Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 20. novembar 2013.

Datum: 20.11.2013.
Vreme: 12:30 časova
 

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Prvo ću se osvrnuti na najnoviji razvoj događaja u nekoliko aktuelnih predmeta pred Međunaronim sudom.

Na suđenju Vojislavu Šešelju, Pretresno veće prošle srede je donelo odluku kojom poziva strane u postupku da dostave svoje poglede o nastavku suđenja. Strane u postupku su pozvane da to urade u roku od 14 dana od objavljivanja prevoda na bosanski, hrvatski ili srpski ove odluke od 15. novembra.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Žalbeno veće je prošle srede odbilo žalbu Zdravka Tolimira na odluku Pretresnog veća od 9. maja, da mu izda obavezujući nalog subpoena da svedoči kao svedok odbrane na tom suđenju. Obrazlažući svoju odluku, Žalbeno veće je zaključilo da je Pretresno veće u predmetu Karadžić ‘u najboljoj poziciji’ da utvrdi da li treba izdati obavezujući nalog subpoena. Žalbeno veće je takođe odbacilo Tolimirove argumente u vezi s njegovim pravom da ne svedoči kako bi izbegao samoinkriminaciju, navodeći da nikakva potencijalno samoinkriminišuća informacija koja bi proistekla iz njegovog svedočenja na suđenju Karadžiću ne bi mogla da se koristi u njegovom predmetu ni direktno, ni indirektno.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama. Na suđenju Ratku Mladiću, veće je nastavilo sa slušanjem svedočenja Ewana Browna, vojnog veštaka. On je 160. svedok Tužilaštva. Na ovom suđenju danas neće biti zasedanja.

Na suđenju Radovanu Karadžiću svedoči Momčilo Krajišnik, bivši predsednik Skupštine BiH i Skupštine Republike Srpske. Odbrana je do sada pozvala 184 svedoka u ovom predmetu.

Izricanje dve presude je zakazano za januar sledeće godine. Na suđenju u predmetu Šainović i drugi, presuda Žalbenog veća biće izrečena 23. januara u 9:30 časova u sudnici III. Presuda Žalbenog veća u postupku protiv Vlastimira Đorđevića biće izrečena 27. januara 2014. u 15:30 časova u sudnici I.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u ponedeljak izabrala g. Koffija Kumelioa Afandea iz Togoa za novog stalnog sudiju Međunarodnog suda. Njegov mandat će trajati od 18. novembra do 31. decembra, ili nekog ranijeg datuma, ukoliko se predmeti u kojima bude zasedao završe pre tog datuma. Pre izbora u ovo zvanje sudija Afande je radio u Stalnoj misiji Togoa pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, i tu funkciju je obavljao od januara 2012. godine.

I na kraju, u ponedeljak, 25. novembra, predsednik Međunarodnog suda Theodor Meron planira da otputuje na područje Prijedora u Bosni i Hercegovini, kako bi posetio nedavno otkrivenu masovnu grobnicu Tomašica i lokaciju bivšeg zatočeničkog logora Omarska. Poseta predsednika tom području odvija se u sklopu njegove dvodnevne posete Bosni i Hercegovini, gde će učestvovati na konferenciji povodom obeležavanja dvadesete godišnjice rada Međunarodnog suda, koja se održava u Sarajevu 26. i 27. novembra 2013.

Tužilaštvo:

Margriet Prins, specijalna savetnica tužioca, nije dala nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.