Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 8. maj 2013

Datum: 8.05.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Početak suđenja Radislavu Krstiću za nepoštovanje Međunarodnog suda zakazan je za utorak 28. maj 2013, u sudnici I, odmah nakon pretpretresne konferencije koja počinje u 14:15 časova.

Radislav Krstić, bivši komandant Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba (VRS), 27. marta 2013. je optužen je za nepoštovanje Međunarodnog suda zbog toga što nije postupio po nalogu subpoena, kojim mu je naloženo da svedoči u predmetu protiv Radovana Karadžića, ili izneo valjan razlog zašto to nije mogao uraditi. Tokom prvog stupanja pred sud, 4. aprila 2013, Krstić se izjasnio da nije kriv po optužbi za nepoštovanje suda. Dodatne informacije o ovom predmetu dostupne su online.

Osvrnuću se na aktivnosti u sudnicama:

Na suđenju Ratku Mladiću, Pretresno veće trenutno saslušava svedočenje zaštićenog svedoka RM-314, koji svedoči o događajima u Srebrenici u julu 1995. On je 90. svedok tužilaštva.

Na suđenju Goranu Hadžiću trenutno svedoči vojni veštak Reynaud Theunens. On je 41. svedok tužilaštva.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Veće trenutno dalje saslušava svedočenje Stanislava Galića, bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji svedoči o događajima za vreme rata u Sarajevu. Odbrana je do sada pozvala 131 svedoka.

Žalbeni pretres u postupku protiv Vlastimira Ðorđevića biće održan u ponedeljak 13. maja, u 9:00 časova, u sudnici I. Ðorđević, bivši zvaničnik srpske policije, osuđen je 23. februara 2011. na 27 godina zatvora za zločine počinjene nad albanskim civilima na Kosovu tokom 1999. godine. Obe strane u postupku su uložile žalbu.

Ove i sledeće sedmice zakazane su dve statusne konferencije:

Statusna konferencija u predmetu Popović i drugi biće održana sutra popodne u 14:45 časova u sudnici III.

Druga statusna konferencija biće održana u predmetu Šainović i drugi u naredni ponedeljak u 15:30 časova u sudnici III.

Tužilaštvo:

Niko iz Tužilaštva nije prisustvovao konferenciji za štampu.

Pitanja:

Nije bilo pitanja.