Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 15. januar 2014.

Datum: 15. 1. 2013.

Vreme: 12:30 časova
 
 

Sekretarijat i Sudska veća:
 

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

 
Dobrodošli na Međunarodni sud nakon zimske pauze u radu. Za početak, iskoristila bih ovu priliku da svima poželim srećnu Novu godinu.
 

Prvo ću se osvrnuti na nekoliko aktuelnosti u tekućim predmetima pred Međunarodnim sudom.
 

Pretresno veće u postupku protiv Ratka Mladića u ponedeljak je naložilo da iznošenje argumenata u skladu s pravilom 98bis počne 'desetog radnog dana nakon zvaničnog završetka izvođenja dokaza Tužilaštva'. Obe strane u postupku, Tužilaštvo i odbrana, dobiće po jedan dan u sudnici za svoje argumente, a svaka od strana će dobiti po jedan sat za replike. Tačni datumi iznošenja argumenata u skladu s pravilom 98bis biće objavljeni u dogledno vreme.  

U predmetu Mladić, odbrana je juče podnela zahtev pred Pretresnim većem u predmetu Karadžić, tražeći od tog veća da preispita svoju odluku kojom je odbijen Mladićev zahtev da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku o izdavanju obavezujućeg naloga subpoena, i da se njegovo svedočenje u predmetu Karadžić odloži dok se ne obavi odgovarajuće medicinsko veštačenje kojim bi se utvrdila njegova sposobnost da svedoči.

Po istom pitanju, Mladićeva odbrana je juče takođe podnela hitan zahtev pred većem u njegovom predmetu, zahtevajući da Veće interveniše kako bi zaštitilo prava optuženog u vezi s obavezujućim nalogom subpoena koji je izdalo veće u predmetu Karadžić. Odbrana je zahtevala da Veće ne dozvoli da se svedočenje obavi dok ne bude rešeno po žalbi i dok se ne obavi medicinsko veštačenje, kojim će biti utvrđeno da li je u stanju da svedoči.

U postupku protiv Vojislava Šešelja, potpredsednik Međunarodnog suda, sudija Carmel Agius, u ponedeljak je imenovan da razmotri žalbu koju je 10. januara 2014. uložio Šešelj na odluku Pretresnog veća u tom predmetu o nastavku postupka. 

Osvrnuću se sada na aktivnosti u sudnicama. Suđenje Radovanu Karadžiću će se nastaviti sutra u 9:00 časova u sudnici I, a sledeći pretres će biti u isto vreme i u istoj sudnici u petak.

Sledeće sedmice, izricanje presude Žalbenog veća u predmetu Šainović i drugi zakazano je za 23. januar u 9:30 časova u sudnici III. Služba za medije će narednih dana objaviti detalje u vezi s procesom akreditacije za novinare koji žele da prisustvuju izricanju presude.

Na kraju, u postupku protiv Zdravka Tolimira sledeća statusna konferencija je zakazana za 25. februar u 15:00 časova u sudnici II.Tužilaštvo:

 
Margriet Prins, specijalna savetnica tužioca, dala je sledeću izjavu:Pitanja:

 

Na pitanje ima li indikacija kada će se izvođenje dokaza Tužilaštva na suđenju Mladiću završiti, Prins je odgovorila da za sada nije podneto pismeno obaveštenje za okončanje izvođenja dokaza Tužilaštva, ali da ona očekuje da će se to desiti do kraja meseca.