Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 05. 03. 2014.

Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Nakon zvaničnog završetka izvođenja dokaza tužilaštva na suđenju Ratku Mladiću, Veće je prošle sedmice naložilo da se iznošenje argumenata po zahtevu u skladu s pravilom 98bis održi od 17. do 19. marta 2014, s početkom u 9:30 časova u sudnici I. Pravilo 98bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda predviđa da će, po završetku izvođenja dokaza tužilaštva, pretresno veće usmenom odlukom, nakon što sasluša argumente strana, doneti oslobađajuću presudu po bilo kojoj od tačaka optužnice ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu. Veće je dalje naložilo da izvođenje dokaza odbrane počne 13. maja, nakon što se dan ranije održi konferencija pre iznošenja dokaza odbrane. Odbrani je naloženo da dostavi spiskove svedoka i dokaznih predmeta do 28. aprila.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, zasedanja su okončana u ponedeljak, 3. marta. Iznošenje dokaza odbrane će zvanično biti okončano nakon što Pretresno veće reši po preostalim zahtevima koji se odnose na dokaze.

​​Odbrana Zdravka Tolimira je 3. marta podnela javnu redigovanu verziju svog Žalbenog podneska. Žalilac je naveo 25 žalbenih osnova i zatražio od Žalbenog veća da ukine sve osude ili znatno ublaži kaznu koju je izreklo Pretresno veće.  U decembru 2012. Pretresno veće je Tolimira proglasilo krivim za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene tokom 1995. godine nakon pada Srebrenica i Žepa u Bosni i Hercegovini. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora.

Na kraju ću se osvrnuti na nekoliko predstojećih događaja.

Outreach program Međunarodnog suda će sutra početi treći ciklus svog regionalnog projekta namenjenog mladima prezentacijom u Petoj gimnaziji u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Kao i prethodnih godina, projekat se sastoji iz prezentacija i predavanja srednjoškolcima i studentima širom bivše Jugoslavije tokom kojih se mladi upoznaju s radom Međunarodnog suda i njegovim doprinosom utvrđivanju činjenica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih godina 20. veka. Ovaj projekat velikodušno podržava Vlada Finske.

Počevši od subote, 8. marta, izbor fotografija sudija, osoblja i sudnica Međunarodnog suda holandskog fotografa Frisa Keurisa biće predstavljen na izložbi pod nazivom The Good Cause u Kulturnom centru Stroom u Hagu. Ove fotografije će biti izložene do 1. juna u sklopu šire izložbe pod nazivom “Vidimo se u Hagu“ (See you in The Hague), koja se održava na raznim lokacijama u gradu. Ova inicijativa, koja se sastoji od izložbi, predavanja i prezentacija, predstaviće različite aspekte Haga kao međunarodnog grada mira i pravde.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.