Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Konferencija za štampu MKSJ

|

Datum: 24.06.2015.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća

Nenad Golčevski, vršilac dužnosti portparola Sekretarijata i Sudskih veća, dao je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Prvo ću se osvrnuti na suđenje Ratku Mladiću koje je nastavljeno u ponedeljak nakon jednomesečne pauze koja je odobrena kako bi se odbrana pripremila za ponovno otvaranje dokaznog postupka Tužilaštva. Ovo ponovno otvaranje dokaznog postupka se odnosi na dokaze iz masovne grobnice otkrivene u Tomašici, nedaleko od Prijedora, Bosna i Hercegovina. Veće trenutno sluša svedočenje veštaka forenzičara Iana Hansona. On je treći svedok koji svedoči u ponovo otvorenom dokaznom postupku Tužilaštva.

Sada ću se osvrnuti na dve odluke koje je doneo predsednik Meron u svojstvu predsednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Kao prvo, predsednik Meron je 29. maja odbacio zahtev Sretena Lukića, visokog zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, iz predmeta Šainović i drugi, za utvrđivanje dužine vremena koje je do sada proveo izdržavajući kaznu. Ovaj zahtev je usledio nakon Lukićevog prvobitnog zahteva od 27. januara, kojim je zatraženo da predsednik potvrdi da mu je presudama i Pretresnog i Žalbenog veća u kaznu uračunato celokupno vreme koje je proveo u pritvoru MKSJ, uključujući i vreme koje je proveo na privremenoj slobodi, kao i da mu se u kaznu uračuna vreme provedeno u Srbiji dok je čekao prebacivanje na MKSJ. Predsednik je u svojoj odluci napomenuo da se u presudi Pretresnog veća pominje da se Lukić ‘nalazi u pritvoru od 4. aprila 2005. godine’ i da ‘ima pravo da mu se u izdržavanje kazne uračuna vreme koje je do sada proveo u pritvoru’, što nije osporeno u žalbenom postupku. Predsednik je odbacio Lukićev zahtev zaključivši da predsednik Mehanizma nema nadležnost da preispituje pravosnažne presude.

Kao drugo, predsednik je 23. juna, u svojstvu predsednika Mehanizma izdao javnu verziju svoje odluke, koja je izdata na poverljivoj osnovi 5. decembra 2014, kojom je odbacio zahtev za prevremeno puštanje na slobodu Stanislava Galića, bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske.

Galića je Žalbeno veće MKSJ 30. novembra 2006. osudilo na doživotnu kaznu zatvora za ulogu u kampanji granatiranja i snajperskog delovanja po civilnom stanovništvu Sarajeva od septembra 1992. do avgusta 1994. godine. Galić je 15. januara 2009. prebačen u Nemačku na izdržavanje ostatka kazne. Prema nemačkom zakonu, lica osuđena na doživotnu kaznu zatvora imaju pravo da zatraže prevremeno puštanje na slobodu nakon 15 godina. Sekretar je 15. oktobra 2014. godine predsedniku preneo obaveštenje Nemačke o tome da Galić ima pravo da zatraži prevremeno puštanje na slobodu prema nemačkom zakonu. Sekretar je 21. novembra 2014. Predsedniku preneo Galićev zahtev za prevremeno puštanje na slobodu nakon što je odslužio 15 godina zatvora.

Ovo je prva odluka Mehanizma koja se odnosi na pravo lica koje je osuđeno na doživotnu kaznu zatvora da zatraži prevremeno puštanje na slobodu. Predsednik Meron je razloge za svoju odluku da Galiću ne odobri prevremeno puštanje na slobodu obrazložio u posebnom dokumentu koji je izdat 23. juna. U tom dokumentu, predsednik prvo napominje da licima koja su osuđena na doživotnu kaznu zatvora pred MKSR, MKSJ ili Mehanizmom ne sme biti ‘onemogućeno’ da budu uzeta u obzir za prevremeno puštanje na slobodu. Predsednik je dalje naveo da će biti smatrano da Galić ima pravo da podnese zahtev za privremeno puštanje na slobodu nakon što bude izdržao više od dve trećine najviše kazne s određenim vremenskim trajanjem koju je izrekao MKSR, MKSJ ili Mehanizam, što predstavlja više od 30 godina zatvorske kazne izrečene Galiću. S obzirom na to da je Galić, zaključno sa 18. decembrom 2014. godine, odslužio 15 godina zatvora, predsednik je odbacio njegov zahtev za prevremeno puštanje na slobodu. Međutim, predsednik je napomenuo da činjenica da li neko lice jeste ili nije izdržalo dve trećine kazne koja mu je izrečena nije odlučujuća ni za mogućnost razmatranja zahteva za prevremeno puštanje na slobodu, ni za izglede na uspeh takvog zahteva.

Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama. Pretres po žalbi u postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića zakazan je za ponedeljak, 6. jul 2015. u 10:00 časova. Sudnica u kojoj će pretres biti održan biće naknadno određena.

Na kraju, ove sedmice Međunarodni sud je pokrenuo specijalnu internet stranicu posvećenu obeležavanju genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine, četiri sedmice pre njegove dvadesete godišnjice 11. jula 2015. Ova internet stranica je osmišljena kao izvor informacija za nastavnike, novinare i širu javnost, i pruža mnoštvo multimedijalnih informacija onima koji žele da saznaju više o genocidu u Srebrenici, njegovim žrtvama i ulozi MKSJ u privođenju počinilaca pravdi. Novi video koji donosi priču o događajima koji su se odigrali tokom pada Srebrenice, koji su utvrđeni presudama MKSJ, premijerno je postavljen na ovoj internet stranici. Ova internet stranica dostupna je na adresi www.icty.org/srebrenica20.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.