Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 27. jun 2012.

Datum: 27.06.2012
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Želela bih da iskoristim ovaj relativno miran period u sudnicama Međunarodnog suda kako bih pružila ažurirane podatke o svim aktuelnim prvostepenim i drugostepenim postupcima. Kako se mandat Međunarodnog suda približava svom kraju, prirodno je da u našim sudnicama bude manje aktivnosti, kako se predmeti približavaju završetku. Međutim, izvan sudnica, sudije Međunarodnog suda predano rade na okončanju aktuelnih postupaka. Predviđeno je da presude u ukupno sedam prvostepenih i drugostepenih postupaka budu izrečene pre kraja ove godine.

Od ukupno osam predmeta koji su trenutno u prvostepenoj fazi postupka, četiri su  u fazi pisanja presude: Prlić i drugi, u kojem je izricanje presude predviđeno u novembru ove godine, Stanišić i Župljanin, u kojem je izricanje presude predviđeno u decembru, i Šešelj, u kojem se izricanje presude trenutno očekuje u martu 2013. Veće koje zaseda u postupku protiv Zdravka Tolimira će 21. i 22. avgusta saslušati završne reči strana u postupku, a presuda se očekuje u decembru.

Iznošenje završnih reči na ponovljenom suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju, trojici bivših zapovednika Oslobodilačke vojske Kosova, trenutno je u toku. Tužilaštvo je zatražilo kaznu od 20 godina zatvora za svakog od optuženih. Odbrane Haradinaja i Balaja zatražile su oslobađajuću presudu. Izricanje presude trenutno se očekuje u novembru 2012.

Početak izvođenja dokaza tužilaštva u šestom predmetu koji je u pretresnoj fazi postupka, koji se vodi protiv Ratka Mladića, zakazan je za ponedeljak, 9. jula 2012. i nastaviće se do 20. jula, nakon čega će Međunarodni sud ući u tronedeljnu letnju sudsku pauzu. Tužilaštvo je juče dostavilo revidirani spisak svedoka. Novinari i ostali zainteresovani koji žele da prisustvuju početku izvođenja dokaza će u dogledno vreme biti obavešteni o proceduri akreditacije.

Takođe 9. jula, u sedmom aktuelnom predmetu, koji se vodi protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, Veće će pozvati jednog svedoka koji će svedočiti pod pseudonimom CW-1. Tokom sedmice koja počinje 9. jula, pretresi su zakazani svakog dana od 8:00 do 12:00 časova.

Na kraju, u osmom aktuelnom predmetu, koji se vodi protiv Radovana Karadžića, Veće će sutra doneti odluku po podnescima strana u skladu s pravilom 98bis u 11:00 časova u sudnici I. Prema pravilu 98bis, Pretresno veće može doneti oslobađajuću presudu po bilo kojoj tački optužnice usmenom odlukom po završetku izvođenja dokaza tužilaštva ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu. Početak izvođenja dokaza odbrane zakazan je za 16. oktobar.

Jedini predmet pred Međunarodnim sudom u pretpretresnoj fazi postupka vodi se protiv Gorana Hadžića. Prošle nedelje tužilaštvo je na poverljivoj osnovi podnelo spisak svedoka i dokaznih predmeta. Spisak svedoka sadrži imena ukupno 141 svedoka, od kojih će 89 doći na Međunarodni sud kako bi svedočili. Tužilaštvo procenjuje da će mu biti potrebno 172 i po sati za izvođenje dokaza i namerava da predstavi 5.800 dokaznih predmeta. Hadžić se tereti po 14 tačaka za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja počinjena u istočnoj Slavoniji, Hrvatska, od juna 1991. do decembra 1993. godine. Početak suđenja zakazan je za 16. oktobar 2012.

Osvrnuću se sada na predmete u žalbenom postupku, od kojih će dva biti okončana pre kraja godine: postupak protiv Milana i Sredoja Lukića, kao i postupak protiv Ante Gotovine i Mladena Markača. Tri presude po žalbi biće izrečene tokom 2013. godine: u predmetima Perišić, Šainović i drugi i Đorđević. U predmetu Popović i drugi, presuda po žalbi se očekuje tokom 2014. godine.

Pre nego što završim za danas, želela bih da vam skrenem pažnju na još jedan postupak zakazan za sutra. Presuda u trećem postupku protiv Vojislava Šešelja zbog nepoštovanja Međunarodnog suda biće izrečena sutra, 28. juna u 9:00 časova u sudnici III. Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, kome se trenutno pred Međunarodnim sudom sudi za ratne zločine počinjene, kako se tvrdi, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini, Srbija, tereti se zbog toga što sa svog ličnog vebsajta nije uklonio poverljive informacije, suprotno nalozima Veća.

 

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Upitana da li može da potvrdi da će presuda Žalbenog veća u postupku protiv Milana i Sredoja Lukića biti izrečena u avgustu, Jelačićeva je izjavila da se trenutno očekuje da presuda bude izrečena u avgustu, ali da Veće još nije izdalo zvanični nalog o  rasporedu.

Upitana da li je neki pretres u skladu s pravilom 98bis u prošlosti doveo do oslobađajuće presude, Jelačićeva je odgovorila da u prošlosti nije bilo potpunog oslobađanja od krivice ni u jednom predmetu u kojem je neki optuženi ili njegov tim odbrane odlučio da podnese ovakav zahtev. Od predmeta u kojima su optuženi ili njihovi timovi odbrane odlučili da podnesu zahtev u skladu s ovim pravilom, došlo je samo do delimičnog ukidanja tačaka optužnice, ali ne i potpunog oslobađanja od krivice.

Upitan da li je Tužilaštvo uvereno da će suđenje u predmetu Mladić biti nastavljeno 9. jula kako je i zakazano, Kontić je potvrdio da postoji nalog o rasporedu za 9. jul i da se tužilaštvo priprema da ispita svog prvog svedoka tog dana.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu