Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 28. august 2013

Datum: 28.08.2013.
Vrijeme: 12:30 sati

Sekretarijat i Sudska vijeća:

Magdalena Spalińska, glasnogovornica Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sljedeću izjavu:
   
Dobar dan,

U predmetu Prlić i drugi, tužilaštvo je juče podnijelo najavu žalbe na presudu Pretresnog vijeća. Navedena su četiri žalbena osnova i zatraženo povećanje kazni.

Tužilaštvu je 21. juna naloženo da podnese najavu žalbe u roku od 90 dana nakon izricanja presude. Branioci Slobodana Praljka i Berislava Pušića podnijeli su najave žalbe u junu, dok je Jadranku Prliću, Brunu Stojiću, Milivoju Petkoviću i Valentinu Ćoriću naloženo da to učine u roku od 60 dana od objavljivanja engleskog prevoda presude. 

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama.

Sljedeće sedmice, u srijedu, 4. septembra, u 15:00 sati u sudnici I, održaće se statusna konferencija u žalbenom postupku protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Kao što sam spomenula na prošlosedmičnoj konferenciji za štampu, sve strane u postupku su se žalile na presudu Pretresnog vijeća, a tužilaštvo i Stanišićeva odbrana podnijeli su žalbene podneske 19. avgusta 2013. Župljanin je posljednji podnio žalbeni podnesak i to u petak, 23. avgusta.

Statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Šainović i drugi takođe će se održati u sljedeću srijedu, 4. septembra, u 15:30 sati u sudnici III.

Postupak na suđenju Ratku Mladiću zakazan je za ovu i sljedeću sedmicu. Na suđenju svjedoči Emir Turkušić, policijski istražitelj tokom rata u Sarajevu. On je 134. svjedok tužilaštva.

Na suđenju Goranu Hadžiću, koje će se takođe nastaviti ove i sljedeće sedmice, trenutno svjedoči svjedok Geert Ahrens, nekadašnji međunarodni posrednik u bivšoj Jugoslaviji. On je 70. svjedok tužilaštva.

Želim da podsjetim da je suđenje Radovanu Karadžiću privremeno obustavljeno i da bi se trebalo nastaviti 28. oktobra.

Tužilaštvo:

Konferenciji za štampu nije prisustvovao niko od predstavnika Tužilaštva.

Pitanja:
    
Nije bilo pitanja.