Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 22. januar 2014.

Datum: 22. 1. 2014.

Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Međunarodni sud će se tokom predstojeće sedmice baviti sledećim.

Presuda Žalbenog veća u predmetu Šainović i drugi biće izrečena sutra, s početkom u 9:30 časova u sudnici III. Optuženi Nikola Šainović, Nebojša Pavković, Sreten Lukić i Vladimir Lazarević su četvorica visokih političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Jugoslavije i Srbije koji su 2009. godine presudom Pretresnog veća osuđeni za zločine počinjene nad kosovskim Albancima tokom 1999. godine.

Presuda Žalbenog veća u postupku protiv Vlastimira Đorđevića biće izrečena u ponedeljak, 27. januara, u 15:30 časova u sudnici I. Đorđević, pomoćnik ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije (MUP) i načelnik Resora javne bezbednosti (RJB) u vreme kada su počinjeni zločini, osuđen je u februaru 2011. godine za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene nad civilima, kosovskim Albancima, tokom 1999. godine. Pretresno veće mu je izreklo kaznu od 27 godina zatvora.

Takođe u ponedeljak, 27. januara, Sindikat Međunarodnog suda će obeležiti Međunarodni dan sećanja na holokaust odajući počast herojskim delima muškaraca i žena s Balkana koji su rizikovali svoje živote kako bi spasili Jevreje sigurne smrti tokom Drugog svetskog rata. U auli Međunarodnog suda biće postavljena izložba s pričama i fotografijama koje ilustruju hrabra dela pripadnika različitih nacionalnih grupa s celog područja bivše Jugoslavije. Osim toga, tokom večeri, Međunarodni sud će biti domaćin skupa koji će ugostiti tri osobe s Balkana koje su preživale holokaust, koje će govoriti o onome što su doživeli tokom rata.

Sada ću se osvrnuti na najnovije informacije u predmetima koji su u toku.

U predmetu Prlić i drugi, Sekretarijat je u ponedeljak podneo zahtev Žalbenom veću da naloži Slobodanu Praljku da Međunarodnom sudu nadoknadi iznos od 2.807.611,10 evra koji je utrošen za potrebe njegove odbrane pred Međunarodnim sudom. Praljak nije odgovorio na dopise Sekretarijata iz decembra 2013. u kojima je detaljno navedena specifikacija troškova usluga koje su mu pružene, nakon čega se Sekretarijat obratio Žalbenom veću.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, svedočenje je završio svedok Čedo Šipovac, opštinski funkcioner iz Prijedora. Odbrana u ovom predmetu je do sada pozvala 216 svedoka. Sledeći svedok predviđen za danas je Miladin Nedić, član Glavnog odbora SDS tokom relevantnog perioda.

Želela bih da podsetim medije da je do petka u 12:00 časova otvoren postupak izdavanja akreditacija za prisustvovanje pretresu u predmetu Karadžić u utorak 28. januara, na kojem se očekuje početak svedočenja Ratka Mladića.

Tužilaštvo:

Niko iz Tužilaštva nije prisustvovao konferenciji za štampu.

Pitanja:

Jedan novinar je postavio pitanje da li postoji neka nerešena žalba, koja bi mogla sprečiti Mladića da svedoči u predmetu Karadžić sledeće sedmice. Spalińska je odgovorila da je tim odbrane podneo zahteve za preispitivanje pretresnim većima u predmetu Karadžić i u predmetu Mladić. Dodala je da je Tužilaštvo takođe odgovorilo na ove zahteve.

Na pitanje koliki deo svedočenja, ukoliko Mladić bude svedočio, će biti na otvorenoj senici i da li bi on mogao da iznese prigovor na određena pitanja koja bi mu mogla biti postavljena, Spalińska je rekla da u ovom trenutku nije jasno da li će celo svedočenje biti održano na otvorenoj ili na zatvorenoj sednici, kao i da Pretresno veće treba da donese odluku u vezi s tim. Spalińska je dodala da, prema principu pravičnog suđenja, optuženi ne može da bude primoran da svedoči protiv sebe.

Na pitanje da li ima ikakvih informacija u vezi s odlukom po zahtevu na osnovu pravila 98bis u predmetu Hadžić, Spalińska je izjavila da se ova odluka još uvek očekuje i da će biti doneta u dogledno vreme.