PRED POSEBNO IMENOVANIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudac Alphons Orie, predsjedavajući
sudac O-Gon Kwon
sudac Kevin Parker

Tajnik: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. veljače 2005.

TUŽITELJICA
protiv
RAHIMA ADEMIJA
i
MIRKA NORCA


NALOG O RASPOREDU ZA RASPRAVU O PROSLJEĐIVANJU PREDMETA NA OSNOVU PRAVILA 11 BIS

Tužiteljstvo: Vlada Republike Hrvatske:
Carla Del Ponte preko: Hrvatskog veleposlanstva u
  Nizozemskoj, Den Haag
   
Zastupnici optuženih: Amici curiae:
Čedo Prodanović za Rahima Ademija profesor Mirjan Damaška
Željko Olujić za Mirka Norca profesor Davor Krapac

OVO POSEBNO IMENOVANO VIJEĆE (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu tužiteljice od 2. rujna 2004. kojim se traži da raspravno vijeće, na osnovu pravila 11 bis Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), proslijedi ovaj predmet hrvatskim vlastima, s tim da im se prethodno pruži prilika da se izjasne u vezi sa Zahtjevom i uvjetima za prosljeđivanje ovog predmeta;

IMAJUĆI U VIDU Odgovor Mirka Norca na Zahtjev tužiteljstva na osnovu pravila 11 bis, koji je podnijet 14. rujna 2004.;

IMAJUĆI U VIDU da od Rahima Ademija nije primljen odgovor koji se izravno odnosi na Zahtjev tužiteljstva za prosljeđivanje na osnovu pravila 11 bis;

IMAJUĆI U VIDU "Nalog za dostavljanje daljnjih podnesaka u vezi s težinom zločina i nivoom odgovornosti optuženih" (dalje u tekstu: Nalog), koji je Vijeće 3. studenog 2004. izdalo stranama u postupku; i pismo višeg pravnog savjetnika od 10. studenog 2004., upućeno Republici Hrvatskoj, u kojem on poziva i Vladu Republike Hrvatske da se očituje o težini zločina i stupnju odgovornosti optuženih;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor na Nalog Vijeća od 3. studenog 2004.", koji je Norčeva obrana podnijela 9. studenog 2004.; "Dodatni podnesak u prilog Zahtjevu tužiteljice na osnovu pravila 11 bis", koji je tužiteljstvo podnijelo 10. studenog 2004.; "Podnesak o težini zločina i stupnju odgovornosti optuženog", koji je Ademijeva obrana podnijela 16. studenog 2004.; te "Odgovor na Dodatni podnesak tužiteljice u prilog Zahtjevu tužiteljstva na osnovu pravila 11 bis", koji je Norčeva obrana podnijela 18. studenog 2004.;

IMAJUĆI U VIDU "Podnesak kojim Republika Hrvatska odgovara na nalog Suda u vezi s težinom zločina i stupnjem odgovornosti optuženih", podnijet 30. studenog 2004.;

IMAJUĆI U VIDU nalog Vijeća od 20. siječnja 2005., kojim se traži dostavljanje daljnjih podnesaka u vezi s mjerodavnim pravom u Hrvatskoj;

IMAJUĆI U VIDU nalog Vijeća od 7. veljače 2005., kojim se odobrava da profesor Mirjan Damaška i profesor Davor Krapac postupaju kao amici curiae pred ovim Vijećem;

NA OSNOVU pravila 11 bis i 74 Pravilnika;

OVIM ZAKAZUJE RASPRAVU za četvrtak, 17. veljače 2005., s početkom u 08:30 sati, u sudnici 1, na kojoj će biti prisutni tužiteljstvo i zastupnici optuženih, ali bez optuženih;

POZIVA Vladu da prisustvuje raspravi kako bi svoje ranije podneske dopunila usmenim očitovanjem o prosljeđivanju predmeta hrvatskim vlastima;

POZIVA profesora Mirjana Damašku i profesora Davora Krapca da pristupe raspravi pred ovim Vijećem kao amici curiae i da svoj podnesak amici curiae dopune usmenim očitovanjem.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se mjerodavnom smatra engleska verzija.

Dana 7. veljače 2005.
U Den Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Alphons Orie, predsjedavajući sudac

[pečat Međunarodnog suda]