (IT-95-8/1) "Logor Keraterm", Mejakic i drugi (IT-95-4)