PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudac Theodor Meron, predsjedn

Tajnik: g. Hans Holthuis

Nalog od: 7. rujna 2004.

TUŽITELJ
protiv
RAHIMA ADEMIJA
I
MIRKA NORCA


NALOG KOJIM SE IMENUJE RASPRAVNO VIJEĆE ZA SVRHE DONOŠENJA ODLUKE TREBA LI SE OPTUŽNICA USTUPITI DRUGOM SUDU U SKLADU S PRAVILOM 11 BIS

Optužba:
gđa Carla Del Ponte

Odbrana:
g. Čedo Prodanović za Rahima Ademija
g. Željko Olujić za Mirka Norca

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991.;

RJEŠAVAJUĆI PO djelomično povjerljivom "Zahtjevu optužbe u skladu s pravilom 11 bis" podnijetom 2. rujna 2004., u kojem optužba traži da se taj predmet proslijedi organima vlasti Hrvatske radi vođenja postupka pred nadležnim sudištem te države;

IMAJUĆI U VIDU da su optužnice protiv obojice optuženih potvrđene;

IMAJUĆI U VIDU da, u skladu s pravilom 11bis(A)(i) Pravilnika o postupku i dokazima, nakon što se optužnica protiv optuženog potvrdi, predsjednik Međunarodnog suda može imenovati raspravno vijeće koje će predmet proslijediti vlastima države na čijoj teritoriji je krivično djelo počinjeno;

IMAJUĆI U VIDU mišljenje optužbe da su u ovom predmetu zločini za koje se optuženi terete u optužnici počinjeni na teritoriju Hrvatske;

IMAJUĆI U VIDU sastav raspravnih vijeća Međunarodnog suda iznijet u dokumentu IT/228, izdan 7. lipnja 2004.;

OVIM IMENUJEM sljedeće suce u Raspravno vijeće za svrhu donošenja odluke o tome hoće li se ovaj predmet proslijediti organima vlasti Hrvatske u skladu s pravilom 11 bis, što odmah stupa na snagu:

sudac Alphons Orie,
sudac O-Gon Kwon,
sudac Kevin Parker.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 7. rujna 2004. /potpis na originalu/
U Den Haagu, sudac Theodor Meron,
Nizozemska predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]