Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu - 30. novembar 2011.

Datum:  30.11.2011.
Vreme: 12:00 časova  

** Služba za medije želi da objavi ispravku izjave date na sedmičnoj konferenciji za štampu u vezi s nacrtom pretpretresnog plana za postupak protiv Gorana Hadžića. Okvirni rok za početak suđenja je oktobar 2012, a ne januar 2013. godine, kako je prethodno objavljeno. Obe strane u postupku tek treba da dostave svoje eventualne komentare na plan do 6. decembra 2011. pre nego što plan bude formalno prihvaćen.

Sekretarijat i Sudska veća:

Nerma Jelačić, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Prvo ću se osvrnuti na postupak protiv Gorana Hadžića. Pretpretresni sudija je juče izdao nacrt plana rada u pretpretresnoj fazi postupka. Nacrtom plana je preliminarno predviđeno da suđenje počne u januaru 2013, a da tužilaštvo dostavi svoj pretpretresni podnesak do 11. maja 2012, te odbrana do 8. juna 2012. godine. Obema stranama u postupku je naloženo da dostave svoje eventualne komentare na plan do 6. decembra 2011, nakon čega će on i formalno stupiti na snagu. Goran Hadžić, bivši predsednik samoproglašene Republike Srpske Krajine (RSK), tereti se za više zločina počinjenih od juna 1991. do decembra 1993. godine u istočnoj Slavoniji, Hrvatska, uključujući progone, ubistvo, protivpravno lišavanje slobode, mučenje, nečovečna dela, okrutno postupanje, deportaciju i bezobzirno pustošenje.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama.

Deo suđenja Radovanu Karadžiću koji se odnosi na Srebrenicu počeo je prošlog četvrtka i do sada su saslušana četiri svedoka. Deo suđenja koji se odnosi na Srebrenicu je poslednji od četiri dela koji su se odnosili na Sarajevo, uzimanje talaca i opštine. Veće trenutno sluša svedočenje Everta Alberta Ravea, koji je bio razmešten u srebreničku enklavu kao oficir za vezu i savetnik za bezbednost na terenu Holandskog bataljona od januara do jula 1995. godine. Sledeći svedok je Roger Patelski, koji je bio razmešten u srebreničkoj enklavi kao redov u kontingentu Holandskog bataljona.

Suđenje Dragomiru Pećancu u postupku zbog nepoštovanja suda počelo je jutros nakon što je Veće odbacilo zahtev optuženog da se odbace optužbe koje mu se stavljaju na teret na osnovu toga što su dokazi nedovoljni za osuđujuću presudu za nepoštovanje Međunarodnog suda. Veće je ustanovilo da je u interesu pravde da se relevantne činjenice utvrde u toku suđenja. Očekuje se da će suđenje trajati do sutra posle podne.

Što se tiče predstojećeg rasporeda u sudnicama:

Pretresi na suđenju Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu nastaviće se sledećeg ponedeljka, 5. decembra, u 9:00 časova u sudnici I svedočenjem zaštićenog svedoka SZ-007 koji će svedočiti na zatvorenoj sednici.

Postupak na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastaviće se sledećeg utorka, 6. decembra, u 14:15 časova u sudnici II nastavkom unakrsnog ispitivanja svedoka tužilaštva Manojla Milovanovića, koji je bio načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske tokom relevantnog perioda. Milovanović je svedočio od 23. do 29. aprila 2010, a Stanišićeva odbrana ga je pozvala na dodatno unakrsno ispitivanje o pitanjima u vezi s Mladićevim dnevnicima i audio zapisima uvrštenim u spis nakon što je on svedočio.

Sledećeg četvrtka, 8. decembra, biće održana statusna konferencija u predmetu Mladić, koja je zakazana za 16:00 časova u sudnici I.

Sledeća statisna konferencija u postupku protiv Vlastimira Đorđevića zakazana je za 16. januar 2012. u 9:30 časova u sudnici II.
   
Na kraju, u ponovnom suđenju u predmetu Haradinaj i drugi, postupak će biti nastavljen u ponedeljak, 13. februara kako bi se saslušalo svedočenje jednog preostalog zaštićenog svedoka tužilaštva.

Tužilaštvo:

Frederick Swinnen, specijalni savetnik tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilac će se obratiti Savetu bezbednosti 7. decembra 2011. kako bi predstavio svoj izveštaj. Početak obraćanja trenutno je zakazan za 15:00 časova.

Pitanja:

Upitana da li je sekretar doneo odluku u vezi s privilegovanom komunikacijom Vojislava Šešelja s njegovim pravnim savetnicima nakon što zabrana takve komunikacije istekne 28. novembra, Jelačić je odgovorila da je sekretar odlučio da nastavi nadzor privilegovane komunikacije optuženog s njegovim pravnim savetnicima na period od mesec dana. Ova odluka je doneta na osnovu argumenata iznetih u prvobitnoj odluci sekretara. Jelačić je potvrdila da je optuženi uložio žalbu na ovu odluku predsedniku Međunarodnog suda, koji još nije doneo odluku po ovom pitanju.

Upitan koliko svedoka tužilaštvo planira da pozove tokom dela suđenja u predmetu Karadžić koji se odnosi na Srebrenicu, Swinnen je odgovorio da tužilaštvo planira da pozove otprilike 60 svedoka u toku ovog dela suđenja. Takođe će biti predstavljeni pisani dokazi.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu