Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 23. oktobar 2013.

Datum: 23.10.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Danas ću vam dati niz informacija u vezi s aktuelnim predmetima.

Stojan Župljanin je u ponedeljak podneo zahtev za poništenje presude Pretresnog veća u njegovom predmetu nakon odluke Specijalnog veća od 28. avgusta 2013. kojom je utvrđeno da je sudija Frederik Harhoff pokazao neprihvatljiv utisak pristrasnosti u korist donošenja osuđujućih presuda u cirkularnom privatnom pismu koje je poslao 6. juna 2013. godine. Takođe u ponedeljak, Župljanin je zahtevao da se sudija Liu Daqun povuče iz razmatranja zahteva za poništavanje Presude pretresnog veća, na osnovu toga što je već izneo svoje mišljenje po tom pitanju u odluci o izuzeću sudije Harhoffa u predmetu Šešelj. Predsednik Meron se zbog sukoba interesa juče povukao iz razmatranja ovog zahteva i prosledio ga sudiji Agiusu na dalje postupanje. Mićo Stanišić i Stojan Župljanin, dvojica visokih zvaničnika bosanskih Srba, su 27. marta ove godine obojica osuđena na po 22 godine zatvora za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene u periodu od aprila do decembra 1992. godine u Bosni i Hercegovini (BiH). Sudija Harhoff je bio član Pretresnog veća u tom predmetu.

U postupku protiv Gorana Hadžića, Tužilaštvo je prošlog četvrtka završilo glavno izvođenje svojih dokaza svedočenjem Ljube Pribudića. Tužilaštvo je u ovom predmetu pozvalo 81 svedoka koji su stupili pred Pretresno veće, a podnelo je dokaze dodatnih 45 svedoka u pisanom obliku, u skladu s pravilima 92bis i 92quater. Tužilaštvo je na uvrštavanje u spis ponudilo 3.025 dokaznih predmeta i iskoristilo približno 180 od ukupno 185 sati koliko mu je Pretresno veće dodelilo za izvođenje dokaza, koje je počelo 16. oktobra 2012. godine.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženi je prošlog petka podneo izmenjeni spisak svedoka i dokaznih predmeta u skladu s pravilom 65ter. Ovaj poverljivi spisak sadrži imena 91 novog svedoka za koje se predlaže da svedoče u vezi s tačkom 1 Optužnice koja sadrži optužbu za genocid u opštinama u Bosni i Hercegovini. Optuženi takođe traži da, u vezi s istom tačkom Optužnice, ponovo pozove 46 svedoka odbrane koji su već svedočili, kao i dodatnih 100 sati za ispitivanje tih 137 svedoka. Ovo suđenje će se nastaviti sledećeg utorka, 29. oktobra, u 9:00 časova u sudnici I.

Takođe prošlog petka, Veće koje je imenovao predsednik Meron zaključilo je da o Karadžićevom zahtevu od 27. septembra, u kojem traži imenovanje specijalnog veća koje bi odlučilo o pokretanju istrage u vezi s mogućim nepoštovanjem suda od strane bivšeg tužioca  Carle Del Ponte, treba da odluči Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS). Ovaj zahtev je stoga prosleđen predsedniku. U svom zahtevu od 27. septembra, Karadžić tvrdi da je, prema depeši koju je objavio Wikileaks, Carla Del Ponte 2004. godine predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država obelodanila poverljive informacije o svedocima u postupku protiv Slobodana Miloševića.

U postupku protiv Ratka Mladića, predsedavajući sudija Orie je u ponedeljak izjavio da se očekuje da Tužilaštvo završi izvođenje dokaza u novembru 2013. godine. Veće očekuje da dokazni postupak Tužilaštva bude okončan do januara 2014. godine, nakon što budu riješeni svi podnesci u vezi s izvođenjem dokaza. Sudija Orie je obavestio odbranu da treba da bude spremna da eventualne zahteve u skladu s pravilom 98bis podnese do kraja januara ili početka februara. Ukoliko se pokaže potreba za dokaznim postupkom odbrane, sudija Orie je obavestio odbranu da bi trebala biti spremna za izvođenje svojih dokaza u februaru ili martu 2014. godine. Nalog o rasporedu s konkretnim datumima će biti izdat u dogledno vreme. Postupak u ovom predmetu se nastavlja u petak, 25. oktobra, u 9:30 časova u sudnici I, i nastaviće se sledeće sedmice prema rasporedu. Međunarodni sud će sutra biti zatvoren zbog obeležavanja dana Ujedinjenih nacija.

Na kraju, Outreach program Međunarodnog suda je ove sedmice dodelio nagrade pobednicima državnog takmičenja za najbolji esej, održanog u Bosni i Hercegovini. Prva nagrada je uručena učenici Maji Graci iz Gimnazije “Meša Selimović” u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Tokom ove jeseni, 135 mladih iz cele BiH poslalo je svoje eseje na temu “Da li su potrebna suđenja za ratne zločine počinjene tokom oružanog sukoba?” Svrha ovog takmičenja je bila da se mladi podstaknu da izraze svoja mišljenja o radu MKSJ i njegovom značaju za njihove zajednice.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Jedan novinar je zatražio informacije o dešavanjima u postupku protiv Vojislava Šešelja, konkretno, zašto je potrebno toliko vremena za imenovanje novog sudije nakon izuzeća sudije Harhoffa. Spalińska je izjavila da je sledeći korak u tom predmetu imenovanje novog sudije u to Veće i da tu odluku treba da donese sudija Agius, te da će ona biti izrečena u dogledno vreme.

Na pitanje da li joj je poznato da li će u predmetu Hadžić biti podnet zahtev u skladu s pravilom 98bis, Spalińska je odgovorila da nije svesna postojanja bilo kakvog podneska te vrste.

Na pitanje o informacijama u vezi sa sledećim koracima po zahtevu Radovana Karadžića za imenovanje specijalnog veća koje bi odlučilo o tome da li da se sprovede istraga moguće nepoštovanje suda od strane bivšeg tužioca Carle Del Ponte, Spalińska je ponovila da se odluka o ovom pitanju sada očekuje od predsednika MMKS, sudije Merona. Na pitanje da li bi predsednik Meron mogao imenovati veće MMKS da razmotri taj zahtev, Spalińska je potvrdila da to jeste jedna od mogućnosti.

Na zahtev jednog novinara, Spalińska je novinarima obećala informaciju o spisku sudija koji su imenovani u MMKS. Ovaj spisak je dostupan na vebsajtu MMKS putem sledećeg linka:  http://www.unmict.org/judges_bcs.html