Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 18.12.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:
   
Dobar dan,

Dobrodošli na poslednju konferenciju za štampu pre početka zimske pauze u radu Međunarodnog suda. Zimska pauza počinje u ponedeljak, 23. decembra I trajaće do petka, 10. januara. Molim vas da u januaru proverite raspored u sudnicama na našem vebsajtu kako biste se informisali o eventualnim promenama u rasporedu.

Sada ću se osvrnuti na najnoviji razvoj događaja u postupcima.

Odlukom koja je zavedena s 13. decembrom, predsednik Meron je odbio zahtev Mileta Mrkšića od 4. juna 2013. za prevremeno puštanje na slobodu.  Predsednik u svojoj odluci napominje da je Mrkšić odslužio samo polovinu kazne na koju je osuđen i da je, iako pokazuje izvesne znake rehabilitacije, Mrkšić osuđen za teška krivična dela. Predsednik je stoga odbio zahtev za prevremeno puštanje na slobodu utvrdivši “da ovi faktori, po mom mišljenju, ne idu u prilog prevremenom puštanju na slobodu”. Mile Mrkšić je osuđen na 20 godina zatvora u maju 2009. za pomaganje i podržavanje ubistva, mučenja i okrutnog postupanja u vezi s događajima na Ovčari, Hrvatska, i trenutno je na odsluženju kazne u Portugalu.

Žalbeno veće, kojim je predsedavao sudija Agius, juče je odbacilo zahtev za preispitivanje presude Rasimu Deliću, u vezi s pismom sudije Harhoffa, koji je bio član pretresnog veća u tom predmetu. Žalbeno veće je odbacilo zahtev zato što ni Delićev sin ni Delićev branilac pred MKSJ nemaju osnova za podnošenje takvog zahteva "u okolnostima kada je žalilac preminuo i žalbeni postupak pred Međunarodnim sudom okončan".

Prošlog četvrtka, 12. decembra, sudija Koffi Kumelio Afande položio je zakletvu kao stalni sudija MKSJ. U ponedeljak, 16. decembra, ovaj sudija je imenovan u Žalbeno veće u predmetu Stanišić i Simatović, zamenjujući sudiju Merona.

Sada ću se osvrnuti na dešavanja u sudnicama. Na suđenju Radovanu Karadžiću svedoči Simo Mišković, bivši predsednik Srpske demokratske stranke u Prijedoru. Odbrana je do sada pozvala 209 svedoka u ovom predmetu.

Pretres po zahtevu za izricanje oslobađajuće presude (pravilo 98bis) u postupku protiv Gorana Hadžića danas je nastavljen odgovorom Tužilaštva na podneske odbrane u skladu s pravilom 98bis. Odbrana je u ponedeljak tvrdila da Tužilaštvo nije dokazalo nijednu od 14 tačaka koje se optuženom stavljaju na teret. Odluka po zahtevu u skladu s pravilom 98bis biće izrečena u dogledno vreme.

Statusna konferencija u predmetu Šainović i drugi održava se danas, s početkom u 15:30 časova, u sudnici 3.

Podsećam da će početkom sledeće godine biti izrečene dve presude po žalbama. Izricanje presude u predmetu Šainović i drugi zakazano je za 23. januar u 9:30 časova u sudnici 3, a u predmetu Đordević za 27. januar u 15:30 časova.

I na kraju, želela bih da vas obavestim da su svi raspoloživi snimci prvih stupanja pred Sud i izricanja prvostepenih i drugostepenih presuda sada dostupni na YouTube kanalu Međunarodnog suda, i da su povezani linkovima na relevantne stranice o predmetima na vebsajtu icty.org. Snimci su dostupni na engleskom, bosanskom, hrvatskom ili srpskom i francuskom jeziku.

Žalim vam srećne predstojeće praznike!

Tužilaštvo:
              
Margriet Prins, specijalna savetnica tužioca, dala je sledeću izjavu:

Poslednji svedok koga je Tužilaštvo planiralo da pozove u predmetu Mladić završio je svedočenje prošlog četvrtka. Međutim, glavno izvođenje dokaza Tužilaštva još uvek nije završeno, s obzirom na to da Veće treba da reši po više zahteva. Nakon što Veće izrekne ove odluke, tim Tužilaštva će podneti pismeno obaveštenje u kojem se navodi da je Tužilaštvo završilo izvođenje svojih dokaza.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.