Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 9. januar 2013.

Datum: 9.01.2013.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Dobrodošli na Međunarodni sud nakon zimske pauze u radu suda. Iskoristila bih ovu priliku da vam svima poželim srećnu Novu godinu.

Aktivnosti u sudnicama su nastavljene u ponedeljak, nastavkom izvođenja dokaza Tužilaštva na suđenju Goranu Hadžiću. Pretres se nastavlja sutra u 9:00 časova u sudnici II.

Postupak na suđenju Ratku Mladiću će se nastaviti sutra svedočenjem Patricka Van der Weijdena, koji će biti 58. svedok koji svedoči za Tužilaštvo. Van der Weijden je stručnjak za snajpere i njegovo svedočenje će se prvenstveno odnositi na incidente snajperskog delovanja tokom rata u Sarajevu.

Postupak na suđenju Radovanu Karadžiću će se nastaviti sledeće sedmice, u utorak, 15. januara u 9:00 časova u sudnici I. Očekuje se da će sledeći svedok biti Milosav Gagović koji će svedočiti o događajima tokom rata u Sarajevu kao bivši oficir Jugoslovenske narodne armije. On će biti 52. svedok kojeg je pozvala odbrana. Optuženi u ovom predmetu je 14. decembra prošle godine podneo izmenjeni spisak svedoka koje namerava da pozove da svedoče u njegovu odbranu. Na spisku se nalazi otprilike 390 svedoka. Žalba koju je optuženi uložio na odluku da mu se dodeli 300 sati za izvođenje dokaza odbrane je trenutno pred Žalbenim većem. 

Ove sedmice biće održane dve statusne konferencije: prva u četvrtak, 10. januara u 14:30 časova, u žalbenom postupku u predmetu Šainović i drugi, i druga u petak, 11. januara u 9:30 časova, u žalbenom postupku u predmetu Popović i drugi.

Sada ću se osvrnuti na najznačajnije događaje koji su se desili tokom zimske pauze u radu suda:

Vidoju Blagojeviću, bivšem oficiru vojske bosanskih Srba koji je 2007. godine osuđen na 15 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici, odobreno je prevremeno puštanje na slobodu i on se vratio u Beograd iz zatvora u Norveškoj. Puštanje na slobodu je usledilo nakon odluke koju je 3. februara 2012. doneo predsednik Međunarodnog suda, sudija Theodor Meron. Predsednik je pri razmatranju njegovog zahteva u obzir uzeo više faktora. Iako je zaključio da su krivična dela koja je Blagojević počinio izuzetno teška, predsednik je bio mišljenja da je njegovo dobro vladanje tokom perioda provedenog u pritvoru pokazalo određeni stepen rehabilitacije koji ide u prilog prevremenom puštanju na slobodu. Predsednik je odlučio da Blagojevićev zahtev u tom trenutku treba odbiti, ali da mu se odobrava prevremeno puštanje na slobodu od 31. decembra 2012. Predsednik je 4. decembra 2012. izdao nalog kojim je odobrio zahtev norveških vlasti da se Blagojevićevo puštanje na slobodu izvede 22. decembra 2012. godine zbog logističkih poteškoća u organizovanju puštanja na slobodu 31. decembra 2012.
 
U postupku protiv Zdravka Tolimira, stranama u postupku je naloženo da podnesu najave žalbi do 12. marta 2013. Tolimir, bivši bivši pomoćnik komandanta za obaveštajno-bezbednosne poslove Glavnog štaba vojske bosanskih Srba, osuđen je 12. decembra 2012. na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene 1995. godine nakon pada Srebrenice i Žepe, u Bosni i Hercegovini.

Nijedna strana u postupku nije uložila žalbu na oslobađajuću presudu na ponovljenom suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju izrečenu 29. novembra 2012. Shodno tome, presuda je pravosnažna i ovaj predmet je sada okončan.

U skladu sa strategijom okončanja rada Međunarodnog suda, kancelarije u Zagrebu i Prištini su zatvorene 31. decembra. Kancelarije su bile značajne za približavanje rada Međunarodnog suda regionu i aktivno su sarađivale s lokalnim partnerima, uključujući i nacionalne vlasti, predstavnike civilnog društva i udruženja žrtava. Kancelarije su imale značajnu ulogu u sudskoj korespondenciji, izgradnji kapaciteta nacionalnih sudova i outreach aktivnostima. Kancelarije u Beogradu i Sarajevu nastaviće da deluju i podržavaju rad Međunarodnog suda i pospešuju regionalni dijalog o nasleđu MKSJ.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu