Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Spisak pretresa u predmetu Karadžić

Ovaj interaktivni spisak pretresa sadrži informacije o svjedocima koji su svjedočili tokom suđenja u predmetu Karadžić, kao i linkove na sve javne transkripte (na engleskom i francuskom) i snimke (na engleskom, francuskom, bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, kao i “original iz sudnice”)  u ovom predmetu. Korisnici spiska pretresa mogu prilagođavati pretragu i filtrirati podatke. Kliknite na opciju "Show more columns" kako biste vidjeli dodatna polja s informacijama.

Većina korisnika će morati da preuzme video fajlove (desni klik i opcija sačuvati) kako bi ih pregledala u željenoj jezičkoj verziji (t.j., sa željenim audio kanalom). Ukoliko se direktno pokrenu, video fajlovi se emituju samo u originalnoj jezičkoj varijanti, što je često “original iz sudnice”. Preporučujemo da se preuzeti fajlovi otvaraju koristeći program VLC Player, a jezička verzija  izabere koristeći opciju Audio / Audio Track Options. Alternativno, korisnici programa Internet Explorer 11 trebalo bi da budu u mogućnosti da video fajlove pokrenu direktno i izaberu jezičku varijantu korišćenjem opcije Audio Selection Menu.

Povratne informacija od korisnika su dobrodošle kako bismo unaprijedili ovu alatku.