Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu - 2. novembar 2011.

Datum: 2.11.2011.
Vrijeme: 12:00 sati

Sekretarijat i Sudska vijeća:

Martin Petrov, šef Kabineta sekretara Suda, dao je sljedeću izjavu:

Dobar dan,

Prva tema kojom ću se baviti su najnoviji događaji u predmetima za nepoštovanje suda kao i u suđenju za ratne zločine koji se vode protiv Vojislava Šešelja:

Sekretar je prošlog petka obavijestio Šešelja da će njegova komunikacija sa timom njegovih pravnih saradnika tokom perioda od 30 dana biti pod nadzorom. Do ovoga je došlo nakon što je sekretar utvrdio da postoje razumni osnovi za vjerovanje da je Šešelj zloupotrebio mogućnost komunikacije bez nadzora u kontaktima sa svojim pravnim saradnicima kako bi omogućio objelodanjivanje povjerljivih informacija na svojoj web stranici, kršeći time sudske naloge. Šešelj će biti u mogućnosti da nastavi komunicirati sa svojim ovlaštenim pravnim saradnicima putem posjeta, telefonskih razgovora i prepiske, ali će takve komunikacije biti pod nadzorom. Odluka je donesena na osnovu Pravilnika o pritvoru, i u skladu je s međunarodnim kriterijima. Sekretar će odluku razmotriti nakon što istekne period od 30 dana. Šešelj ima pravo da predsjedniku Međunarodnog suda na tu odluku uloži žalbu.

Prošloga ponedjeljka Pretresno vijeće je donijelo svoju odluku u drugom predmetu protiv Šešelja za nepoštovanje suda, osudivši ga na zatvorsku kaznu od 18 mjeseci zbog objelodanjivanja povjerljivih informacija o 10 zaštićenih svjedoka u knjizi kojoj je autor. Šešelj će svoju kaznu odslužiti istovremeno s kaznom od 15 mjeseci koja mu je izrečena 19. maja 2010. na temelju osuđujuće presude donesene također zbog objelodanjivanja povjerljivih informacija o zaštićenim svjedocima.

U trećem predmetu protiv Šešelja za nepoštovanje suda, Pretresno vijeće je u petak objavilo izmijenjeni nalog umjesto optužnice koji sada umjesto tri sadrži četiri knjige kojima je optuženi autor, a u kojima objelodanjuje povjerljive informacije o zaštićenim svjedocima. Ponovno prvo stupanje pred sud održaće se ovog petka, 4. novembra 2011., u 15:00 u sudnici kako bi se optuženom pružila prilika da se izjasni o krivici u odnosu na izmijenjenu optužnicu.

Kada je riječ o navodima o nepoštovanju suda putem zastrašivanja i potkupljivanja svjedoka koje je Šešelj iznio  protiv Tužilaštva, prošle je srijede u javnom redigiranom obliku dostavljen izvještaj amicus curiae zaduženog za istragu tih navoda. Nakon pregleda izjava osoba čije tvrdnje predstavljaju temelj za Šešeljeve navode i nakon što je razgovarao sa nizom osoba, uključujući i istražitelje, tužioce i druge pojedince koje je Šešelj implicirao, amicus je zaključio da su Šešeljevi navodi neosnovani. Amicus je utvrdio da su neke od izjava koje je Šešelj pribavio bile preuveličane, dok su druge bile očigledno pogrešne. Utvrđeno je da s nizom svjedoka razgovor uopće nije bio vođen u predmetu Šešelj, dok za neke nisu pronađeni dokazi da je Tužilaštvo s njima uopšte bilo u kontaktu.

U suđenju u predmetu koji se protiv Šešelja vodi za ratne zločine Pretresno vijeće je zakazalo završne riječi za 5. marta 2012., dodijelivši 10 sati Tužilaštvu i isto toliko obrani. Završni pretresni podnesci moraju biti dostavljeni do 5. februara 2012.

