MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU 

Predmet br. IT-95-14-T

 

TUŽITELJ MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
Tihomira BLAŠKIĆA

 

IZMIJENJENA OPTUŽNICA


Tužiteljica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlaštenjem iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju optužuje:

Tihomira BLAŠKIĆA

 za teške povrede Ženevskih konvencija, kršenja ratnih zakona i običaja i zločine protiv čovječnosti.

 
OPĆE POSTAVKE

1. U razdoblju od otprilike svibnja 1992. do travnja 1994., pripadnici oružanih snaga Hrvatskog vijeća obrane ("HVO") Hrvatske zajednice Herceg-Bosne ("HZ-HB") i njihovi agenti počinili su ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava nad muslimanskim civilnim stanovništvom gradova, sela i zaselaka središnje Bosne, uključujući, između ostalog, općine Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica, sve na području Republike Bosne i Hercegovine.

 

OPTUŽENI

2. Tihomir BLAŠKIĆ, sin Ive, rođen je 2. studenog 1960. u selu Brestovsko, općina Kiseljak, u Republici Bosni i Hercegovini. Aktivni je časnik koji je 1983. završio Vojnu akademiju u Beogradu. Ranije je bio kapetan prve klase u Jugoslavenskoj narodnoj armiji (JNA). Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, imao je čin pukovnika HVO-a. Dana ili otprilike 5. kolovoza 1994., unaprijeđen je u čin generala i imenovan je zapovjednikom HVO-a s glavnim stožerom u Mostaru. U studenom 1995., imenovan je inspektorom Generalnog inspektorata vojske Republike Hrvatske (HV).


NADREĐENOST

3. Tihomir BLAŠKIĆ je, od osnivanja HVO-a 8. travnja 1992., aktivno sudjelovao u osnivanju i operacijama HVO-a u operativnoj zoni Središnja Bosne. Bio je pukovnik HVO-a, a od 27. lipnja 1992. bio je i zapovjednik regionalnog stožera oružanih snaga HVO-a središnje Bosne (oružane snage HVO-a za područje središnje Bosne) i na tom položaju je ostao sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica. Ovlaštenja i zadaci Tihomira BLAŠKIĆA, kao zapovjednika HVO-a, navedeni su u Uredbi o oružanim snagama Hrvatske Zajednice Herceg-Bosna od 17. listopada 1992. Ta uredba kaže, inter alia, da je zapovjednik ovlašten i odgovoran za borbenu gotovost vojske pod njegovim zapovjedništvom, za mobilizaciju oružanih snaga i jedinica policije, te za imenovanje ostalih zapovjednika.

4. Tihomir BLAŠKIĆ je na razne načine provodio svoju kontrolu nad vojnim pitanjima, uključujući, između ostalog, sklapanje sporazuma o prekidu vatre, pregovaranje s predstavnicima Ujedinjenih naroda, provođenje organizacione strukture oružanih snaga HVO-a, imenovanje i smjenjivanje vojnih zapovjednika, razmještanje vojske, topništva i ostalih jedinica pod njegovom kontrolom, izdavanje zapovijedi općinskim stožerima HVO, te kontroliranje vojnih jedinica HVO-a i zatvoreničkih logora koji su djelovali na njegovom zapovjednom području.

 

5. OPĆE POSTAVKE OPTUŽNICE

5.1. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini, trajalo je stanje međunarodnog oružanog sukoba i djelomične okupacije.

5.2. Sva djela ili propusti navedeni ovdje kao teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. (dalje "teške povrede") prema članu 2 Statuta Međunarodnog suda, dogodili su se tijekom tog međunarodnog oružanog sukoba i djelomične okupacije.

5.3. U svakom paragrafu koji se odnosi na zločine protiv čovječnosti, navodna djela i propusti bili su dio rasprostranjenog, masovnog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo, točnije bosansko muslimansko stanovništvo gradova, sela i zaselaka u općinama Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica u Republici Bosni i Hercegovini.

5.4. Sve žrtve koje se sukladno članu 2 Statuta spominju u navodima ove optužnice, bile su u vrijeme na koje se odnosi optužnica, osobe zaštićene Ženevskim konvencijama iz 1949.

5.5. Svi optuženi u ovoj optužnici bili su dužni pridržavati se ratnih zakona i običaja, uključujući i Ženevske konvencije iz 1949.

5.6. Optuženi je prema članu 7 (1) Statuta Međunarodnog suda odgovoran za zločine za koje ga ova optužnica tereti. Ova krivična odgovornost obuhvaća planiranje, poticanje, naređivanje, izvršavanje ili druge oblike pomaganja u planiranju, pripremi ili izvršavanju bilo kojeg od djela ili propusta navedenih u daljnjem tekstu.

5.7. Sukladno članu 7(3) Statuta Međunarodnog suda, optuženi je također, ili alternativno, kao nadređena osoba krivično odgovoran za djela svojih podređenih. Ova krivična odgovornost obuhvaća odgovornost nadređenog časnika za djela njegovih podređenih ukoliko nadređena osoba znala ili imala razloga znati da njegov podređeni namjerava počiniti takva djela ili ih je već počinio, a nadređeni nije poduzeo potrebne i razumne mjere kako bi spriječio daljnja takva djela ili kaznio njihove počinitelje.

5.8. Opće postavke optužnice u paragrafima 5.1 do 5.7. ove optužnice ponovljene su i sadržane u svakoj od dolje navedenih relevantnih optužbi.


OPTUŽBE

TOČKA 1
PROGONI

 6. U razdoblju između otprilike svibnja 1992. i otprilike travnja 1994., Tihomir BLAŠKIĆ je svojim djelima i propustima, te u suradnji s drugima, posebice Darijom KORDIĆEM, Marijom ČERKEZOM i Zlatkom ALEKSOVSKIM, počinio zločin protiv čovječnosti progoneći bosanske Muslimane na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, na cjelokupnom području koje obuhvaća, ali se ne ograničava na, općine Vitez, Busovaču, Kiseljak i Zenicu. Ovi progoni vršeni su, između ostalog, na sljedeće načine:

Napadanje gradova i sela:

6.1. U sklopu progona, pripadnici HVO-a i njihovi agenti su, pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed ili s njegovim znanjem, planirali i vršili rasprostranjene i sustavne napade na gradove i sela. Ovi gradovi i sela bili su naseljeni bosanskim Muslimanima na području koje obuhvaća, ali se ne ograničava na, općine Vitez, Busovaču, Kiseljak i Zenicu.

Ubijanje i nanošenje teških ozljeda:

6.2. Tijekom ili odmah nakon napada, na području koje obuhvaća, ali se ne ograničava na, općine Vitez, Busovaču, Kiseljak i Zenicu, pripadnici HVO-a i njihovi agenti su pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed i s njegovim znanjem, poubijali neke bosanske civile muslimanske nacionalnosti, uključujući žene, djecu, starce i iznemogle, a nanijeli drugima teške ozljede i štetu.

Uništavanje i pljačka imovine:

6.3. Tijekom ili odmah nakon napada, u području koje obuhvaća, ali se ne ograničava na, općine Vitez, Busovaču i Kiseljak, pripadnici HVO-a i njihovi agenti, pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed ili s njegovim znanjem, bezobzirno su i rasprostranjeno uništavali i pljačkali domove bosanskih Muslimana, njihove poslovne prostore, vjerske objekte, objekte namijenjene odgoju, civilnu osobnu imovinu, te ubijali stoku.

Nečovječno postupanje s civilima:

6.4. Na području koje obuhvaća, ali se ne ograničava na, općine Vitez, Busovača i Kiseljak, pripadnici HVO-a i njihovi agenti su pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed i s njegovim znanjem, sustavno odabirali i zatvarali stotine bosanskih civila iz redova Muslimana na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi i smještali ih u zatvoreničke objekte koje je kontrolirao HVO kao što je navedeno u paragrafu 11 ove optužnice.

6.5. U zatvoreničkim objektima radili su pripadnici HVO-a i njihovi agenti, oni su tim objektima upravljali i nadzirali i pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA.

6.6. Na području koje obuhvaća, između ostalog, općine Vitez, Busovača i Kiseljak, pripadnici HVO-a i njihovi agenti su pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed ili s njegovim znanjem, prihvaćali u zatvoreničke objekte stotine zatočenih bosanskih civila muslimanske nacionalnosti. Mnogi od tih zatvorenika su ubijeni, korišteni kao "živi štit", prebijani, tjerani da kopaju rovove na ili u blizini linije fronte, izlagani tjelesnom i psihičkom zlostavljanju i zastrašivanju, nečovječnom postupanju, uz nedovoljno hrane, vode i bez odgovarajuće liječničke pomoći.

7. Progon bosanskih Muslimana, kao što je gore navedeno, bio je u tolikoj mjeri masovan i rasprostranjen, te je provođen tako sustavno, da je znatno smanjio muslimansko civilno pučanstvo na područjima koja obuhvaćaju, između ostalog, općine Vitez, Busovaču i Kiseljak, u kojima su vlast preuzeli HVO i uprava bosanskih Hrvata. Takvim djelima i propustima, Tihomir BLAŠKIĆ je počinio:

Točka 1: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI prema članu 5(h) (progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi) Statuta Međunarodnog suda;


TOČKE 2 - 3
 PROTUZAKONITI NAPADI NA CIVILE I CIVILNE OBJEKTE

8. Pripadnici HVO-a i njihovi agenti, pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed ili s njegovim znanjem, sudjelovali su u protuzakonitim napadima na civile i civilne objekte, između ostalog i u sljedećim gradovima i selima:


GRAD/SELO 

MJESEC NAPADA
Ahmići/Nadioci/Pirići/Šantići  travanj 1993.
Očenići  travanj 1993.
Vitez/Stari Vitez  od travnja do svibnja 1993.
Rotilj  travanj 1993.
grad Zenica  travanj 1993.

Ovim djelima i propustima, Tihomir BLAŠKIĆ je počinio:

Točka 2: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članu 3 (protuzakoniti napad na civile) Statuta Međunarodnog suda;

Točka 3: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članu 3 (protuzakoniti napad na civilne objekte) Statuta Međunarodnog suda.


TOČKE 4-9
NAMJERNO UBIJANJE I NANOŠENJE TEŠKIH OZLJEDA

9. Od otprilike siječnja 1993. do otprilike siječnja 1994., pripadnici HVO-a i njihovi agenti, pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed ili s njegovim znanjem, namjerno su ubijali civile i, s namjerom da im uzrokuju tešku patnju, nanosili drugim osobama tjelesne i duševne ozljede, u području koje obuhvaća, između ostalog, općine Vitez, Busovača, Kiseljak i Zenica.

Ovim djelima i propustima Tihomir BLAŠKIĆ je počinio:

Ubojstva:

Točka 4: TEŠKA POVREDA prema članu 2(a) (namjerno ubojstvo) Statuta Međunarodnog suda.
Točka 5: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i člana 3(1)(a) (ubojstvo) Ženevskih konvencija;
Točka 6: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI
prema članu 5(a) (ubojstvo) Statuta Međunarodnog suda;

Ozljede:

Točka 7: TEŠKA POVREDA prema članu 2(c) (namjerno nanošenje teške patnje ili ozbiljnih ozljeda tijela ili zdravlja) Statuta Međunarodnog suda.
Točka 8: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA
prema članu 2 Statuta Međunarodnog suda i člana 3(1)(a) (napadi na život i osobe) Ženevskih konvencija;
Točka 9: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI
prema članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Međunarodnog suda;


TOČKE 10-13
UNIŠTAVANJE I PLJAČKA IMOVINE

10. Od otprilike siječnja 1993. do otprilike rujna 1993., pripadnici HVO-a i njihovi agenti, pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed ili s njegovim znanjem, bezobzirno su i masovno uništavali i pljačkali domove bosanskih Muslimana, njihove poslovne prostore, vjerske i obrazovne objekte, osobnu imovinu civila i stoku na području koje obuhvaća, između ostalog, općine Vitez, Busovaču i Kiseljak.

Ovim djelima i propustima Tihomir BLAŠKIĆ je počinio:

Točka 10: TEŠKU POVREDU prema članu 2(d) (opsežno uništavanje imovne) Statuta Međunarodnog suda;
Točka 11: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA
prema članu 3(b) (pustošenje koje nije opravdano vojnom potrebom) Statuta Međunarodnog suda;
Točka 12: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA
prema članu 3(d) (uništavanje ili namjerno oštećenje vjerskih i obrazovnih objekata) Statuta Međunarodnog suda;
Točka 13: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA
prema članu 3(e) (pljačkanje javne ili osobne imovine) Statuta Međunarodnog suda;

TOČKE 14 - 19
 NEČOVJEČNO POSTUPANJE, UZIMANJE TALACA I KORIŠTENJE "ŽIVIH ŠTITOVA"

11. Od otprilike siječnja 1993. do otprilike rujna 1993., pripadnici HVO-a i njihovi agenti, pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed i s njegovim znanjem, zatvarali su bosanske civile na sljedećim lokacijama i podvrgavali ih nezakonitim i nečovječnim postupcima, uključujući postupke navedene u daljnjem tekstu u paragrafima 12 i 13.

  • Kino dvorana u Vitezu
  • Zatvor Kaonik kraj Busovače
  • Veterinarska stanica u Vitezu
  • Osnovna škola u Dubravici
  • Uredi SDK u Vitezu
  • Vojarna u Kiseljaku
  • Selo Rotilj

Nečovječno i/ili okrutno postupanje prema zatvorenicima:

12. Bosanski Muslimani, zatvoreni u zatvoreničkim objektima pod kontrolom HVO-a, uključujući, između ostalog, gore navedene objekte, ubijani su, korišteni kao "živi štitovi", prebijani, tjerani da kopaju rovove na ili u blizini linije fronte, podvrgavani nečovječnim postupcima, uključujući zatvaranje u pretijesne i pretrpane prostorije, uz nedovoljno hrane, vode i bez odgovarajuće liječničke pomoći.

13. Od otprilike siječnja 1993. do otprilike travnja 1994., pripadnici HVO-a i njihovi agenti, pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA prisiljavali su zatočene bosanske Muslimane da kopaju rovove na ili u blizini položaja na liniji fronte na području koje obuhvaća, između ostalog, općine Kiseljak, Vitez i Busovaču. Nekoliko bosanskih Muslimana ubijeno je tijekom kopanja rovova.

Ovim djelima i propustima Tihomir BLAŠKIĆ je počinio:

Točka 14: TEŠKU POVREDU prema članu 2(b) (nečovječno postupanje) Statuta Međunarodnog suda;
Točka 15: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA
prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i člana 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija;

Taoci:

14. Između otprilike siječnja 1993. i otprilike travnja 1994., pripadnici HVO-a i njihovi agenti, pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed ili s njegovim znanjem, uzimali su taoce iz redova bosanskih Muslimana i koristili ih u razmjenama zatvorenika, te za zaustavljanje bosanskih vojnih operacija protiv HVO-a.

Ovim djelima i propustima Tihomir BLAŠKIĆ je počinio:

Točka 16: TEŠKU POVREDU prema članu 2(h) (korištenje civila kao talaca) Statuta Međunarodnog suda;
Točka 17: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA
prema članu 3 Statuta Međunarodnog suda i člana 3 (uzimanje talaca) Ženevskih konvencija;

Živi štitovi:

15. Između otprilike siječnja 1993. i otprilike travnja 1993., pripadnici HVO-a i njihovi agenti, pod zapovjedništvom i kontrolom Tihomira BLAŠKIĆA, na njegovu zapovijed ili s njegovim znanjem, koristili su bosanske Muslimane kao žive štitove kako bi spriječili bosansku vojsku da puca po položajima HVO-a ili prisilili borce- bosanske Muslimane da se predaju na području koje između ostalog obuhvaća općine Vitez i Busovaču. HVO je koristio žive štitove u više navrata, između ostalog u siječnju ili veljači 1993. u selu Merdani i 16. travnja 1993. i 20. travnja 1993. u Vitezu.

Ovim djelima i propustima Tihomir BLAŠKIĆ je počinio:

Točka 18: TEŠKU POVREDU prema članu 2(b) (nečovječno postupanje) Statuta Međunarodnog suda;
Točka 19: KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA
prema članu 3 (okrutno postupanje) Statuta Međunarodnog suda i člana 3(1)(a) Ženevskih konvencija;

/potpis na originalu/
Louise Arbour
tužiteljica

Den Haag, Nizozemska
15. studenog 1996.