Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Çështjet Gjyqësore

:
:

Gotovina dhe të tjerë (IT-06-90) Operation Storm

 
Gotovina, Ante

Gotovina, Ante

Čermak, Ivan

Čermak, Ivan

Markač, Mladen

Markač, Mladen

Çëshjet e bashkuara në këtë proces: Čermak & Markač (IT-03-73) , Gotovina (IT-01-45)

Hadžihasanović & Kubura (IT-01-47) Central Bosnia

Hadžihasanović, Enver

Hadžihasanović, Enver

Kubura, Amir

Kubura, Amir

Alagić, Mehmed

Alagić, Mehmed


Kunarac dhe të tjerë (IT-96-23 & 23/1) Foča

Kunarac, Dragoljub

Kunarac, Dragoljub

Kovač, Radomir

Kovač, Radomir

Vuković, Zoran

Vuković, Zoran


Kupreškić dhe të tjerë (IT-95-16) Lašva Valley

Josipović, Drago

Josipović, Drago

Šantić, Vladimir

Šantić, Vladimir

Kupreškić, Zoran

Kupreškić, Zoran

Kupreškić, Mirjan

Kupreškić, Mirjan

Kupreškić, Vlatko

Kupreškić, Vlatko

Papić, Dragan

Papić, Dragan


Kvočka dhe të tjerë (IT-98-30/1) Omarska, Keraterm & Trnopolje Camps

Kvočka, Miroslav

Kvočka, Miroslav

Prcać, Dragoljub

Prcać, Dragoljub

Kos, Milojica

Kos, Milojica

Radić, Mlađo

Radić, Mlađo

Žigić, Zoran

Žigić, Zoran


Limaj dhe të tjerë (IT-03-66)

Haradin Bala u dënua me 13 vjet burgim më 27 shtator 2007.
Fatmir Limaj dhe Isak Musliu u shpallën të pafajshëm më 27 shtator 2007.
Aktakuza kundër Agim Murtezit u tërhoq më 28 shkurt 2003.
Limaj, Fatmir

Limaj, Fatmir

Musliu, Isak

Musliu, Isak

Bala, Haradin

Bala, Haradin


Milošević, Slobodan (IT-02-54) Kosovo, Croatia and Bosnia

Procesi kundër Sllobodan Millosheviqit u mbyll. I Akuzuari vdiq në paraburgim më 11 mars 2006.
Milošević, Slobodan

Milošević, Slobodan


Mrkšić dhe të tjerë (IT-95-13/1) Vukovar Hospital


Mrkšić, Mile

Mrkšić, Mile

Radić, Miroslav

Radić, Miroslav

Šljivančanin, Veselin

Šljivančanin, Veselin


Mucić dhe të tjerë (IT-96-21) Čelebići Camp

Mucić, Zdravko

Mucić, Zdravko

Delić, Hazim

Delić, Hazim

Landžo, Esad

Landžo, Esad

Delalić, Zejnil

Delalić, Zejnil


Nikolić, Momir (IT-02-60/1) Srebrenica

Nikolić, Momir

Nikolić, Momir

Çëshjet e bashkuara në këtë proces: Nikolić, Momir (IT-02-56)

Obrenović (IT-02-60/2) Srebrenica

Obrenović, Dragan

Obrenović, Dragan

Çëshjet e bashkuara në këtë proces: Obrenović (IT-01-43)

Popović dhe të tjerë (IT-05-88) Srebrenica

Popović, Vujadin

Popović, Vujadin

Beara, Ljubiša

Beara, Ljubiša

Nikolić, Drago

Nikolić, Drago

Borovčanin, Ljubomir

Borovčanin, Ljubomir

Miletić, Radivoje

Miletić, Radivoje

Gvero, Milan

Gvero, Milan

Pandurević, Vinko

Pandurević, Vinko

Prlić dhe të tjerë (IT-04-74)

Prlić, Jadranko

Prlić, Jadranko

Stojić, Bruno

Stojić, Bruno

Praljak, Slobodan

Praljak, Slobodan

Petković, Milivoj

Petković, Milivoj

Ćorić, Valentin

Ćorić, Valentin

Pušić, Berislav

Pušić, Berislav


Šainović dhe të tjerë (IT-05-87)

Shainoviq dhe të tjerë (më parë Millutinoviq dhe të tjerë).
Milutinović, Milan

Milutinović, Milan

Šainović, Nikola

Šainović, Nikola

Ojdanić, Dragoljub

Ojdanić, Dragoljub

Pavković, Nebojša

Pavković, Nebojša

Lazarević, Vladimir

Lazarević, Vladimir

Lukić, Sreten

Lukić, Sreten

Çëshjet e bashkuara në këtë proces: Pavković (IT-03-70)

Sikirica dhe të tjerë (IT-95-8) Keraterm Camp

Sikirica, Duško

Sikirica, Duško

Došen, Damir

Došen, Damir

Kolundžija, Dragan

Kolundžija, Dragan


Simić dhe të tjerë (IT-95-9) Bosanski Šamac

Simić, Blagoje

Simić, Blagoje

Tadić, Miroslav

Tadić, Miroslav

Zarić, Simo

Zarić, Simo


Stanišić & Župljanin (IT-08-91)

Stanišić, Mićo

Stanišić, Mićo

Župljanin, Stojan

Župljanin, Stojan

Çëshjet e bashkuara në këtë proces: Mićo Stanišić (IT-04-79) , Župljanin (IT-99-36/2) Krajina