MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC SUDA
PROTIV
BRALO MIROSLAVA
poznatog i kao "Cicko"

OPTUŽNICA

Richard J. Goldstone, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlaštenjem iz člana 18 Statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (Statut Suda) navodi:

 1. Na dan 6. marta 1992. Republika Bosna i Hercegovina (BiH) objavila je svoju nezavisnost.

 2. Najkasnije od 3. jula 1992. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna (HZ HB) smatrala se nezavisnom političkom cjelinom unutar Republike Bosne i Hercegovine.

 3. Najkasnije od januara 1993. i najmanje do sredine jula 1993, oružane snage HZ-HB, poznate kao Hrvatsko vijeće odbrane (HVO), bile su u oružanom sukobu s oružanim snagama vlade Republike Bosne i Hercegovine.

 4. 4. Od početka neprijateljstava u januaru 1993, HVO je napadao sela nastanjena uglavnom bosanskim Muslimanima u dolini rijeke Lašve u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine. Rezultat tih napada bili su brojni mrtvi i ranjeni civili.

 5. Pored toga, civili su zarobljavani, odvoženi iz svojih mjesta stanovanja, tjerani na prisilni fizički rad, mučeni su, te seksualno, fizički i mentalno zlostavljani. HVO je uhapsio na stotine bosanskih Muslimana civila i odveo ih na mjesta kao što su kino dvorana i veterinarska stanica u Vitezu, koja su korištena za pritvaranje.

 6. Za vrijeme dok su bili zatvoreni, brojni zatvorenici bosanski Muslimani su odvođeni na linije fronta gdje su ih pripadnici HVO tjerali da kopaju zaštitne rovove kako bi se HVO vojnici zaštitili od snajperista BiH. U nekoliko navrata dok su kopali te zaštitne rovove, zatvorenici bosanski Muslimani su ubijani i ranjavani.

 7. Jedna od lokacija na koju se odnosi ova optužnica, gdje su zatvorenici bosanski Muslimani morali kopati rovove, jeste zaselak Kratine u općini Vitez.

 8. OPTUŽENI

 9. MIROSLAV BRALO poznat i kao "CICKO" rođen je 13. oktobra 1967. u Kratinama, općina Vitez. Sada živi u Nadiocima. Prije rata radio je u tvornici "Slobodan Princip Seljo". Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica BRALO je bio pripadnik grupe specijalnih snaga u okviru HVO zvane "Džokeri".

 10. OPĆE POSTAVKE OPTUŽNICE

 11. Stanje međunarodnog oružanog sukoba i djelomične okupacije trajalo je u Republici Bosni i Hercegovini na teritoriji bivše Jugoslavije sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica.

 12. Sva djela i propusti koji su ovdje izneseni kao teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. (teške povrede) i koji su navedeni u članu 2 Statuta Suda, dogodili su se za vrijeme tog oružanog sukoba i djelomične okupacije.

 13. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, žrtve navedene u optužnici bile su osobe zaštićene Ženevskim konvencijama iz 1949.

 14. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, optuženi su bili dužni pridržavati se svih zakona ili običaja koji uređuju vođenje rata.

 15. Optuženi je pojedinačno odgovoran za zločine za koje se tereti ovom optužnicom prema članu 7(1) Statuta Suda. Pojedinačna krivična odgovornost obuhvata izvršavanje, planiranje, podsticanje, naređivanje i pomaganje na neki drugi način u planiranju, pripremi ili izvršenju zločina navedenih u članovima 2 do 5 Statuta Suda.

 16. Opće postavke optužnice sadržane u paragrafima 9 do 14 ponovo su navedene i sadržane u svakoj od niže navedenih optužbi.

 17. OPTUŽBE

  TAČKE 1-2
  (NEZAKONITO ZATVARANJE CIVILA)

 18. Između 21. aprila 1993. i 10. maja 1993, Miroslav BRALO, u saradnji sa drugim vojnicima HVO, hapsio je i zatvarao bosanske Muslimane civile i tjerao te civile da kopaju rovove oko sela Kratine. Pod prijetnjom oružja, zatvorenici su radili u teškim vremenskim uslovima, skoro bez odmora i hrane. Pored toga, BRALO je, prijeteći im fizičkim povredama i smrću, prisiljavao muslimanske zatvorenike da vrše katoličke vjerske obrede.

