Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 13. februar 2013.

Datum: 13. 02. 2013.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Prvo bih želela da se osvrnem na pitanje koje je postavljeno prošle srede tokom sedmične konferencije za štampu u vezi sa suđenjem Vojislavu Šešelju. Pitanje je bilo zašto nije održana nijedna statusna konferencija od okončanja izvođenja dokaza. Želela bih da pojasnim da se pravilo Međunarodnog suda prema kojem se statusne konferencije održavaju u redovnim intervalima odnosi na pretpretresne i žalbene postupke (pravilo 65bis Pravilnika o postupku i dokazima). Pretresno veće u ovom predmetu trenutno je u fazi većanja i optuženi može da nastavi da komunicira sa Većem na druge načine.

Postupci na suđenjima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću nastavljaju se ove i sledeće sedmice prema rasporedu.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje Vitomira Žepinića, bivšeg zamenika ministra unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. On je 73. svedok odbrane.

Na suđenju Ratku Mladiću trenutno svedoči svedok Ekrem Suljević, bivši istražitelj Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. On je učestvovao u istragama brojnih incidenata granatiranja Sarajeva, uključujući i masakr ‘Markale 1’. On je 71. svedok Tužilaštva.

Očekuje se da će se postupak na suđenju Goranu Hadžiću nastaviti u ponedeljak, 4. marta 2013. u 9:00 u sudnici III.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, dao je sledeću izjavu:

Dobili smo niz pitanja u vezi sa suđenjem Mladiću:

Krajem ove sedmice završićemo 22. sedmicu suđenja. Tokom tog vremena više od 70 svedoka svedočilo je pred Pretresnim većem.

Od 8. aprila fokusu izvođenja dokaza Tužilaštva pomeriće se na Srebrenicu, počevši od svedočenja Jean-Renea Rueza. Jean-Rene Ruez je bio zaposleni u Tužilaštvu, gde je radio kao glavni istražitelj u istrazi događaja u Srebrenici. Govoriće o pronalasku dokaza u vezi sa zatočenjima, masovnim pogubljenjima i primarnim i sekundarnim grobnicama pogubljenih u Srebrenici i okolini.

Nakon izvođenja dokaza o Srebrenici, nameravamo da pozovemo niz drugih svedoka, uključujući svedoke čije se svedočenje odnosi na zločine počinjene u Sarajevu i u drugim opštinama u BiH.

Pitanja:

Na pitanje šta je razlog za pauzu u postupku protiv Gorana Hadžića, Spalińska je objasnila da je pauza potrebna kako bi sudije okončale završna većanja u predmetima Prlić i drugi i Stanišić i Župljanin.

Na pitanje da li se izricanje presude u predmetu Prlić i drugi očekuje u skoroj budućnosti, Spalińska je odgovorila da se prema poslednjem Izveštaju o postignutom napretku u ispunjenju strategije okončanja rada Suda koji je predsednik predstavio Savetu bezbednosti prošlog decembra očekuje da izricanje presude u ovom predmetu bude u martu 2013. godine.