Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Konferencija za štampu MKSJ

|

Datum: 27.05.2015
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća

Nenad Golčevski, vršilac dužnosti portparola Sekretarijata i Sudskih veća, dao je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Prvo ću se osvrnuti na najnovije informacije u postupku protiv Gorana Hadžića. Veće je 21. maja 2015, odobrilo Hadžićev zahtev od 28. aprila za privremeno puštanje na slobodu. Hadžiću je prethodno bilo odobreno privremeno puštanje na slobodu iz zdravstenih i humanitarnih razloga u aprilu i on se vratio na Međunarodni sud početkom maja radi dodatnog medicinskog pregleda.

Na suđenju Ratku Mladiću, proces je trenutno u jednomesečnom prekidu od 22. maja do 22. juna, kako bi se odbrana pripremila za ponovno otvaranje dokaznog postupka Tužilaštva. To će se odnositi na dokaze iz masovne grobnice otkrivene u Tomašici, nedaleko od Prijedora, Bosna i Hercegovina. Suđenje će se nastaviti u ponedeljak, 22. juna u 9:30 časova u sudnici I izjavom Tužilaštva.

U predmetu Prlić i drugi, redigovana odluka Žalbenog veća kojom je odbijen zahtev Valentina Ćorića za privremeno puštanje na slobodu zavedena je 14. maja. Veće je ustanovilo da žalilac nije pokazao postojanje posebnih okolnosti na osnovu kojih je potrebno privremeno puštanje na slobodu.

Na kraju, francuski prevod presude Pretresnog veća u predmetu Stanišić i Župljanin sada je dostupan na vebsajtu Međunarodnog suda.

Pitanja:

Novinari su postavili nekoliko pitanja u vezi s izjavom Srpske radikalne stranke da je privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja ukinuto poverljivom odlukom Međunarodnog suda, između ostalog i to da li ta odluka postoji i da li je Međunarodni sud svestan negativnog uticaja koji to ima na percepcije o Međunarodnom sudu u regionu. Golčevski je izjavio da nema nikakvih informacija niti komentara na tu temu.

Na pitanje da li postoje pravne posledice unutar Međunarodnog suda u vezi s dvomesečnim raskorakom između naloga Žalbenog veća kojim je Pretresno veće pozvano da odmah odluči o ukidanju privremenog puštanja Šešelja na slobodu, Golčevski je izjavio da je Pretresno veće zasedalo i izdalo nalog kojim se traže dodatne informacije u vezi sa zdravstvenim stanjem optuženog.

Na pitanje da li bi reč “odmah” onako kako ju je upotrebilo Žalbeno veće u svom nalogu Pretresnom veću mogla biti pravno definisana od strane Međunarodnog suda, Golčevski je izjavio da nije u mogućnosti da daje komentar o tome.

Na pitanje da li je odgovor Pretresnog veća na nalog Žalbenog veća zapravo odgađanje odluke koju je zahtevalo Veće, Golčevski je odgovorio da nije.

Na pitanje da li ima indicija o tome kada će se održati pretres po žalbi u predmetu Stanišić i Župljanin, Golčevski je izjavio da u ovom trenutku nema dostupnih informacija i da će Veće izdati nalog o rasporedu u dogledno vreme.

Jedan novinar je istakao da je, prema najnovijem izveštaju o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda iz decembra, predviđeni datum za pretres po žalbi u predmetu Stanišić i Simatović već prošao. Na pitanje da li postoje bilo kakve indicije u vezi s tim kada će pretres biti održan, Golčevski je odgovorio da čim Veće bude izdalo nalog o rasporedu on će odmah biti obelodanjen javnosti.