Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu - 1. mart 2012.

Datum: 07.03.2012
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Sudija Khalida Rachid Khan iz Pakistana juče je položila zakletvu kao novi stalni sudija MKSJ. Imenovana je u Žalbeno veće. Sudija Khan je bivša predsednica Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, a na toj dužnosti je bila do 1. marta 2012. Biografija sudije Khan biće uskoro dostupna na vebsajtu Međunarodnog suda. Sa imenovanjem sudije Khan ukupan broj stalnih sudija MKSJ je 17.

Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama:

Iznošenje završne reči tužilaštva na suđenju Vojislavu Šešelju je u toku i traje od ponedeljka popodne, i biće nastavljeno danas popodne u 14:15 u sudnici III. Iznošenje Šešeljeve završne reči je zakazano za sledeći ponedeljak, 12. mart, počevši od 14:15 časova, do četvrtka pre podne, takođe u sudnici III. Novinari koji planiraju da prate iznošenje Šešeljeve završne reči treba da stupe u kontakt sa Službom za medije do petka popodne kako bi potvrdili svoje prisustvo.

Statusna konferencija u žalbenom postupku protiv Momčila Perišića održaće se danas popodne u 15:00 časova u sudnici III. Ovo je prva statusna konferencija u ovom predmetu od 6. septembra 2011. godine kada je Perišić, načelnik Generalštaba i najviši oficir Vojske Jugoslavije protiv kojeg je Međunarodni sud do sada podigao optužnicu, osuđen na 27 godina zatvora za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Statusna konferencija u drugom postupku protiv Vojislava Šešelja zbog nepoštovanja suda koji je pred Žalbenim većem održaće se u petak, u 10:00 časova u sudnici I. Šešelj je 31. oktobra 2011. osuđen na 18 meseci zatvora zbog obelodanjivanja poverljivih podataka koji se odnose na zaštićene svedoke u knjizi čiji je autor.

Postupci na suđenjima Radovanu Karadžiću, kao i Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, te Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastavljaju se ove i naredne sedmice prema rasporedu.

Na suđenju Karadžiću, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje Roberta Đurđevića, koji se tokom rata više puta sastao s optuženim i drugim političkim i vojnim vođama Republike Srpske.

Na suđenju Stanišiću i Simatoviću, svedok odbrane Petar Đukić nastavlja svoje juče započeto svedočenje. On je bio oficir Jugoslovenske narodne armije u Bosanskom Šamcu, a kasnije glavni inspektor policije Republike Srpske Krajine.

Na suđenju Stanišiću i Župljaninu, Veće trenutno sluša svedočenje trećeg i poslednjeg svedoka kojeg je pozvalo veće, Tomislava Kovača, bivšeg visokog zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Osvrnuću se i na nedavne outreach aktivnosti:

Grupa monitora suđenja za ratne zločine i novinara iz Hrvatske od ponedeljka je u petodnevnoj studijskoj poseti Međunarodnom sudu. Ovu posetu su organizovali Outreach program Međunarodnog suda i hrvatska nevladina organizacija Documenta, u sklopu dugoročnog rada s lokalnim zajednicama koji ima za cilj da podstakne prihvatanje i utvrđivanje činjenica o ratu u bivšoj Jugoslaviji. Ova poseta je deo napora Outreach programa Međunarodnog suda da pre okončanja svog mandata svoj rad i dostignuća učini pristupačnijim i razumljivijim.
 
Želela bih da vam skrenem pažnju na novu seriju prezentacija u srednjim školama na Kosovu koja je pokrenuta u ponedeljak. Ovo je četvrta serija prezentacija u srednjim školama koja se sprovodi na Kosovu poslednjih godina i predstavlja deo regionalnog projekta koji ima za cilj da pomogne proces pomirenja u regionu podstičući mlade da razviju aktivan interes za pitanja pravde, mehanizama tranzicione pravde, društvenog oporavka nakon sukoba i misiju MKSJ. Slične prezentacije se održavaju u Bosni i Hercegovini, a nadamo se da će uskoro početi i u Hrvatskoj i Srbiji.

Na kraju, želela bih da vas podsetim na događaj koji će se odigrati sutra na Međunarodnom sudu povodom proslave međunarodnog dana žena, na kojem će gostujući govornik biti Kathryn Bolkovac, autor knjige "The Whistleblower: Sex Trafficking, Military Contractors, and One Woman's Fight for Justice" (Potkazivač: trgovina ljudima, privatna vojska i borba jedne žene za pravdu) koja je poslužila kao inspiracija za film “Glas istine” (The Whistleblower). Novinari koji žele da prisustvuju ovom događaju treba da obaveste službu za medije.

       
Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilac Serge Brammertz danas je u Berlinu na poziv Komiteta za evropska pitanja Nemačke skupštine.

On će komitet obavestiti o radu Tužilaštva i Međunarodnog suda, napretku načinjenom u prvostepenim i drugostepenim postupcima i saradnji država na području bivše Jugoslavije. Tužilac će posebno govoriti o krivičnom gonjenju za ratne zločine u  BiH, Hrvatskoj i Srbiji.

Tužilac će se takođe sastati s visokim zvaničnicima iz kabineta nemačke kancelarke i Ministarstva spoljnih poslova.

Pitanja:
   
Nisu postavljana nikakva pitanja.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu