Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 19.11.2014

Vreme: 12:30 p.m.

Sekretarijat i Sudska vijeća:

Magdalena Spalińska, glasnogovornica Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sljedeću izjavu:

Dobar dan,

Odmah ću se osvrnuti na predstojeći raspored suđenja.

Izricanje Presude po žalbi u postupku protiv Vujadina Popovića i drugih zakazano je za 30. januar 2015. u 10:00 sati.

Što se tiče ovosedmičnih dešavanja u sudnicama, zbog trenutnog zdravstvenog stanja g. Hadžića, pretresi u ovom predmetu su otkazani za ovu i sljedeću sedmicu.

Danas, na suđenju Ratku Mladiću, Vijeće trenutno saslušava svjedočenje Rajka Šarenca, koji je tokom vremena na koji se odnosi optužnica bio na različitim položajima u Vojsci Republike Srpske.

Sljedeće sedmice, predsjednik Meron će boraviti u trodnevnoj radnoj posjeti Bosni i Hercegovini od 25. do 27. novembra. Predsjednik će se sastati sa žrtvama sukoba iz devedesetih godina 20. vijeka i posjetiti lokacije na kojima su tokom rata počinjeni zločini protiv Bošnjaka, Hrvata i Srba. Detaljne informacije o lokacijama, vremenima davanja izjava za štampu i prilikama za fotografisanje dostupne su na websiteu MKSJ-a.

Na kraju, također sljedeće sedmice, Outreach program Međunarodnog suda završit će ciklus od 10 predavanja u srednjim školama na Kosovu. Predavači MKSJ-a, kroz predavanja i video snimke, informišu učenike o radu Međunarodnog suda i njegovim dostignućima. S ovim predavanjima, Outreach program Međunarodnog suda završava dio svog projekta namijenjenog mladima koji se odnosi na srednje škole, koji velikodušno podržava Vlada Finske.

Pitanja

Jedan od novinara se osvrnuo da privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu bez postavljanja uslova i pitao da li će Međunarodni sud, Pretresno vijeće u predmetu ili vlasti Srbije poduzeti korake u vezi s njegovim učešćem u političkim aktivnostima i njegovim ponašanjem nakon puštanja na slobodu.

Spalińska je podsjetila da je Pretresno vijeće u javnom dijelu odluke postavilo dva uslova za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu: da optuženi neće kontaktirati žrtve i svjedoke i da će se vratiti na Međunarodni sud kada Vijeće to naloži.

Pretresno vijeće ima diskreciono pravo da donese eventualne daljnje odluke koje smatra potrebnim u vezi s privremenim puštanjem Šešelja na slobodu.