Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 20. februar 2013.

                                        
Datum: 20. 02. 2013.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Vlasti Republike Srbije juče su zvanično obavestile Međunarodni sud da je Milan Gvero umro u subotu, 17. februara. Veće u ovom predmetu je zvanično upoznato s ovom činjenicom.

Gvero je bio jedan od šestorice opruženih u predmetu Popović i drugi, koji je 10. juna 2010. osuđen na pet godina zatvora za zločine počinjene u enklavama Srebrenica i Žepa. Njemu je 28. juna 2010. odobreno prevremeno puštanje na slobodu do izricanja presude Žalbenog veća. Pitanje budućeg toka žalbenog postupka je u okviru nadležnosti Žalbenog veća.

Izricanje presude po žalbi u predmetu Tužilac protiv Momčila Perišića zakazano je za 28. februar 2013. u 15:00 časova u sudnici I.

Momčilo Perišić je bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije.

Većina članova Pretresnog veća, uz suprotno mišljenje sudije Molota proglasila je Perišića krivim za pomaganje i podržavanje ubistava, nehumanih dela, progona na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi i za napade na civile od avgusta 1993. do novembra 1995. u Sarajevu i Srebrenici kroz ulogu koju je odigrao u razvoju i primeni politike Vrhovnog saveta odbrane Jugoslavije da pruža vojnu i drugu podršku ratnim nastojanjima Vojske Republike Srpske (VRS) u Bosni.
Većina članova Pretresnog veća, uz suprotno mišljenje sudije Molotoa, takođe je Perišića proglasila krivim kao nadređenog, zbog toga što nije kaznio ubistvo, napade na civile i nehumana dela povezana s granatiranjem Zagreba koje se dogodilo 2. i 3. maja 1995. godine. Većina članova veća je zaključila da je Perišić zadržao efektivnu kontrolu nad pripadnicima Vojske Jugoslavije (“VJ”) na službi u Srpskoj vojsci Krajine (“SVK”) i da nije kaznio te vojnike za zločine počinjene tokom granatiranja Zagreba.

Pretresno veće je jednoglasno Perišića oslobodilo krivice za pomaganje i podržavanje istrebljivanja u Srebrenici, i odgovornosti nadređenog za zločine počinjene u Sarajevu i Srebrenici.

Pretresno veće je Perišića osudilo na 27 godina zatvora.

Suđenje Perišiću počelo je 2. oktobra 2008. Završne reči su iznesene od 28. do 31. marta 2011. U toku 198 dana suđenja, Pretresno veće je razmotrilo dokaze ukupno 136 svedoka, i u spis uvrstilo 3.797 dokaznih predmeta. Prvostepena presuda izrečena je 6. septembra 2011.

Odbrana je uložila žalbu na Presudu Pretresnog veća i tražila da se Perišić oslobodi krivice po svim tačkama. Tužilaštvo nije uložilo žalbu. Pretres po žalbi održan je 30. oktobra 2012.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama:

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje Petra Kaurinovića, bivšeg policajca iz Brčkog. On je 82. po redu svedok odbrane.

Na suđenju Ratku Mladiću trenutno svedoči Per Anton Brennskag, bivši vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Sarajevu. On je 76. svedok Tužilaštva.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu