Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nepoštovanje suda

Međunarodni sud može pokrenuti postupak u vezi s nepoštovanjem suda kada postoji razlog za vjerovanje da je neka osoba svjesno i hotimično omela provođenje pravde. To ometanje pravde može uključivati zastrašivanje svjedoka ili druge vidove pritiska na svjedoke, odbijanje da se odgovori na pitanja na sudu ili oglušivanje na nalog za stupanje pred vijeće ili dostavljanje dokumenata vijeću, objelodanjivanje povjerljivih sudskih dokumenata i kršenje zaštitnih mjera.

Predmeti za nepoštovanje Međunarodnog suda su obuhvaćeni pravilom 77 Pravilnika o postupku i dokazima.

Kategorija 'okončani predmeti' sadrži predmete u kojima je donesena konačna presuda, kao i one okončane bez donošenje konačne presude zbog povlačenja optužbi

Jojić i drugi (IT-03-67-R77.5)

U predmetu Šešelj (IT-03-67)

Suđenje je u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Jojić, Petar

Jojić, Petar

Ostojić, Jovo

Ostojić, Jovo

Radeta, Vjerica

Radeta, Vjerica


Predmeti u pretresnom postupku:
Nema predmeta.
Predmeti u žalbenom postupku:
Nema predmeta.

Hartmann (IT-02-54-R77.5)

U predmetu Slobodan Milošević (IT-02-54)
Hartmann, Florence

Hartmann, Florence