 19. Gore navedenim djelima i propustima MIROSLAV BRALO, pojedinačno i u saradnji sa ostalima, počinio je sljedeće zločine:

  TAČKA 1: TEŠKA POVREDA (nezakonito zatvaranje civila), prema članu 2 (g) Statuta Suda; i

  TAČKA 2: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (povreda ličnog dostojanstva) prema članu 3 Statuta Suda.

  TAČKE 3-4
  (NEČOVJEČNO I SUROVO POSTUPANJE)

 20. Između 21. aprila 1993. i 10. maja 1993, na području sela Kratine, Miroslav BRALO pojedinačno i u saradnji sa drugima, koristio je i učestvovao u korištenju civila kao "živog zida", prisiljavao bosanske Muslimane civile da kopaju rovove na prvim linijama fronta kako bi se HVO vojnici zaštitili od vatre snajperista BiH.

 21. Gore navedenim djelima i propustima, Miroslav BRALO počinio je sljedeće zločine:

  TAČKA 3: TEŠKA POVREDA (nečovječno postupanje) prema članu 2 (b) Statuta Suda; i

  TAČKA 4: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (surovo postupanje) prema članu 3 Statuta Suda.

  TAČKE 5-8
  (MUČENJE I UBIJANJE)

 22. Jednog dana između 21. aprila 1993. i 10. maja 1993, na području sela Kratine, Miroslav BRALO i ostali vojnici HVO uhapsili su tri muslimanska civila koji su pobjegli iz sela Jelinak i Lončari i iz Travnika.

 23. Po naređenju koje je izdao Miroslav BRALO, trojica Muslimana odvedeni su u obližnju štalu, pretučeni i mučeni nasilnim gutanjem soli i vode.

 24. Nekoliko sati kasnije, Miroslav BRALO i jedan njegov pomoćnik, naoružani puškama, odveli su istu trojicu muslimanskih civila u šumarak i ubili ih.

 25. Gore navedenim djelima i propustima, Miroslav BRALO je pojedinačno i u saradnji sa ostalima, počinio sljedeće zločine:

  TAČKA 5: TEŠKA POVREDA (namjerno ubistvo) prema članu 2(a) Statuta Suda;

  TAČKA 6: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (ubistvo) prema članu 3 Statuta Suda;

  TAČKA 7: TEŠKA POVREDA (mučenje i nečovječno postupanje) prema članu 2(b) Statuta Suda; i

  TAČKA 8: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (mučenje) prema članu 3 Statuta Suda.

  TAČKE 9-11
  (MUČENJE/SILOVANJE)

 26. Negdje oko 15. maja 1993, pripadnici "Džokera" odveli su svjedokinju A, Muslimanku iz Bosne, u svoj štab u Nadiocima, u zgradu koju su nazivali "bungalov". Tamo je, pred ostalim vojnicima, Miroslav BRALO prisilio svjedokinju A da skine odjeću, milovao joj tijelo nožem, prijetio da će je ubiti, i rekao da će je silovati svi muškarci u sobi. Miroslav BRALO je zatim prisilio svjedokinju A da pleše gola.

 27. Miroslav BRALO je nakon toga silovao svjedokinju A, natjeravši je na oralni seks i gutanje njegove sperme i urina. Miroslav BRALO je prisilio svjedokinju A na vaginalni i analni spolni odnos s njim. Miroslav BRALO je svjedokinji A stavljao penis u usta i izvršio vaginalnu i analnu penetraciju. Za to vrijeme Miroslav BRALO je svjedokinju A grizao po tijelu i bradavicama. Miroslav BRALO je svjedokinju A prisilio da taj čin ponovi s njim nekoliko puta. Za vrijeme tih silovanja, Miroslav BRALO je prevlačio nožem po tijelu svjedokinje A i stavljao joj revolver u usta i na čelo.

 28. Gore navedenim djelima i propustima Miroslav BRALO počinio je sljedeće zločine:

  TAČKA 9: TEŠKA POVREDA (mučenje i nečovječno postupanje) prema članu 2 (b) Statuta Suda;

  TAČKA 10: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (mučenje) prema članu 3 Statuta Suda;

  TAČKA 11: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (povreda ličnog dostojanstva uključujući silovanje) prema članu 3 Statuta Suda.

