Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Konferencija za štampu MKSJ-a

Datum: 28. 01. 2015.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih vijeća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Žalbeno veće će izreći svoju presudu u predmetu Popović i drugi u petak, 30. januara, u 10:00 časova, u sudnici I. Ovim predmetom obuhvaćena su petorica visokih oficira vojske bosanskih Srba koji su u junu 2010. osuđeni za niz zločina počinjenih 1995. godine u vezi s padom enklava Srebrenica i Žepa, u istočnoj Bosni i Hercegovini. Pretresno veće osudilo je sve žalioce na kazne zatvora u rasponu od 13 godina do doživotne kazne zatvora. Između ostalih zločina za koje su osuđeni, Vujadin Popović i Ljubiša Beara proglašeni su krivim za delo genocida, a Drago Nikolić za pomaganje i podržavanje genocida.

Sada ću se osvrnuti na najnovije informacije u aktuelnim predmetima pred Međunarodnim sudom.

U predmetu Prlić i drugi, tužilaštvo je prošle srede podnelo javnu redigovanu verziju svog žalbenog podneska. Predstavljena su četiri žalbena osnova protiv optuženih i zatražene su dodatne osude. Tužilaštvo je takođe zatražilo povećanje kazne na po 40 godina zatvora za žalioce Prlića, Stojića, Praljka i Petkovića. Sve strane u postupku su podnele svoje žalbene podneske na poverljivoj osnovi 12. januara 2015.

Prošle sedmice, u postupku protiv Gorana Hadžića, podnesena je javna redigovana verzija Odluke Pretresnog veća od 16. januara o zdravstvenom pregledu Hadžića. Veće je delimično odobrilo zahtev Tužilaštva i naložilo Sekretarijatu da imenuje dva medicinska veštaka koji treba da dostave izveštaje o zdravstvenom stanju optuženog do 13. februara. Pretresi u ovom predmetu trenutno su otkazani do 9. februara.

Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama ove sedmice. Na suđenju Ratku Mladiću, Veće trenutno sluša svedočenje Branka Predojevića, bivšeg oficira Vojske Republike Srpske na području Sanskog Mosta. On je 112. svedok odbrane do sada u sudnici. Odbrana je juče izjavila u sudnici da neće pozvati 30 prethodno planiranih svedoka. Ova izmena znači da će ukupan broj svedoka odbrane biti oko 300.

Statusna konferencija u postupku protiv Radovana Karadžića održaće se danas popodne, u 13:00 časova, u sudnici III.

Na kraju, statusna konferencija u postupku protiv Zdravka Tolimira održaće se 11. februara 2015. u 15:00 časova, u sudnici I.

Pitanja

Nisu postavljana nikakva pitanja.