Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Konferencija za štampu MKSJ-a

Datum: 10. 12. 2014.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Dobrodošli na poslednju konferenciju za štampu pre zimske pauze u radu Međunarodnog suda, koja počinje u ponedeljak, 22. decembra. Postupci će biti nastavljeni u ponedeljak, 12. januara.

Počeću s najnovijim informacijama u postupku protiv Radovana Karadžića. Prošlog utorka, 2. decembra, u javnoj redigovanoj verziji odluke koja je prvobitno zavedena 25. jula ove godine, Žalbeno veće je odbacilo žalbu optuženog u vezi s  Odlukom sekretara o imovnom stanju optuženog. Ova odluka sekretara izdata je 11. oktobra 2012. i njome je optuženom naloženo da doprinese 146.501 evra troškovima svoje odbrane.

Optuženi je zatražio reviziju Odluke sekretara u novembru 2012. i taj zahtev je Pretresno veće na poverljivoj osnovi odbacilo u februaru 2014. godine. Optuženi je u aprilu ove godine podneo poverljivu žalbu tvrdeći da je Pretresno veće pogrešilo u, između ostalog, ‘vrednovanju njegovih stvarnih sredstava’ i ‘utvrđivanju likvidnih sredstava’. Ovi žalbeni osnovi su odbačeni najnovijom odlukom Žalbenog veća od 25. jula.

Sada ću se osvrnuti na aktuelne predmete pred Međunarodnim sudom. Suđenje Goranu Hadžiću je privremeno prekinuto do 12. januara 2015. zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog.

Na suđenju Ratku Mladiću, Veće trenutno sluša svedočenje Milovana Leleka, bivšeg oficira Teritorijalne odbrane u Rogatici. On je 97. po redu svedok odbrane u sudnici.

Na kraju, kasnije u toku dana, u svojstvu predsednika MKSJ i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, sudija Theodor Meron će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstaviti polugodišnji izveštaj Međunarodnog suda. Nakon njegovog obraćanja, oko 16:00 po lokalnom vremenu u Hagu, uslediće obraćanja tužioca Međunarodnog suda  Sergea Brammertza i tužioca MKSR i MMKS Hassana Jallowa. Obraćanja će biti dostupna na vebsajtu Međunarodnog suda ubrzo nakon završetka govora. Obraćanja se takođe mogu pratiti uživo na  vebsajtu Ujedinjenih nacija.

Pitanja

Nisu postavljana nikakva pitanja.