  TAČKE 12-14
  (MUČENJE/SILOVANJE)

 29. Negdje oko 15. maja 1993, ubrzo poslije događaja opisanih u paragrafima 18 i 19, u štabu "Džokera" u Nadiocima (bungalov), Anto FURUNDŽIJA, lokalni zapovjednik "Džokera", Miroslav BRALO i još jedan vojnik, ispitivali su svjedokinju A. Dok je Anto FURUNDŽIJA ispitivao svjedokinju A, Miroslav BRALO joj je nožem trljao unutrašnju stranu bedra i donji dio stomaka prijeteći da će joj staviti nož u vaginu ako ne bude govorila istinu.

 30. Tada su svjedokinja A i žrtva B, bosanski Hrvat koji je ranije pomogao porodici svjedokinje A, odvedeni u drugu prostoriju u "bungalovu". Žrtva B je prije toga teško pretučena. Dok je FURUNDŽIJA nastavio ispitivati svjedokinju A i žrtvu B, Miroslav BRALO je palicom tukao svjedokinju A i žrtvu B po tabanima. Zatim je Miroslav BRALO prisilio svjedokinju A na oralni i vaginalni spolni odnos s njim. Sve to vrijeme Anto FURUNDŽIJA je bio prisutan i nije učinio ništa da spriječi ili prekine Miroslava BRALA.

 31. Gore navedenim djelima i propustima Miroslav BRALO je počinio sljedeće zločine:

  TAČKA 12: TEŠKA POVREDA (mučenje ili nečovječno postupanje) prema članu 2(b) Statuta Suda;

  TAČKA 13: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (mučenje) prema članu 3 Statuta Suda;

  TAČKA 14: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (povreda ljudskog dostojanstva uključujući silovanje) prema članu 3 Statuta Suda.

  TAČKE 15-17
  (MUČENJE/SILOVANJE)

 32. Negdje oko 16. maja 1993, svjedokinja A dovedena je iz "bungalova" u vikendicu optuženog B u okolini Nadioka. Dok je bila tamo, stiglo je oko deset vojnika HVO, pripadnika "Džokera". Miroslav BRALO, optuženi B i još jedan vojnik prisilili su svjedokinju A na spolni odnos s njima. Vojnici su kroz prozor posmatrali prisilan spolni čin optuženog B sa svjedokinjom A.

 33. Gore navedenim djelima i propustima Miroslav BRALO je počinio sljedeće zločine:

  TAČKA 15: TEŠKA POVREDA (mučenje ili nečovječno postupanje) prema članu 2(b) Statuta Suda;

  TAČKA 16: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (mučenje) prema članu 3 Statuta Suda; i

  TAČKA 17: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (povreda ličnog dostojanstva uključujući silovanje) prema članu 3 Statuta Suda.

  TAČKE 18-21
  (MUČENJE/SILOVANJE, PROTUZAKONITO ZATVARANJE)

 34. Oko sredine juna 1993, svjedokinja A pokušala je pobjeći iz vikendice optuženog B. Svjedokinja A otrčala je do obližnje kuće i sakrila se u šupi. Vlasnik kuće i Miroslav BRALO uhvatili su svjedokinju A. Vlasnik kuće joj je zaprijetio da će te noći biti ubijena. Kasnije te noći, Miroslav BRALO se vratio u istu kuću i prisilio svjedokinju A na oralni, vaginalni i analni spolni odnos s njim. Miroslav BRALO je prisilio svjedokinju A da lizanjem očisti njegov spolni organ nakon što ju je analno silovao. Svjedokinja A bila je fizički toliko povrijeđena da je sljedeći dan jedva hodala.

 35. Gore navedenim djelima i propustima Miroslav BRALO počinio je sljedeće zločine:

  TAČKA 18: TEŠKA POVREDA (mučenje ili nečovječno postupanje) prema članu 2(b) Statuta Suda;

  TAČKA 19: TEŠKA POVREDA (protuzakonito zatvaranje) prema članu 2 (g) Statuta Suda; i

  TAČKA 20: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (mučenje) prema članu 3 Statuta Suda.

  TAČKA 21: KRŠENJE RATNIH ZAKONA ILI OBIČAJA (povreda ličnog dostojanstva uključujući silovanje) prema članu 3 Statuta Suda.

2. novembar 1995.

___________________

Hag, Nizozemska

Richard J. Goldstone

Tužilac