Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 11. januar 2012.

Datum:  11.01.2012.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i sudskih veća dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Dobro došli na Međunarodni sud i srećna vam nova godina.

Postupci na suđenjima Radovanu Karadžiću, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću kao i Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu nastavljeni su juče.

Na suđenju u predmetu Karadžić, Veće trenutno sluša svedočenje Freddyja Peccerellija, forenzičkog antropologa. On je 148. svedok kojeg je pozvalo tužilaštvo. Suđenje je u završnoj fazi izvođenja dokaza tužilaštva, koje se tiču Srebrenice. Ova faza je usledila nakon okončanja faza koje su se odnosile na Sarajevo, uzimanje talaca i opštine.

U predmetu Stanišić i Simatović, izvođenje dokaza Simatovićeve odbrane nastavljeno je juče nastavkom svedočenja zaštićenog svedoka DFS-014. Ovaj svedok svedoči o događajima u Srpskoj Autonomnoj Oblasti Krajina tokom perioda na koji se optužnica odnosi.

Što se tiče postupka na suđenju Stanišiću i Župljaninu, izvođenje dokaza odbrane je završeno 8. decembra. Tužilaštvo je juče pozvalo svog prvog svedoka u postupku pobijanja tvrdnji odbrane, Mirzu Lišinovića, bivšeg policijskog inspektora iz Doboja. Nakon njegovog svedočenja, očekuje se da svedoči još jedan svedok tužilaštva u postupku pobijanja tvrdnji odbrane.

U predmetu protiv Zdravka Tolimira pretres je zakazan sutra popodne u sudnici III. Početak izvođenja dokaza njegove odbrane zakazan je za ponedeljak, 23. januar u 14:15 časova u sudnici III.

Predstojeći ključni datumi do kraja januara su kako sledi:

Ukupno četiri statusne konferencije biće održane ovog meseca u žalbenim postupcima protiv Vlastimira Đorđevića, koja će se održati u ponedeljak, 16. januara; protiv Nikole Šainovića i drugih u četvrtak, 19. januara; protiv Milana i Sredoja Lukića u ponedeljak, 23. januara i na kraju u postupku protiv Ante Gotovine i drugih, koja će biti održana u četvrtak, 26. januara 2012. godine. Statusna konferencija u postupku protiv Ratka Mladića, koji je još uvek u pretpretresnoj fazi, biće održana u četvrtak, 19. januara.

Što se tiče aktuelnih postupaka zbog nepoštovanja suda, početak suđenja Milanu Tupajiću, koji se tereti za nepoštovanje Međunarodnog suda zbog tog što je odbio da svedoči na suđenju Radovanu Karadžiću, zakazan je za petak, 20. januar u 9:00 časova u sudnici I. Suđenje Jeleni Rašić, članici tima odbrane Milana Lukića, koja se tereti za pribavljanje lažnih izjava svedoka, počeće u ponedeljak, 23. januara u 9:00 časova u sudnici I.

Sada ću se osvrnuti na druga pitanja. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 23. decembra donela rezoluciju o budžetu Međunarodnog suda za naredne dve godine, kojom je odobren budžet u iznosu od 281.036.100 dolara bruto (250.814.300 dolara neto) za 2012. i 2013. godinu. U rezoluciji kojom je odobren budžet, Generalna skupština je prepoznala “ključnu važnost zadržavanja visoko kvalifikovanog i iskusnog osoblja s relevantnom institucionalnom memorijom kako bi se uspešno okončala suđenja i ispoštovali rokovi zacrtani Strategijom okončanja rada Međunarodnog suda”. Odobravanje budžeta potvrđuje kontinuiranu podršku država članica Strategiji okončanja rada Međunarodnog suda i garantuje spobnost MKSJ da nastavi važan rad koji mu je poveren.

Na kraju, Outreach program Međunarodnog suda pokrenuo je novi projekat kojim objašnjava rad i dostignuća Međunarodnog suda srednjoškolcima širom područja bivše Jugoslavije. Prezentacije su već održane u Bosni i Hercegovini, i to u Sarajevu, Banja Luci i Prijedoru. Prezentacije će takođe biti održane u srednjim školama na Kosovu u toku ovog polugodišta, a nadamo se da će se stvoriti uslovi da se prezentacije održe i u Srbiji i Hrvatskoj kasnije u toku tekuće školske godine.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, takođe je svim prisutnim poželeo srećnu novu godinu i dao sledeću izjavu u vezi s administrativnim pitanjima:

Tužilaštvo ima novu e-mail adresu za sva novinarska pitanja i zahteve za intervjue: ContactOTP [at] icty.org

Pitanja:

Jedan novinar je pitao da li je Rasim Ljajić u Hagu. Nerma Jelačić je potvrdila je on najavio svoju posetu Međunarodnom sudu i da će se sastati sa više zvaničnika kako bi razgovarao o nizu aktuelnih tema.