I na kraju, u predmetu protiv Ratka Mladića Tužilaštvo je jučer dostavilo spisak poznatih žrtava u vezi sa incidentima navedenim u trećoj izmijenjenoj optužnici. To je uslijedilo nakon Odluke Pretresnog vijeća od 13. oktobra po Preliminarnom podnesku kojim se ulaže prigovor na oblik druge izmijenjene optužnice. U rečenoj odluci Pretresno vijeće je potvrdilo da identitet žrtava ne predstavlja materijalne činjenice, ali da te informacije Tužilaštvo treba dostaviti, jer će one pomoći pripremi obrane. U svojoj argumentaciji Tužilaštvo je iznijelo da dostavljeni spiskovi ne obuhvaćaju sve žrtve zločina navedenih u optužnici i da će uslijediti dodatne informacije.   

Da sada pređemo na raspored sudnica:

U suđenju Radovanu Karadžiću Pretresno vijeće saslušava iskaz zaštićenog svjedoka koji svjedoči o logoru Manjača. Nakon njega, iskaz će dati Nenad Krejić, nekadašnji načelnik stanice javne bezbjednosti u Skender Vakufu u regiji Banje Luke.

Danas poslijepodne u ponovljenom suđenju Ramushu Haradinaju i drugima nastavlja se iskaz zaštićenog svjedoka s Kosova koji je bio zatočen u logoru Jablanica.

Sljedećeg četvrtka, 10 oktobra, u 15:00 sati u sudnici III, održaće se statusna konferencija u predmetu protiv Gorana Hadžića.

Istog četvrtka u 16:00 sati u sudnici I održaće se ponovno prvo stupanje pred Sud u predmetu protiv Ratka Mladića kako bi se optuženom pružila prilika da se izjasni o krivici u odnosu na treću izmijenjenu optužnicu, u kojoj se Ratko Mladić dodatno tereti za zločine počinjene u selu Bišina u istočnoj Bosni i Hercegovini 1995. godine. Nakon ponovnog prvog stupanja pred Sud biće održana statusna konferencija.

Prije nego što zaključimo, želio bih vam skrenuti pažnju na trodnevnu posjetu Međunarodnom sudu sudskih stručnih saradnika iz Odeljenja za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu koja je počela jučer. Posjetu je organizirao Outreach program Međunarodnog suda u saradnji s misijom OEBS-a u Srbiji. Posjeta se održava u sklopu kontinuiranih nastojanja Međunarodnog suda da ojača saradnju i razmjenu znanja sa predstavnicima pravosudnih sistema u bivšoj Jugoslaviji.

Napominjem da Međunarodni sud neće raditi sljedećeg ponedjeljka zbog obilježavanja Kurban bajrama.


Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, dao je sljedeću izjavu:

Tužilac, g. Serge Brammertz, otputovaće u radni posjet Srbiji 8. i 9. novembra. Sastaće se sa predsjednikom Tadićem, predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju sa MKSJ ministrom Ljajićem, tužiocem za ratne zločine Vukčevićem i operativnim službama. Tužilac odlazi u posjet kako bi razgovarao o tekućoj saradnji sa Srbijom prije slanja svog sljedećeg izvještaja Savjetu bezbjednosti UN-a.

Pitanja:

Odgovarajući na pitanje kada će početi nadzor privilegiranih komunikacija Vojislava Šešelja sa njegovim pravnim saradnicima, Petrov je objasnio da je odluka sekretara stupila na snagu prošlog petka i da će na snazi ostati 30 dana, nakon čega će biti ponovno razmotrena. Petrov je objasnio da Šešelj u međuvremenu može uložiti žalbu na odluku i da je predsjednik Suda, u teoriji, može opozvati i ranije. Petrov je dodao da se radi o pitanjima koja se tiču suda, a koja on ne može detaljnije komentirati.

Na pitanje odnosi li se tih 30 dana na kalendarske ili radne dane, Petrov je razjasnio da se radi o kalendarskim danima.

Odgovarajući na pitanje da li se Šešeljev poduži odgovor na odluku može smatrati žalbom, Petrov je rekao da je Šešelj dostavio dva dokumenta, jedan Pretresnom vijeću, a drugi predsjedniku suda. Prema Pravilniku o pritvoru, u nadležnosti je predsjednika suda da razmatra pitanja koja u suštini predstavljaju ograničavanje pritvorenikovih prava i da bi zbog toga žalba trebala biti upućena predsjedniku suda. Petrov je dodao da on ne može komentirati podnesak upućen Pretresnom vijeću niti što bi Vijeće moglo učiniti u vezi s tim.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu