Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 8.10.2014
Vreme: 12:30 p.m.

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Najpre ću se osvrnuti na zbivanja u tekućim predmetima pred Međunarodnim sudom od naše poslednje konferencije za štampu pre dve nedelje.

U postupku protiv Radovana Karadžića, iznošenje završnih reči završeno je juče, 7. oktobra, nakon 497 dana suđenja. Tužilaštvo je izvelo dokaze 336 svedoka, od kojih je njih 195 svedočilo tokom suđenja. Odbrana je izvela dokaze 243 svedoka od kojih je njih 238 svedočilo tokom suđenja. Tužilaštvo je podnelo 6.669 dokaznih predmeta, dok je odbrana podnela 4.806 dokaznih predmeta. Pretresno veće je predočilo 3 dokazna predmeta. Prema najnovijim procenama, izricanje presuda Pretresnog veća očekuje se u oktobru 2015. godine.

Sada ću se preći na dve novosti vezane za prevode sudskih dokumenata. Presuda Pretresnog veća u predmetu Tolimir sada je dostupna na francuskom, a prevod Presude Pretresnog veća u predmetu Prlić i drugi na bosanski, hrvatski ili srpski sada je takođe dostupan. Oba ova prevoda dostupna su na vebsajtu MKSJ.

U vezi s rasporedom u sudnicama ove sedmice, na suđenju Goranu Hadžiću, Veće trenutno sluša svedočenje Vojina Šuše, bivšeg ministra pravde Srpske Autonomne Oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, u Hrvatskoj. On je deseti svedok odbrane koji svedoči u sudnici.

Na kraju, sledećeg ponedeljka, 13. oktobra, predsednik Meron će se obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom podnošenja Dvadeset prvog godišnjeg izveštaja Međunarodnog suda. Nakon završetka obraćanja biće izdato saopštenje za javnost zajedno s govorom predsednika. Godišnji izveštaj je već dostupan na vebsajtu Međunarodnog suda.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.