PRED PREDRASPRAVNIM SUCEM

Sudac: g. Almiro Rodrigues

Tajnik: g. Hans Holthuis

Nalog od: 26. listopada 2001.

TUŽITELJICA
protiv
RAHIMA ADEMIJA


NALOG O ZAKAZIVANJU STATUSNE KONFERENCIJE


Tužiteljstvo:

Obrana:

g. Mark Ierace

g. Čedo Prodanović

JA, Almiro Rodrigues, predraspravni sudac,

NA TEMELJU člana 20 Statuta i pravila 65ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik);

S OBZIROM NA predraspravni podnesak obrane koji se odnosi na formu optužnice – da su optužbe neprecizne i nedovoljno objašnjene - zaveden 24. rujna 2001. (dalje u tekstu: zahtjev);

S OBZIROM NA odgovor optužbe na taj zahtjev, od 8. listopada 2001.,

BUDUĆI DA, ne prejudicirajući odluku koja će biti donesena po zahtjevu, uredno provođenje pravde nalaže da se poduzmu mjere koje će osigurati da se optuženome sudi u najkraćem mogućem roku;

IZ TIH RAZLOGA

NALAŽEM da se statusna konferencija pred predraspravnim sucem održi u srijedu, 15. studenog 2001. u 10:00 sati;

NAPOMINJEM da strane trebaju biti spremne da predraspravnog suca obavijeste osobito o sljedećem:

- tužiteljica, o fazi u kojoj se nalazi objelodanjivanje materijala sukladno pravilima 66 i 68 Pravilnika, a posebno popratnog materijala uz optužnicu, kao i o predviđenom ukupnom opsegu materijala koji namjerava objelodaniti; o fazi u kojoj se nalaze njezini pregovori s obranom u smislu mogućeg sporazuma s obranom, kako u pogledu činjenica, tako i u pogledu pravnih pitanja;

- obrana, o svom izboru u pogledu odredbi pravila 66 i 67 Pravilnika, da li ima namjeru iznijeti obranu alibijem, neku posebnu obranu ili želi tužiteljici uputiti zahtjev u smislu korištenja mogućnosti koje pružaju odredbe pravila 66 (B) Pravilnika.

- obje strane, o tome da li su u mogućnosti da se pridržavaju rasporeda kako bi plan rada za predraspravni postupak omogućio da se završna predraspravna sjednica održi što ranije početkom 2002.

Nalog od 26. listopada 2001., u Hagu, Nizozemska.

 

/potpis na izvorniku/

 

Almiro Rodrigues,

 

predraspravni sudac

   

[žig Međunarodnog suda]