Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Konferencija za štampu MKSJ-a

Datum: 14.01.2015
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Dobrodošli na prvu konferenciju za štampu u 2015. godini. Svima bih poželela srećnu novu godinu.

Međunarodni sud je 23. decembra obelodanio odluku koju je predsednik doneo 10. novembra, kojom je Zoranu Žigiću odobreno prevremeno puštanje na slobodu. Zoran Žigić, bivši pripadnik rezervnog sastava policije u opštini Prijedor, u Bosni i Hercegovini, osuđen je u novembru 2001. godine na 25 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja počinjene nad nesrbima. U svojoj odluci predsednik je napomenuo da, iako težina krivičnih dela koje je Žigić počinio ne ide u prilog odobravanju prevremenog puštanja na slobodu, on će zaključno sa 16. decembrom 2014. odslužiti dve trećine kazne koja mu je izrečena, a takođe je pokazao izvesne znake rehabilitacije. Zoran Žigić je 16. decembra 2014. godine pušten u Bosnu i Hercegovinu iz zatvora u Austriji.

Pretresno veće je juče, 13. januara, odbacilo zahtev Tužilaštva od 1. decembra 2014. za opoziv privremenog puštanja Vojislava Šešelja na slobodu, zaključivši da je zahtev Tužilaštva neprihvatljiv jer nije upućen u formi žalbe na odluku. Veće je takođe zaključilo da nije bilo kršenja uslova za puštanje optuženog na privremenu slobodu, dodajući da su izjave koje je optuženi davao medijima za žaljenje, ali da ne predstavljaju pretnju žrtvama.
Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama.

Zimska pauza u radu Međunarodnog suda završena je u ponedeljak. Suđenje Ratku Mladiću će se nastaviti sledećeg ponedeljka, 19. januara, u 09:30 časova u sudnici I. Suđenje Goranu Hadžiću trenutno je prekinuto do 2. februara zbog zdravstvenog stanja optuženog.

Podsećam vas da će se statusna konferencija u predmetu Prlić i drugi održati u sredu, 21. januara, u 15:00 časova u sudnici I.

Na kraju, statusna konferencija u postupku protiv Radovana Karadžića biće održana 28. januara u 13:00 časova u sudnici III. Veće je zaključilo da je u interesu pravde da se statusna konferencija održi u ovoj fazi postupka kako bi optuženi imao priliku da pokrene eventualna pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem ili uslovima pritvora.

Pitanja

Nisu postavljana nikakva pitanja.