Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Pismeno i usmeno prevođenje

Dva službena jezika Međunarodnog suda su engleski i francuski, i cjelokupno osoblje i sudije moraju govoriti barem jedan od tih jezika. Osim toga, u skladu s međunarodnim normama ljudskih prava, svi optuženi se na sudu imaju pravo služiti maternjim jezikom. Optuženi na Međunarodnom sudu govore bosanski/hrvatski/srpski, albanski ili makedonski. Zbog toga se svi sudski postupci održavaju na najmanje tri, a ponekad i četiri jezika, dok se velika većina pismenih dokumenata prevodi na dva do pet jezika. Stoga su tumači, koji prevode govor, i prevodioci, koji rade s pisanim tekstovima, od ključne važnosti za praktično sve aspekte rada Međunarodnog suda.

U svakoj sudnici nalazi se nekoliko zvučno izolovanih prevodilačkih kabina iz kojih se simultano prevodi za sve učesnike suđenja i za posetioce. Tumači rade u parovima i prevode svaki po 30 minuta, a kolega im je za to vrijeme rezerva. Nakon 30 minuta se mijenjaju. Tumači govore u prvom licu, pri čemu njihove riječi moraju zvučati prirodno i tečno, i moraju što tačnije i neutralnije prenijeti riječi onih čiji govor prevode. Sve greške u sudnici se brzo uviđaju i popravljaju. Tumači su, nadalje, u svakom trenutku dužni poštovati povjerljivost postupaka i težiti profesionalnoj uzdržanosti. 
 

Svi temeljni pravni dokumenti Međunarodnog suda, poput Pravilnika o postupku i dokazima, Statuta, optužnica i presuda, prevode se na engleski, francuski, bosanski/hrvatski/srpski i, po potrebi, na albanski i makedonski. Osim toga, dokumenti koji su na suđenju predloženi za uvrštavanje u dokaze, kao i podnesci sudu, prevode se na jedan od službenih jezika. Prijevod hiljada stranica pisanog materijala je dugotrajan i vremenski zahtjevan posao.

Na Međunarodnom sudu, za cjelokupno usmeno i pismeno prevođenje zadužena je Prevodilačka služba. U njoj rade sudski tumači i prevodioci s visokim stepenom stručne osposobljenosti specijalizovani za prevođenje na području prava. Prevodilačka služba, osim što pruža usluge usmenog i pismenog prevođenja, zapošljava sudske stenografe koji bilježe transkripte rasprava na Međunarodnom sudu.

Usmeno prevođenje

Postoje dvije vrste usmenog prevođenja: simultano prevođenje i konsekutivno prevođenje. U simultanom prevođenju tumač govori istom brzinom kao i osoba čije riječi prevodi, sa samo nekoliko sekundi zakašnjenja. Ova vrsta usmenog prevođenja zahtijeva posebnu opremu (mikrofone i slušalice) i tako se prevodi u sudnicama Međunarodnog suda. U konsekutivnom prevođenju tumač počinje s prevođenjem kada osoba čije riječi prevodi prestane govoriti. Tako se na Međunarodnom sudu prevodi i na samom Sudu, na primjer na sastancima ili razgovorima, i na terenu kada nema opreme za usmeno prevođenje.

Dužnosti tumača i  prevodilaca

Tumači i prevodioci su dužni postupati po Etičkom kodeksu Međunarodnog suda. Dužni su postupati sa informacijama, do kojih dođu kroz obavljanje svog posla, kao sa povjerljivim informacija i nakon što odu s Međunarodnog suda. Kada usmeno ili pismeno prevode razgovore osumnjičenih ili optuženih i njihovih advokata, obavezuje ih  pravilo privilegovanog profesionalnog odnosa advokata i optuženih, i ne smiju otkrivati informacije koje tako steknu bez izričitog dopuštenja tih advokata i optuženih. Dužni su postupati samostalno, nepristrano i težiti profesionalnoj uzdržanosti. Moraju prevoditi tačno, i kada rade u sudnici, upozoriti sudije na bilo kakvu nedoumicu izazvanu izborom riječi onih čije riječi prevode.

Terminološka dosljednost


Često postoji više načina da se neki izraz ili riječ prevede s jednog jezika na drugi. Prevodilačka služba Međunarodnog suda ima sekciju zaduženu za održavanje dosljednosti u terminologiji i sastavljanje glosara za usmene i pismene prevodioce u toj službi.