Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

MKSJ podigao optužnicu protiv Vojislava Šešelja za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine

Press Release . Communiqué de
presse . Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 14. februara 2003.

JL/P.I.S./728-t


MKSJ PODIGAO OPTUŽNICU
PROTIV VOJISLAVA ŠEŠELJA ZA ZLOČINE
PROTIV ČOVEČNOSTI
I RATNE ZLOČINE


 


Sudija O-Gon Kwon je u petak, 14. februara
2003, potvrdio optužnicu
protiv Vojislava Šešelja.


Optužnica,
koju je tužilac
potpisao 15. januara 2003, tereti Vojislava Šešelja u osam tačaka
za zločine
protiv čovečnosti
i u šest tačaka
za kršenje zakona i običaja
ratovanja.


Optuženi


Prema navodima optužnice,
Vojislav Šešelj je rođen
11. oktobra 1954. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. U junu 1990.
Vojislav Šešelj je osnovao "Srpski narodni pokret obnove", koji
je kasnije preimenovan u "Srpski četnički
pokret". Vlasti SFRJ-a su nakon izbora u decembru 1990. zabranile
delovanje Srpskog četničkog
pokreta. Dana 23. februara 1991., Vojislav Šešelj je izabran za predsednika
novoosnovane Srpske radikalne stranke (SRS). U junu 1991, izabran je za
poslanika u Skupštini Republike Srbije. U gotovo svakodnevnim demonstracijama
i izbornim kampanjama, pozivao je na jedinstvo Srba i rat protiv "istorijskih
neprijatelja", tj. hrvatskog, muslimanskog i albanskog stanovništva
na teritoriji bivše Jugoslavije.


Udruženi
zločinački
poduhvat


Prema navodima optužnice, Vojislav Šešelj je učestvovao u udruženom
zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj trajno i nasilno
uklanjanje, činjenjem zločina definisanih u članovima 3
i 5 Statuta Međunarodnog suda, većine hrvatskog, muslimanskog
i drugog nesrpskog stanovništva sa oko trećine teritorije Hrvatske,
velikog dijela Bosne i Hercegovine i delova Vojvodine, u Republici Srbiji,
kako bi ta područja postala deo nove države u kojoj dominiraju Srbi.
Ovaj udruženi zločinački poduhvat je nastao pre 1. avgusta 1991.
godine i trajao je najmanje do decembra 1995. godine. Šešelj je učestvovao
u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu do septembra 1993. godine,
kada je došao u sukob sa Slobodanom Miloševićem. On snosi individualnu
krivičnu odgovornost za zločine koji su bili deo rasprostranjenog
ili sistematskog napada na hrvatsko, muslimansko i drugo nesrpsko stanovništvo
u velikim delovima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine u Srbiji.


Činjenični
navodi


U optužnici se navodi da je Vojislav Šešelj, kao predsednik SRS-a,
bio istaknuta politička ličnost u SFRJ/SRJ-u u periodu nakoji
se odnosi optužnica. Propagirao je politiku ujedinjenja "svih srpskih
zemalja" u homogenu srpsku državu. Delujući sam ili u dosluhu
sa drugim članovima udruženog zločinačkog poduhvata, Vojislav
Šešelj je učestvovao u regrutovanju, formiranju, finansiranju, snabdevanju,
podršci i usmeravanju srpskih dobrovoljačkih jedinica povezanih sa
SRS-om, pod nazivima "četnici" ili "šešeljevci".


Navodi se da je Šešelj učestvovao
u širenju ratne propagande i raspirivanju mržnje
protiv nesrpskog stanovništva, te da je podsticao svoje dobrovoljačke
jedinice i druge srpske snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini da čine
zločine.
U javnim istupanjima, pozivao je na proterivanje hrvatskog civilnog stanovništva
iz delova pokrajine Vojvodine u Srbiji i time podsticao svoje sledbenike
i lokalne vlasti da uzmu učešća
u kampanji progona lokalnog hrvatskog stanovništva.


U optužnici
se tvrdi da je Šešelj takođe
učestvovao
u planiranju i pripremama za preuzimanje sela u istočnoj
i zapadnoj Slavoniji (u opštinama Vukovar i Voćin)
u Hrvatskoj, i u opštinama Bosanski Šamac i Zvornik u Bosni i Hercegovini,
kao i u prisilnom premeštanju većine
nesrpskog stanovništva sa ovih područja
koje je usledilo. Dalje se navodi da je učestvovao
u pružanju
finansijske, materijalne, logističke
i političke
podrške potrebne za takva preuzimanja; on je obezbeđivao
ovu podršku, uz pomoć
Slobodana Miloševića,
od srpskih vlasti i Srba koji žive
u inostranstvu, gde je prikupljao sredstva za finansiranje ciljeva udruženog
zločinačkog
poduhvata. Regrutovao je srpske dobrovoljce povezane sa SRS-om i indoktrinirao
ih svojom ekstremno nacinalističkom
retorikom kako bi uzeli učešća
u prisilnom premeštanju nesrpskog stanovništva sa ciljanih područja
putem zločina
izvršenih na posebno brutalan i nasilan način.


Tačke
optužnice


Optužnica tereti Vojislava Šešelja na osnovu njegove individualne
krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta):


u osam tačaka za zločine protiv čovečnosti (član
5 Statuta - ubistva, istrebljenje, progoni na političkoj, rasnoj
ili verskoj osnovi, deportacija, pritvaranje, mučenje, nehumana
dela)

u šest tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (član
3 Statuta - ubistvo, mučenje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje,
uništavanje verskih ili obrazovnih institucija, pljačka javne ili
privatne imovine)

*****