U fokusu

Ova stranica predstavlja kolekcije multimedijalnih materijala razvijenih da bi se istakle pojedinačne teme u vezi s radom MKSJ-a.

Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a

Niz skupova u cilju diskusije o naslijeđu Međunarodnog suda i obilježavanja njegovog zatvaranja

Procesuiranje zločina seksualnog nasilja u nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)

Ova knjiga posvećena je hiljadama žrtava seksualnog nasilja počinjenog za vrijeme sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

MKSJ pamti: genocid u Srebrenici 1995.-2015.

MKSJ pamti: genocid u Srebrenici 1995.-2015.

Ključni izvor informacija za razumijevanje rada MKSJ-a na ovom  “zločinu protiv cijelog čovječanstva”.

Dokumentarni filmovi

Dokumentarni filmovi

Serija upečatljivih dokumentarnih filmova u produkciji Outreach programa.

Hronologija

Hronologija

Hronološki prikaz istorijata Međunarodnog suda.

Zločini seksualnog nasilja

Zločini seksualnog nasilja

Istorijska uloga MKSJ-a u krivičnom gonjenju za seksualno nasilje počinjeno u ratu.

Glas žrtava

Glas žrtava

Lična iskustva o kojima su žrtve hrabro svjedočile u sudnici.

Priznanje krivice

Priznanje krivice

Pogledajte i pročitajte priznanja krivice optuženih pred MKSJ-om.