MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Predmet br. IT-95-14-T

 

TUŽITELJ MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
Tihomira BLAŠKIĆA

 

 

DRUGA IZMIJENJENA OPTUŽNICA

Tužiteljica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlaštenjem iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju optužuje:

Tihomira BLAŠKIĆA

za teška kršenja Ženevskih konvencija, kršenja ratnih zakona i običaja i zločine protiv čovječanstva.

OPĆE POSTAVKE

1. U razdoblju od svibnja 1992. do siječnja 1994., pripadnici oružanih snaga Hrvatskog vijeća obrane ("HVO") Hrvatske zajednice Herceg-Bosne ("HZ-HB") počinili su ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava nad bosanskim Muslimanima u gradovima, mjestima, selima i zaseocima na području općina Vitez, Busovača, Kiseljak, Vareš, Žepče, Zenica, Duvno, Stolac, Mostar, Jablanica, Prozor, Čapljina, Gornji Vakuf, Novi Travnik, Travnik, Kreševo i Fojnica, sve na području Republike Bosne i Hercegovine.

OPTUŽENI

2. Tihomir BLAŠKIĆ, sin Ive, rođen je 2. studenog 1960. u selu Brestovsko, općina Kiseljak, u Republici Bosni i Hercegovini. Aktivni je časnik koji je 1983. završio Vojnu akademiju u Beogradu. Ranije je bio kapetan prve klase u Jugoslavenskoj narodnoj armiji (JNA). Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, imao je čin pukovnika HVO-a. Dana ili otprilike 5. kolovoza 1994., unaprijeđen je u čin generala i imenovan zapovjednikom HVO-a s glavnim stožerom u Mostaru. U studenom 1995., imenovan je inspektorom Generalnog inspektorata vojske Republike Hrvatske (HV).

NADREĐENOST

3. Od osnivanja HVO-a 8. travnja 1992., Tihomir BLAŠKIĆ aktivno je sudjelovao u osnivanju i operacijama HVO-a u Operativnoj zoni Središnja Bosna. Bio je pukovnik HVO-a, a od 27. lipnja 1992. bio je i zapovjednik regionalnog stožera oružanih snaga HVO-a središnje Bosne (oružane snage HVO-a za područje središnje Bosne) i na tom položaju ostao je sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica. Ovlaštenja i dužnosti Tihomira BLAŠKIĆA, kao zapovjednika HVO-a, navedeni su u Uredbi o oružanim snagama Hrvatske Zajednice Herceg-Bosna od 17. listopada 1992. Ta uredba propisuje, inter alia, da je zapovjednik ovlašten i odgovoran za borbenu pripravnost vojske pod njegovim zapovjedništvom, za mobilizaciju oružanih snaga i jedinica policije, te za imenovanje ostalih zapovjednika.

4. Tihomir BLAŠKIĆ na razne je načine provodio svoju kontrolu nad vojnim pitanjima, uključujući, između ostalog, sklapanje sporazuma o prekidu vatre, pregovaranje s predstavnicima Ujedinjenih naroda, uspostavljanje organizacijske strukture oružanih snaga HVO-a, imenovanje i smjenjivanje vojnih zapovjednika, razmještanje vojske, topništva i ostalih jedinica pod njegovim zapovjedništvom, izdavanje zapovijedi općinskim stožerima HVO, te kontroliranje vojnih jedinica HVO-a i zatvoreničkih centara koji su djelovali na njegovom zapovjednom području.

5. OPĆE POSTAVKE OPTUŽNICE

5.0. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini, trajalo je stanje međunarodnog oružanog sukoba i djelomične okupacije.

5.1. Sva djela ili propusti navedeni ovdje kao teška kršenja Ženevskih konvencija iz 1949. (dalje "teška kršenja") prema članku 2 Statuta Međunarodnog suda, dogodili su se tijekom tog međunarodnog oružanog sukoba i djelomične okupacije.

5.2. U svakom stavku koji se odnosi na zločine protiv čovječanstva, navodna djela i propusti bili su dio rasprostranjenog, masovnog ili sustavnog napada na bosansko muslimansko civilno stanovništvo gradova, mjesta, sela i zaselaka u općinama Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica. Slična djela počinjena su i u općinama Vareš, Žepče, Duvno, Stolac, Mostar, Jablanica, Prozor, Čapljina, Gornji Vakuf, Novi Travnik, Travnik, Kreševo i Fojnica, sve u Republici Bosni i Hercegovini.

5.3. Sve žrtve spomenute u navodima ove optužnice koji se temelje na članku 2 Statuta, bile su, u vrijeme na koje se odnosi optužnica, osobe zaštićene Ženevskim konvencijama iz 1949.

5.4. Optuženi u ovoj optužnici bio je dužan pridržavati se ratnih zakona i običaja, uključujući i Ženevske konvencije iz 1949.

5.5. Opće postavke navedene u stavcima 5.0 - 5.4 ove optužnice ponovljene su i sadržane u svakoj od dolje navedenih optužbi.

OPTUŽBE

TOČKA 1
PROGONI

6. U razdoblju između svibnja 1992. i siječnja 1994., Tihomir BLAŠKIĆ je u suradnji s drugim pripadnicima HVO-a, planirao, poticao i naređivao, odnosno na drugi način pomagao u planiranju, pripremanju i izvršavanju zločina protiv čovječanstva progoneći bosanske Muslimane na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, i to u općinama Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica; te je također, ili alternativno, znao ili imao razloga znati da se njegovi podređeni pripremaju da počine ista djela, ili su ih već počinili, a ipak nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili kazni njihove počinitelje.

Ti progoni vršeni su, između ostalog, na sljedeće načine:

Napadanje gradova i sela:

6.1. Rasprostranjeni i sustavni napadi na gradove, mjesta i sela, naseljena bosanskim Muslimanima, na području općina Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica.

Ubijanje i nanošenje teških ozljeda:

6.2. Tijekom odnosno odmah nakon napada na gradove, mjesta i sela na području općina Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica, ubojstva odnosno nanošenje teških ozljeda i štete bosanskim civilima muslimanske nacionalnosti, uključujući žene, djecu, starce i iznemogle osobe.

Uništavanje i pljačka imovine:

6.3. Tijekom ili odmah nakon mnogih od napada na gradove, mjesta i sela na području općina Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica, bezobzirno i opsežno uništavanje i/ili pljačka domova i zgrada bosanskih Muslimana, njihovih poslovnih prostora, vjerskih i obrazovnih objekata, osobne imovine civila, te stoke.

Nečovječno postupanje sa civilima:

6.4. Na području općina Vitez, Busovača i Kiseljak, sustavan odabir i zatvaranje stotina bosanskih civila iz redova Muslimana na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, te smještanje istih u zatvorske objekte koje je kontrolirao HVO kao što je navedeno u stavku 12 ove optužnice.

6.5. Zatočeni bosanskih civila muslimanske nacionalnosti, koji se spominju u stavku 6.4., ubijani su, korišteni kao "živi štit", premlaćivani, prisiljavani da kopaju rovove, izlagani tjelesnom i psihičkom zlostavljanju i zastrašivanju, nečovječnom postupanju, i uskraćena im je dovoljna količina hrane i vode.

Prisilno preseljavanje civila:

6.6. Tijekom razdoblja navedenog u stavku 6, stotine bosanskih civila muslimanske nacionalnosti bili su zastrašivani, prisiljavani od strane HVO-a da napuste svoje domove i sela ili silom preseljavani od strane HVO-a u područja izvan općina Vitez, Busovača i Kiseljak, ili u druge dijelove rečenih općina.

6.7. Bosanske civile muslimanske nacionalnosti HVO je zastrašivao, prisiljavao ili nasilno preseljavao na različite načine: terorizirajući ih i naređujući im pod prijetnjom tjelesnih ozljeda da napuste svoja sela i presele se na teritorij koji nije bio pod okupacijom odnosno kontrolom HVO-a; uhićenjem i prijevozom istih u zatvorske objekte, nakon čega su bili odvođeni na kontrolne točke HVO-a kako bi pješice prešli na teritorij bosanskih Muslimana; te zatvaranjem istih u zatvorskim objektima HVO-a i kasnijim korištenjem u razmjenama zatvorenika. Nasilno odnosno prisilno premještanje bosanskih Muslimana predstavnici HVO-a opisivali su kao dobrovoljno ili humanitarno premještanje civila odnosno humano preseljenje stanovništva, no riječ je u stvari bila o kulminaciji akcija HVO-a protiv bosanskih civila muslimanske nacionalnosti koje su opisane u ovoj optužnici.

7. Progon bosanskih Muslimana, kao što je gore navedeno, bio je u tolikoj mjeri masovan i rasprostranjen, te je provođen tako sustavno, da je znatno smanjio muslimansko civilno pučanstvo na onim područjima općina Vitez, Busovača i Kiseljak u kojima je vlast preuzeo HVO.

Tim djelima i propustima, Tihomir BLAŠKIĆ počinio je:

Točka 1: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČANSTVA prema članku 5(h), 7(1) i 7(3) (progon na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi) Statuta Međunarodnog suda.

TOČKE 2 - 4
PROTUZAKONITI NAPADI NA CIVILE I CIVILNE OBJEKTE
 

8. Tihomir Blaškić, u suradnji s pripadnicima HVO-a, planirao je, poticao, naređivao ili na drugi način pomagao i sudjelovao u planiranju, pripremi ili izvršenju nezakonitih napada na civile i civilne objekte, te u bezobzirnom uništavanju koje nije opravdano vojnom potrebom u slijedećim gradovima, mjestima i selima, te je također, ili alternativno, znao ili imao razloga znati da se potčinjeni pripremaju da počine gore navedena djela, ili su ih već počinili, a optuženi nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili kazni njihove počinitelje.

GRAD/SELO MJESEC NAPADA

Ahmići 

travanj 1993.

Nadioci 

travanj 1993.

Pirići 

travanj 1993.

Šantići

travanj 1993.

Očehnići 

travanj 1993.

Vitez 

travanj i kolovoz 1993.

Stari Vitez

travanj 1993.

Rotilj 

travanj 1993.

Zenica 

travanj 1993.

Tim djelima i propustima, Tihomir BLAŠKIĆ počinio je:

Točka 2: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3(b), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda (razaranje koje nije opravdano vojnom potrebom).

Točka 3: nenabrojeno KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda i prema običajnom pravu, te prema članku 51(2), Dodatnog protokola I i članku 13(2) Dodatnog protokola II (nezakonit napad na civile).

Točka 4: neimenovano KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda i prema običajnom pravu, te prema članku 52(1) Protokola I (nezakonit napad na civilne objekte).

TOČKE 5-10
NAMJERNO UBIJANJE I NANOŠENJE TEŠKIH OZLJEDA

9. Od siječnja 1993. do siječnja 1994., Tihomir Blaškić, zajedno s pripadnicima HVO-a, u općinama Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica, planirao je, poticao, naređivao ili na drugi način pomagao i sudjelovao u planiranju, pripremi ili izvršenju slijedećih zločina:

a) namjerno ubijanje civila,
b) namjerno nanošenje teških ozljeda i teških psihofizičkih patnji civilima, te je također, ili alternativno, znao ili imao razloga znati da se njegovi podređeni pripremaju počiniti rečene zločine, ili su ih već počinili, a nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili kazni njihove počinitelje.

Tim djelima i propustima Tihomir BLAŠKIĆ počinio je:

Ubojstva:

Točka 5: TEŠKO KRŠENJE prema članku 2(a) (namjerno ubojstvo), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Točka 6: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda, te članku 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija.

Točka 7: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČANSTVA prema članku 5(a) (ubojstvo), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Ozljede:

Točka 8: TEŠKO KRŠENJE prema članku 2(c) (namjerno nanošenje teške patnje ili ozbiljnih ozljeda tijela ili zdravlja), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

Točka 9: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda i članku 3(1)(a) (nasilje protiv života i osobe) Ženevskih konvencija.

Točka 10: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČANSTVA prema članku 5(i) (nečovječna djela), 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda.

TOČKE 11-13
UNIŠTAVANJE I PLJAČKA IMOVINE

10. Od siječnja 1993. do rujna 1993., Tihomir BLAŠKIĆ, zajedno s pripadnicima HVO-a, planirao je, poticao, naređivao ili na drugi način pomagao i sudjelovao u planiranju, pripremi ili izvršenju bezobzirnog i opsežnog uništavanja, razaranja i pljačke domova i zgrada bosanskih Muslimana, njihovih poslovnih prostora, stoke i osobne imovine civila u slijedećim gradovima, mjestima i selima te je također, ili alternativno, znao ili imao razloga znati da se njegovi podređeni pripremaju počiniti rečene zločine, ili su ih već počinili, a nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili kazni njihove počinitelje:

Ahmići

travanj 1993
Nadioci  travanj 1993.
Pirići  travanj 1993.
Šantići  travanj 1993.
Očehnići  travanj 1993.
Vitez  travanj 1993.
Stari Vitez travanj 1993. i kolovoz 1993.
Donja Večeriska  travanj 1993.
Gaćice  travanj 1993.
Lončari  travanj 1993.
Grbavica  rujan 1993.
Behrići  travanj 1993.
Svinjarevo  travanj 1993.
Gomionica  travanj 1993.
Gromiljak  travanj 1993.

Polje Višnjica 

travanj 1993
Višnjica  travanj 1993.
Rotilj  travanj 1993.
Tulica  lipanj 1993.
Han Ploča/Grahovci  lipanj 1993.

Tim djelima i propustima Tihomir Blaškić počinio je:

Točka 11: TEŠKO KRŠENJE prema članku 2(d), 7(1) i 7(3) (opsežno uništavanje imovine) Statuta Međunarodnog suda.

Točka 12: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3(b), 7(1) i 7(3) (pustošenje koje nije opravdano vojnom potrebom) Statuta Međunarodnog suda.

Točka 13: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3(e), 7(1) i 7(3) (pljačka javne ili privatne imovine) Statuta Međunarodnog suda.

Točka 14
UNIŠTAVANJE VJERSKIH I OBRAZOVNIH OBJEKATA

11. Od kolovoza 1992. do lipnja 1993. Tihomir Blaškić, zajedno s pripadnicima HVO-a, planirao je, poticao, naređivao ili na drugi način pomagao i sudjelovao u planiranju, pripremi ili izvršenju uništavanja ili namjernog oštećivanja vjerskih i obrazovnih institucija bosanskih Muslimana u slijedećim gradovima i selima:  

te je također, ili alternativno, znao ili imao razloga znati da se njegovi podređeni pripremaju da počine rečene zločine, ili su ih već počinili, a nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili kazni njihove počinitelje.

Duhri 

kolovoz 1992.
Busovača  1993.
Stari Vitez  1993.
Ahmići travanj 1993.
Kiseljak  travanj 1993.
Gromiljak  travanj 1993.
Kazagići  travanj 1993.
Svinjarevo  1993.
Hercezi  lipanj 1993.
Han Ploča  lipanj 1993.
Tulica  lipanj 1993.
Višnjica  rujan 1993.

Tim djelima i propustima Tihomir Blaškić počinio je:

Točka 14: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3(d), 7(1) i 7(3) (uništavanje ili namjerno oštećivanje vjerskih i obrazovnih institucija) Statuta Međunarodnog suda.

 

TOČKE 15 - 20
 NEČOVJEČNO POSTUPANJE, UZIMANJE TALACA I KORIŠTENJE "ŽIVIH ŠTITOVA"

11. Od siječnja 1993. do siječnja 1994., Tihomir BLAŠKIĆ, u suradnji s pripadnicima HVO-a, organizirao je zatvaranje bosanskih civila muslimanske nacionalnosti na sljedećim lokacijama:

  • Kino dvorana u Vitezu
  • Zatvor Kaonik kraj Busovače
  • Veterinarska stanica u Vitezu
  • Osnovna škola u Dubravici
  • Uredi SDK u Vitezu
  • Vojarna u Kiseljaku
  • Selo Rotilj
  • Kuće u Gaćicama

te je planirao, poticao, naređivao ili na drugi način pomagao i sudjelovao u planiranju, pripremi ili izvršenju protuzakonitog i nečovječnog postupanja s bosanskim Muslimanima kako je navedeno u stavku 13 i 14

te je također, ili alternativno, znao ili imao razloga znati da se njegovi podređeni pripremaju počiniti takva djela, ili su ih već počinili, a da nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili kazni njihove počinitelje

Nečovječno i/ili okrutno postupanje prema zatvorenicima:

13. Bosanski Muslimani, zatočeni u zatvorskim objektima pod kontrolom HVO-a, korišteni su kao "živi štitovi", premlaćivani, prisiljavani da kopaju rovove, izlagani tjelesnom i psihičkom zlostavljanju i zastrašivanju, podvrgavani nečovječnim postupcima, uključujući zatvaranje u pretijesne i pretrpane prostorije, te uskraćivanje dovoljne količine hrane i vode.

14. Bosanski Muslimani zatočeni u zatvorskim objektima HVO-a bili su prisiljavani da kopaju rovove na području općina Kiseljak, Vitez i Busovača. Određen broj bosanskih Muslimana ubijen je, povrijeđen ili ranjen tijekom kopanja rovova.

Ovim djelima i propustima Tihomir BLAŠKIĆ počinio je:

Točka 15: TEŠKO KRŠENJE prema članku 2(b), 7(1) i 7(3) (nečovječno postupanje) Statuta Međunarodnog suda.

Točka 16: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda i članku 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija.

Taoci:

15. Između siječnja 1993. i siječnja 1994., Tihomir BLAŠKIĆ, u suradnji s pripadnicima HVO-a, planirao je, poticao, naređivao, ili na drugi način pomagao i sudjelovao u planiranju, pripremi ili samom činu uzimanja talaca iz redova bosanskih civila muslimanske narodnosti, koji su se se koristili u razmjenama zatvorenika, te za zaustavljanje bosanskih vojnih operacija protiv HVO-a te je također, ili alternativno, znao ili imao razloga znati da se njegovi podređeni pripremaju počiniti takva djela, ili su ih već počinili, a da nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili kazni njihove počinitelje.

Ovim djelima i propustima Tihomir BLAŠKIĆ počinio je:

Točka 17: TEŠKO KRŠENJE prema članku 2(h), 7(1) i 7(3) (korištenje civila kao talaca) Statuta Međunarodnog suda.

Točka 18: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3, 7(1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda i članku 3 (uzimanje talaca) Ženevskih konvencija.

Živi štitovi:

16. Između siječnja 1993. i travnja 1993., Tihomir BLAŠKIĆ, zajedno s pripadnicima HVO-a, planirao je, poticao, naređivao ili na drugi način pomagao i sudjelovao u planiranju, pripremi ili samom činu korištenja bosanskih civila muslimanske nacionalnosti kao živih štitova kako bi spriječili Armiju BiH da puca po položajima HVO-a ili prisilili pripadnike jedinica bosanskih Muslimana da se predaju te je također, ili alternativno, znao ili imao razloga znati da se njegovi podređeni pripremaju počiniti takva djela, ili su ih već počinili, a da nije poduzeo potrebne i razumne mjere da spriječi takva djela ili kazni njihove počinitelje. HVO je koristio žive štitove u siječnju ili veljači 1993. u selu Merdani te 16. travnja 1993. i 20. travnja 1993. u Vitezu.

Ovim djelima i propustima Tihomir BLAŠKIĆ počinio je:

Točka 19: TEŠKO KRŠENJE prema članku 2(b), 7(1) i 7(3) (nečovječno postupanje) Statuta Međunarodnog suda.

Točka 20: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članku 3, 7(1) i 7(3) (okrutno postupanje) Statuta Međunarodnog suda i članku 3(1)(a) Ženevskih konvencija.

 

/potpis na izvorniku/
Louise Arbour
tužiteljica

Den Haag, Nizozemska 
25. travnja 1997.