Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 22.10.2014
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Počeću s najnovijim informacijama u postupku protiv Jadranka Prlića i drugih. Žalbeno veće je 9. oktobra odobrilo zahtev timova odbrane, koji je podržalo tužilaštvo, za produženje roka za podnošenje žalbenih podnesaka. Žalbeno veće je naložilo da žalbeni podnesci budu podneseni do 12. januara 2015. Podnesci respondenata i replike na podneske respondenata treba da bude podneseni u maju 2015.

U postupku protiv Vlastimira Đorđevića, nalog predsednika MMKS, Teodora Merona, od 30. aprila, kojim je određeno da će Đorđević izdržavati kaznu od 18 godina zatvora u Nemačkoj, obelodanjen je u utorak, 21. oktobra. Đorđević je prebačen 16. oktobra.

Sada ću preći na pitanja rasporeda. Prošle sedmice Veće je izmenilo svoj prethodni nalog u postupku protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina i naložilo da se sledeća statusna konferencija održi 12. novembra, u 15:00 časova u sudnici 3.

Pretres po žalbi u postupku protiv Zdravka Tolimira održaće se 12. novembra. Vreme održavanja i sudnica će biti potvrđeni u dogledno vreme.

Sledeća statusna konferencija u postupku protiv Vujadina Popovića i drugih biće 18. novembra u 15:30 časova u sudnici 1.

Na suđenju Ratku Mladiću, Veće trenutno sluša svedočenje Tomislava Savkića, bivšeg oficira Vojske Republike Srpske u Milićima.

Postupak na suđenju Goranu Hadžiću je otkazan do kraja ove sedmice.

Na kraju, želim da vas obavestim o aktivnostima Outreach programa Međunarodnog suda. Projekat Outreach programa namenjen mladima nastavlja se sledeće sedmice predavanjem na Pravnom fakultetu u Splitu 29. oktobra, nakon čega će uslediti predavanja na Pravnom fakultetu u Prištini, Pravnom fakultetu AAB i na fakultetu Juridica Kosova 3. i 4. novembra. Outreach program uživa podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima u bivšoj Jugoslaviji velikodušno podržava Vlada Finske.

Pitanja

Na pitanje koliki napredak je Pretresno veće ostvarilo u radu na predmetu Šešelj, Spalinska je odgovorila da se očekuje da će sudija Niang nastaviti da se upoznaje sa predmetom do polovine 2015. godine, nakon čega se očekuje početak većanja.

Novinari su postavili pitanje u vezi s razvojem događaja u pogledu zdravstvenog stanja Gorana Hadžića i nastavka tog suđenja. Spalinska je odgovorila da je optuženi trenutno u Pritvorskoj jedinici i da se njegovo zdravstveno stanje prati. Više informacija o rasporedu suđenja se očekuje početkom sledeće sedmice.