Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 22. avgust 2012.

Datum: 22.08.2012.
Vrijeme: 12:00 sati

Sekretarijat i sudska vijeća:

Nerma Jelačić, glasnogovornica Sekretarijata i sudskih vijeća, dala je sljedeću izjavu:

Dobar dan,

Dobrodošli nazad na Međunarodni sud.

Juče je nastavljen postupak u predmetu Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske (VRS), svjedočenjem Aernouta Van Lyndena, novinara Sky News-a koji je izvještavao tokom velikog dijela rata u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. Njegovim svjedočenjem počeo je drugi segment izvođenja dokaza tužilaštva koji će se fokusirati na dokaze koji se odnose na period od početka optužnice do kraja ljeta 1992. Sljedeći svjedok bit će Colm Doyle, član Posmatračke misije Evropske zajednice od oktobra 1991. do marta 1992. i oficir za vezu bivšeg britanskog ministra vanjskih poslova Lorda Carringtona do avgusta 1992. Od oktobra 1991. do novembra 1992. bio je stacioniran u Banja Luci i svjedočiće o svojoj misiji tamo, koja je bila usmjerena na sastanke s vođama raznih političkih stranaka.

Na suđenju Zdravku Tolimiru, bivšem visoko pozicioniranom zvaničniku Vojske Republike Srpske (VRS), tužilaštvo je juče popodne iznijelo svoje završne riječi i zatražilo da bude osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu. Odbrana će svoju završnu riječ iznijeti danas sa početkom u 14:15 sati u sudnici III. Obje strane će imati priliku da iznesu repliku sutra popodne, ukoliko to bude potrebno. Tolimir se tereti za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene nad bosanskim Muslimanima u Srebrenici i Žepi, istočna Bosna i Hercegovina, od jula do novembra 1995. Prema posljednjim procjenama Strategije okončanja rada MKSJ-a koje su iznesene pred Savjet bezbjednosti u junu, očekuje se da će presuda biti izrečena u decembru 2012.

Statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Vlastimira Đorđevića, bivšeg pomoćnika ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srbije i načelnika Resora javne bezbjednosti (RJB) MUP-a, održaće se sutra u 9:30 sati u sudnici I. Đorđević je 23. februara 2011. osuđen na 27 godina zatvora za zločine počinjene nad civilima kosovskim Albancima 1999.

Što se tiče nedavnih događaja:

Kako je najavljeno u petak, Mile Mrkšić, bivši pukovnik Jugoslovenske narodne armije (JNA), prebačen je u četvrtak u Portugal na izdržavanje kazne od 20 godina zatvora za zločine počinjene nad nesrpskim ratnim zarobljenicima u hangaru na Ovčari, u blizini hrvatskog grada Vukovara. Mrkšić je prva osuđena osoba koja je prebačena u Portugal. Međunarodni sud je odao priznanje portugalskim vlastima na saradnji u obezbjeđivanju izdržavanja kazni.

Na kraju, želim da vas obavijestim da su štampani primjerci Priručnika o razvijenoj praksi na albanskom jeziku sada dostupni i mogu se na zahtjev dobiti od Službe za medije. Elektronska verzija Priručnika takođe je dostupna online. Priručnik takođe postoji u štampanoj i online verziji na engleskom i BHS-u.
 

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savjetnik tužioca, dao je sljedeću izjavu:

Želim istaći da je lista 14 svjedoka koji će sljedeći svjedočiti u predmetu Ratka Mladića sada dostupna online.

Pitanja:

Nije bilo pitanja.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Facebooku, Twitteru i Youtubeu