Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 30. oktobar 2013.

Datum: 30.10.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,
    
Predsednik i tužilac Međunarodnog suda juče su održali odvojene sastanke s predstavnicima dva udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine, Udruženja građana “Majke enklava Srebrenica i Žepa” i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Diskutovano je o temama od zajedničkog interesa i predstojećim skupovima.   

Sada ću se osvrnuti na najnovije informacije u predmetima.

Veće je juče Radovanu Karadžiću odobrilo dodatnih 25, od zatraženih 100 sati, da iznese dokaze svoje odbrane u vezi s tačkom 1 Optužnice, kojom se tereti za genocid u više opština u Bosni i Hercegovini. Veće je konstatovalo da je Karadžić već predočio "značajan broj dokaza u vezi s tačkom 1" i da mu je preostalo još 67 sati, uz dodatnih 25 sati koji su mu odobreni.

Veće je 2 odbilo Karadžićev zahtev da za odvajanje tačke 1. Veće je delimično odobrilo Karadžićev zahtev za suspenziju postupka, odobrivši optuženom vreme za pripreme za izvođenje odbrane u odnosu na tački 1. Shodno tome, suđenje je ponovo počelo juče.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Veće trenutno saslušava svedočenje Milenka Živanovića, bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske. On svedoči nakon što mu je u aprilu ove godine izdat obavezujući nalog subpoena. On je 175. svedok odbrane. Suđenje je zakazano do kraja ove i cele sledeće sedmice.

Predsedavajući sudija Orie u postupku protiv Ratka Mladića je 25. oktobra strane u postupku obavestio da će se suđenje voditi četiri dana u sedmici do kraja izvođenja dokaza Tužilaštva. Danas nije održan pretres, međutim, suđenje će se nastaviti sutra i u petak prema rasporedu.

Sada ću se osvrnuti na vesti u vezi s Outreach programom. Ove sedmice Outreach program je domaćin grupi od osam novinara iz BiH, Srbije i Hrvatske koja je u petodnevnoj poseti MKSJ. Ova poseta je organizovana u saradnji s Balkanskom mrežom istraživačkog novinarstva (BIRN), dugogodišnjim partnerom Outreach programa koji deluje u regionu bivše Jugoslavije. Novinari u će se sastati s visokim zvaničnicima Veća, Sekretarijata i Tužilaštva koji će im predstaviti ključne funkcije ova tri tela, i posetiocima predstaviti detalje u vezi s radom i dostignućima Međunarodnog suda. Novinari će prisustvovati suđenima, a takođe će imati priliku da pričaju s predsednikom i tužiocem MKSJ.

Na kraju, Outreach program 26. i 27. novembra u Sarajevu organizuje dvodnevnu konferenciju kojom će obeležiti 20. godišnjicu rada Međunarodnog suda. Diskusije će fokusirati na dostignuća koja je Međunarodni sud postigao i izazove s kojima se susreće, mehanizme za obezbeđivanje reparacija žrtvama i na zaštitu svedoka, te na buduću dostupnost arhive MKSJ ljudima u bivšoj Jugoslaviji. Očekuje se da će konferenciji prisustvovati više od 200 učesnika, a najmanje dve trećine od njih će biti s prostora bivše Jugoslavije i predstavljati širok spektar institucija, uz međunarodne stručnjake i osoblje Međunarodnog suda. Predsednik Međunarodnog suda će, u sklopu konferencije, održati sastanke s udruženjima žrtava.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilac Serge Brammertz će sledeće sedmice otputovati u Srbiju, i u Beogradu održati niz sastanaka od 4. do 6. novembra. Tužilac će se sastati sa premijerom Srbije, drugim članovima Vlade, tužiocem za ratne zločine Srbije i predstavnicima međunarodne zajednice.

Sastanci koje će tužilac održati u Srbiji deo su priprema za podnošenje njegovog izveštaja o strategiji okončanja rada Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kasnije ovog meseca.

Pitanja:

 Nisu postavljena nikakva pitanja.