Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Šta je bivša Jugoslavija?


Međunarodni sud je dobio mandat da krivično goni osobe odgovorne za konkretne zločine počinjene nakon januara 1991. godine na području danas poznatom pod nazivom bivša Jugoslavija.

Ono što se podrazumeva pod nazivom bivša Jugoslavija je teritorija države koja se do 25. juna 1991. godine zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ). Konkretnije, sastojala se od šest republika koje su bile deo federacije: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije (uključujući pokrajine Kosovo i Vojvodinu) i Slovenije.

Proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske 25. juna 1991. godine praktično je okončalo postojanje SFRJ. Do aprila 1992. godine još dve republike, Makedonija i Bosna i Hercegovina su usvojile deklaracije o proglašenju nezavisnosti, ostavljajući samo Srbiju i Crnu Goru u federaciji.

Ove dve preostale republike su 27. aprila 1992. godine proglasile Saveznu Republiku Jugoslaviju (SRJ). Savezna Republika Jugoslavija je 2003. godine preuređena i preimenovana u Državnu Zajednicu Srbija i Crna Gora. Ova unija je faktički formalno prestala da postoji nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore 3. juna 2006. i Srbije 5. juna 2006. godine.