Upitana koja je razlika između bruto i neto iznosa u rezoluciji o budžetu, Jelačić je potvrdila da su neto iznosi umanjeni za doprinose zaposlenih na ime članstva njihovih matičnih država u Ujedinjenim nacijama.

Upitana kada će se Vojislav Šešelj vratiti u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija, Jelačićeva je odgovorila da je izjava koju je Međunarodni sud dostavio ranije ove sedmice jasno naglasila da kada pritvorenik izađe iz Pritvorske jedinice, pitanja njegove bezbednosti i sigurnosti su u rukama holandskih vlasti. U skladu s holandskim pravilima i protokolima, obelodanjivanje detalja o lokaciji i kretanju pritvorenika nije dozvoljeno. Iz tog razloga nije moguće reći kada će se Šešelj vratiti u Pritvorsku jedinicu. Jelačić je potvrdila da se Šešelju pruža najbolja moguća nega dostupna u holandskom zdravstvenom sistemu. Ona je naglasila da je, suprotno tvrdnjama o ‘kliničkoj smrti’ optuženog, iznesenim juče u Beogradu, Šešeljevo zdravlje, prema dostupnim medicinskim informacijama, stabilno, a njegovi zdrastveni problemi nisu opasni po život. Jelačić je odbacila tvrdnje da Međunarodni sud nije obaveštavao porodicu optuženog o razvoju njegovog zdravstvenog stanja. Ove tvrdnje su u potpunosti neistinite, jer je Međunarodni sud porodicu optuženog i neke predstavnike njegovog tima odbrane obaveštavao o situaciji tokom vikenda i posredovao između porodice i holandskih vlasti kako bi se obezbedilo da optuženi razgovara sa svojom suprugom putem telefona. Međunarodni sud je takođe omogućio posetu supruge optuženog bolnici, koja je već obavljena i biće ponovljena tokom njegovog boravka tamo.

Kao odgovor na dodatno pitanje, Jelačić je objasnila da nije u poziciji da kaže više o zdravstvenom problemu optuženog jer Šešelj i dalje odbija da dopusti Međunarodnom sudu da obelodanjuje informacije o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju Veću ili široj javnosti. Jelačićeva je potvrdila da optuženi prima kontinuiranu negu.

Jedan novinar je upitao da li je trenutno Šešeljevo zdravstveno stanje u vezi sa tvrdnjama njegovog pravnog savetnika da je 3. januara 2012. bio sprečen da fotokopira protestno pismo predsedniku MKSJ. Jelačić je izjavila da o tom pitanju odluku mora da donese predsednik. Takođe je pomenula podnesak sekretara Suda po ovom pitanju zaveden 9. januara, koji detaljno objašnjava da optuženi koji se sami brane imaju na raspolaganju kancelarijski prostor za pripremu svoje odbrane. Ovaj prostor je opremljen tehničkom opremom kao što su telefoni, štampači i fotokopir mašina. Svi optuženi koji se sami brane imaju pristup ovom prostoru tokom dužeg perioda u toku dana. Jelačić je objasnila da pripadnici obezbeđenja u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija ne mogu obavljati administrativne poslove. Uprkos tome, osoblje Pritvorske jedinice može pružiti pomoć ove vrste optuženima ukoliko se zahtev za takvom pomoći dostavi u pisanoj formi, u skladu s pravilima koja regulišu procedure za optužene koji se sami brane. Ova pravila su dobro poznata optuženima koji se sami brane, a pogotovo onima koji se sami brane već nekoliko godina. Jelačićeva je potvrdila da optuženi nije bio sprečen da podnese pritužbu. Predsednik je od Šešelja zahtevao da odgovori na podnesak sekretara, i njegova odluka po tom pitanju će biti konačna.

Kao odgovor na ponovljena pitanja o tome da li konkretna zdravstvena stanja poput visokog krvnog pritiska ili infarkta mogu biti izazvana problemom sa fotokopiranjem, portparol je odgovorila da su takva pitanja krajnje spekulativna i da ne zaslužuju dalji komentar. U vezi sa Šešeljevom anamnezom Jelačićeva je pomenula da je o o tome diskutovano na javnim sednicama glavnog suđenja u više navrata. U vezi s njegovom trenutnom hospitalizacijom, Jelačićeva ne vidi nikakvu vezu između ovog i pitanja fotokopiranja.

U odnosu na postupak protiv Šešelja, Frederick Swinnen je izjavio da je Pretresno veće 22. decembra 2011. godine donelo odluku, imajući u vidu izveštaj amicus curiae koji je istražio navode o zloupotrebi ovlašćenja tužilaštva. Veće je zaključilo da, na osnovu zaključaka izveštaja amicus curiae, nema osnova za pokretanje postupka protiv osoblja tuđilaštva zbog nepoštovanja suda. Nakon duže istrage, ovaj ishod potvrđuje ono što je tužilaštvo tvrdilo od početka, da njegovo osoblje radi profesionalno i da su ti navodi bili neosnovani.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu