PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM II

U sastavu:

sudac Wolfgang Schomburg, predsjedavajući
sudac Florence Ndepele Mwachande Mumba
sudija Carmel Agius

Tajnik: g. Hans Holthuis

Odluka od: 24. lipnja 2003.

TUŽITELJ
protiv
JANKA BOBETKA


NALOG ZA OBUSTAVLJANJE POSTUPKA PROTIV JANKA BOBETKA

Tužiteljstvo:
gđa Carla del Ponte, tužiteljica

RASPRAVNO VIJEĆE II (dalje u tekstu: Raspravno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU izvod iz matične knjige umrlih br. 00114/2003, koji je matični ured u Zagrebu, Republika Hrvatska, izdao 29. svibnja 2003., i koji je Frane Krnić, predstojnik Ureda za suradnju s Međunarodnim sudom i Međunarodnim kaznenim sudom, proslijedio 9. lipnja 2003. te Thomas Osorio, predstojnik Ureda za vezu u Zagrebu, podnio 10. lipnja 2003., a kojim se potvrđuje da je Janko Bobetko, rođen 10. siječnja 1919. u Crncu, preminuo 29. travnja 2003. u Zagrebu;

BUDUĆI DA se u slučaju smrti optuženog postupak obustavlja;

OVIM OBUSTAVLJA SUDSKI POSTUPAK PROTIV JANKA BOBETKA.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 24. lipnja 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Wolfgang Schomburg,
  predsjedavajući sudac

[pečat Međunarodnog suda]