Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 19. 03. 2014.

Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Na suđenju Ratku Mladiću odbrana i tužilaštvo danas su završili iznošenje argumenata u skladu s pravilom 98bis. Mladićeva odbrana je od Veća zatražila da odbaci dve tačke u vezi s genocidom, kao i jedan broj incidenata i odgovornosti koji mu se stavljaju na teret u Optužnici. Tužilaštvo je zatražilo da Veće odbaci sve argumente odbrane.

​U postupku protiv Milomira Stakića, predsednik MMKS, Theodor Meron, uslovno je prihvatio ublažavanje Stakićeve kazne za 30 meseci, nakon što je od vlasti Francuske, gde je Stakić na odsluženju kazne, dobio obaveštenje da je Stakić prema francuskom zakonu ispunio uslove za delimično ublažavanje kazne. Predsednik je naglasio da je ovo prihvatanje uslovno i de ne mora nužno biti uzeto u obzir pri izračunavanju vremena provedenog na izdržavanju kazne u druge svrhe, na primer prilikom odlučivanja po eventualnom Stakićevom zahtevu za prevremeno puštanje na slobodu.

Na kraju ću se osvrnuti na nekoliko predstojećih aktivnosti.

U postupku protiv Stanišića i Župljanina, statusna konferencija zakazana je za sredu, 9. aprila 2014, u 15:00 u sudnici I.

U postupku protiv Gorana Hadžića, Pretresno veće će zasedati 8. aprila 2014, a moguće i  9. aprila, kako bi saslušalo svedočenje svedoka tužilaštva GH-002, koji je prethodno bio nedostupan. Izvođenje dokaza tužilaštva je inače već završeno. Početak izvođenja dokaza odbrane na suđenju Goranu Hadžiću zakazan je za 24. jun.

Outreach program Međunarodnog suda ove sedmice organizuje niz projekcija svog dokumentarnog filma Njihovim očima: svjedoci pravde. Ovaj film je već prikazan u Beogradu i Sarajevu, a danas će biti održana projekcija u Zagrebu. Ovaj dokumentarni film bavi se ulogom koju žrtve imaju u radu MKSJ kroz pet paralelnih priča žrtava sa područja bivše Jugoslavije koje su podelile svoja lična iskustva o svedočenju pred Tribunalom.   

Haški gradski muzej Museon će 21. marta otvoriti izložbu pod nazivom Give Peace a Chance. Ova izložbe pripremljena je u saradnji s nekoliko međunarodnih institucija, među kojima i MKSJ, i predstaviće važnost međunarodnih sporazuma, objasniti sukobe u prošlosti i izneti buduće izazove s kojima će se susretati međunarodne organizacije.  

Ova izložba će predstaviti nadležnost Međunarodnog suda, vrstu krivičnih dela o kojima se ovde presuđuje i trenutno stanje u aktuelnim predmetima. Posetioci će takođe biti u prilici da pogledaju nekoliko video snimaka Glasa žrtava, kao i snimke nekoliko potvrdnih izjašnjavanja o krivici i prvih stupanja pred sud.

Izložba će biti na engleskom i holandskom jeziku.

Kao što možda već znate, Samit o nuklearnoj bezbednosti održaće se 24. i 25. Marta u kongresnom centru World Forum, nasuprot glavne zgrade Međunarodnog suda. Na samitu će učestvovati 58 šefova država ili vlada, 5,000 delegata i 3,000 novinara i to će biti najveći samit ikada održan u Holandiji. Zbog blizine zgrade MKSJ kongresnom centru World Forum, Međunarodni sud će biti zatvoren 24. i 25. marta. Međunarodni sud će nastaviti svoje redovne aktivnosti u sredu, 26. marta.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.