Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu - 24. avgust 2011.

Datum: 24.08.2011.
Vreme: 12:00 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Odmah ću se osvrnuti na događaje u sudnicama:

Juče je održana statusna konferencija u predmetu protiv Vojislava Šešelja, tokom koje je optuženi obavestio Pretresno veće da ne namerava da poziva svedoke odbrane ali da će izneti završnu reč, za šta je zatražio 10 dana. Na veću je sada da odluči o daljem toku postupka i sudije će se danas sastati da o tome raspravljaju. Pretresno veće je takođe nakratko razmatralo zdravstveno stanje optuženog. Pretresno veće je izjavilo da, prema izveštajima dva medicinska veštaka koji su pregledali Šešelja, nema nikakvih konkretnih razloga za zabrinutost u vezi s njegovim zdravljem. Šešelja tek treba da pregleda kardiolog, nakon što je on odbio da ga pregleda kardiolog kojeg je odredio sekretar Suda. Sledeći administrativni pretres biće održan u oktobru, a datum će biti naknadno potvrđen.

U ponovljenom procesu protiv Ramusha Haradinaja i drugih Pretesno veće je jutros odlučilo da u spis uvrsti transkript svedočenja Shefqeta Kabashija u predmetu Limaj i drugi. Kabashi, bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova i ključni svedok Tužilaštva u ovom predmetu, optužen je za nepoštovanje suda zbog toga što nije odgovorio ili je odbio da odgovori na pitanja dok je svedočio pred Pretresnim većem 2007. godine. Očekuje se da njegovo ponovno stupanje pred sud bude održano u petak, u 12:00 časova u sudnici III, kada će imati priliku da se izjasni o optužbama koje mu se stavljaju na teret.

Na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, Pretresno veće trenutno sluša svedočenje jednog zaštićenog svedoka koji svedoči na zatvorenoj sednici. Pretresno veće je delimično odobrilo Stanišićev zahtev za odgađanje postupka i suđenje će biti privremeno prekinuto 5. septembra na ukupno četiri sedmice.

U predmetu protiv Zdravka Tolimira, veštak Richard Butler, bivši vojni analitičar Tužilaštva MKSJ, trenutno svedoči o organizaciji i strukturi Vojske Republike Srpske tokom njene operacije u Srebrenici.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Pretresno veće će danas popodne saslušati svedočenje  Dževada Gušića, bivšeg predsednika Stranke demokratske akcije (SDA) u Bratuncu, koji svedoči o događajima koji su se tamo desili u periodu na koji se odnosi optužnica.

Danas popodne će se održati ponovono stupanje Gorana Hadžića pred sud s početkom u 15:00 časova u sudnici III. Pretpretresno veće je juče odobrilo zahtev sekretara suda je u zatražio produžetak roka za dodelu branioca optuženom kako bi imao vremena da razmotri kvalifikacije branioca kojeg je optuženi predložio koji se ne nalazi na spisku advokata kvalifikovanih u skladu s pravilom 45 koji ažurira sekretar Suda. Gospodin Zoran Živanović će ostati dežurni branilac sve dok ne bude imenovan glavni branilac.

Sutra posle podne u 14:30 časova u sudnici III održaće se statusna konferencija u predmetu protiv Ratka Mladića.

Napominjemo da će Međunarodni sud biti zatvoren sledećeg utorka zbog Ramazanskog bajrama.

Na kraju bih želela da vas podsetim da je današnja sedmična konferencija za štampu prva koja je interaktivna, što znači da će mediji i šira javnost koji nisu u mogućnosti da prisustvuju sedmičnoj konferenciji za štampu od sada moći da pismeno dostave pitanja na koja će biti odgovoreno u delu posvećenom pitanjima i odgovorima.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Jedan novinar je pitao da li Šešeljev zahtev da iznese završnu reč sada znači da bi on izneo svoju završnu reč pre Tužilaštva. Nerma Jelačić je odgovorila da će konačni ishod budućnosti postupka biti izložen u odluci sudija. Jelačićeva je napomenula da je optuženi juče ponovio svoju tvrdnju da neće izvoditi dokaze odbrane zbog pitanja finansiranja njegove odbrane i svog konačnog neslaganja s procedurama Sekretarijata koje se primenjuju pre nego što se mogu vršiti bilo kakve isplate za pravnu pomoć. Jelačićeva je objasnila da postoji niz pitanja koje Pretresno veće treba da reši pre nego što donese odluku o budućem toku postupka. Ukoliko odluka o budućem toku postupka bude da se kao sledeći korak iznesu završne reči, onda će se iznošenje završnih reči obaviti u skladu s uobičajenim pravilima, koja predviđaju da će obe strane u postupku imati priliku da govore, pri čemu se počinje od Tužilaštva, a onda sledi odbrana. Jelačićeva je naglasila da postupak još uvek nije u fazi kada je definitivno moguće reći da je sledeći korak iznošenje završnih reči. Jelačićeva je objasnila da postoje druga pitanja koja prethodno treba razmotriti, o kojima je juče diskutovano na administrativnom pretresu.

Upitana šta znači činjenica da se branilac kojeg je predložio Hadžić ne nalazi na spisku advokata kvalifikovanih u skladu s pravilom 45 i da li to znači da će optuženi danas biti prisutan u sudnici, da li je imenovan neko drugi ili da li će biti sprovedene dalje provere, Jelačićeva je objasnila da će u sudnici biti prisutan dežurni branilac, a to će biti gospodin Živanović. Dodala je da je dežurni branilac prethodno imenovan u skladu s praksom i pravilima Međunarodnog suda. Jelačićeva je objasnila da je po dolasku nekog optuženog potrebno određeno vreme da bi optuženi napravio konačan izbor svog glavnog branioca i tima odbrane. Sve dok taj stalni branilac ne bude imenovan, optuženog mora da predstavlja dežurni branilac. Shodno tome, Hadžićev dežurni branilac će danas biti u sudnici. Jelačićeva je objasnila da činjenica advokat čije je imenovanje kao stalnog branioca Hadžić predložio nije na spisku ne znači da on ne može da bude uvršten u spisak. To samo znači da nije još prošao proceduru kojom se utvrđuju njegove kvalifikacije, iskustvo i podobnost za postupanje pred MKSJ. Ovi uslovi moraju biti ispunjeni pre nego što sekretar Suda donese odluku da imenuje branioca. Jelačićeva je dodala da kada ovo bude obavljeno i ako se utvrdi da branilac kojeg Hadžić predlaže ispunjava uslove koji su potrebni prema pravilima, on će biti uvršten na spisak i nakon toga imenovan za stalnog branioca.

Upitana odakle je branilac kojeg je Hadžić predložio, Jelačićeva je rekla da nije u mogućnosti da u ovoj fazi obelodanjuje bilo kakve detalje jer članovi Hadžićeve odbrane još nisu javno imenovani. Ime branioca će biti obelodanjeno javnosti čim on bude imenovan.

Upitana u vezi sa zabrinutošću za Mladićevo zdravlje i toga da li će biti u stanju da se pojavi na sutrašnjoj statusnoj konferenciji, Jelačićeva je iskoristila ovu priliku da odbaci prošlonedeljne spekulacije i naglasila da su izveštaji da je Mladić bio prebačen u civilnu bolnicu Bronovo u Hagu apsolutno netačni. Jelačićeva je naglasila da Mladić nije prebačen u bolnicu i nije napuštao kompleks u Scheveningenu. Jelačićeva je naglasila da to ne znači da se pritvorenicima ne može ukazivati medicinska nega i da se ne mogu vršiti tretmani u okviru Pritvorske jedinice ili u širem sistemu zatvora ukoliko je to potrebno. Jelačićeva je rekla da ne može da obelodani da li je Mladiću pružen medicinski tretman ili ne. Ponovila je da on, kao i svaki drugi optuženi, ima najbolju moguću medicinsku negu i bilo kakav tretman, ukoliko je to potrebno, biće mu pružen. Jelačićeva je dodala da ni Sudska veća ni Sekretarijat nisu obavešteni o bilo kakvim zabrinutostima ili imaju razloga da budu zabrinuti u vezi s njegovim zdravljem i njegovom sposobnošću da učestvuje u suđenju.
 
U vezi s pitanjima dobijenim u sklopu interaktivne sedmične konferencije za štampu, portparol je odgovorila na sledeće pitanje:

Jedan novinar je postavio pitanje u vezi s radom MKSJ u odnosu na njegovu saradnju s lokalnim pravosudnim sistemima u regionu, kako se ova saradnja odvija i da li se može smatrati uspešnom ili neuspešnom u smislu pomaganja lokalnim pravosudnim sistemima u bavljenju predmetima u vezi s ratnim zločinima. Nerma Jelačić je odgovorila da su obuka i izgradnja kapaciteta lokalnih pravnika u regionu uvek bili važan aspekt rada Međunarodnog suda i njegovog mandata.

Outreach program je od svog osnivanja 1999. godine pokretačka snaga u organizaciji sastanaka i razmeni iskustava između zaposlenih na MKSJ i njihovih kolega u regionu. Osoblje MKSJ je učestvovalo u obuci na brojnim seminarima, radionicama i drugim vidovima obuke organizovanih u regionu ili u sedištu Međunarodnog suda za lokalne sudije, tužioce, osoblje sudova, policajce i druge državne zvaničnike o temama poput međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava, podrške svedocima, istražnih tehnika, administrativnog vođenja predmeta.

Međunarodni sud je od jula 2010. godina naročito aktivno angažovan u projektu Pravda i ratni zločini, koji finansira Evropska unija, čije aktivnosti uključuju različite vrste obuke, na primer,  korišćenje analitičkih programa, kao i sastanke sudija MKSJ i njihovih kolega iz nacionalnih sudova. Ovaj projekat je dobio veoma mnogo pozitivnih povratnih informacija od lokalnih pravosudnih sistema, i njihovo oslanjanje na procedure i praksu razvijene na MKSJ i korišćenje njegovih sredstava nam je najbolji pokazatelj dosadašnjeg uspeha.

   

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu