PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

Sudija: David Hunt, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 3. maja 2001.

 

 

TUŽILAC

protiv

Radoslava BRĐANINA i Momira TALIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA DA SE NAJAVI DATUM SUĐENJA

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Nicolas Koumjian
g. Andrew Cayley
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića

1. Tužilaštvo je od Pretresnog vijeća tražilo da navede kojeg datuma će početi suđenje u ovom predmetu. Time bi se Tužilaštvu omogućilo da pravodobno obavijesti svoje svjedoke kako bi ovi mogli izvršiti svoje pripreme, da organizira njihovo pojavljivanje ovdje u Hagu i da se pobrine da svi dokumenti budu prevedeni na vrijeme. Obojica optuženih usprotivila su se toj molbi po raznim osnovama koje se tiču njihove spremnosti za suđenje i problema za koje se tvrdi da ih stvara Tužilaštvo, a koji im onemogućuju da se pripreme.

2. Brđanin navodi da postoji niz nerješenih pitanja:

(a) Još mu nije omogućen pristup dokumentima koje je Tužilaštvo zaplijenilo u zgradi Službi bezbjednosti u Banjoj Luci, a koji je on zatražio u maju 2000. Tužilaštvo je odgovorilo da je elektronska kopija tih dokumenata predana odbrani u augustu 2000., ali priznaje da je bilo neophodno ponovno skenirati te dokumente jer ih je teško kopirati zbog loše kvalitete nekih od njih. Riječ je o nešto manje od 900.000 stranica. Da bi se omogućilo pretraživanje tih dokumenata, ponovno ih se skenira metodom optičkog prepoznavanja slova, a tu se radi o više od 2.000.000 stranica. Tužilaštvo je takođe otkrilo da je među tim dokumentima i određena količina materijala na koje se može primijeniti pravilo 66(C), prema kojem se od Pretresnog vijeća na sjednici in camera može zatražiti oslobađanje od obaveze objelodanjivanja određenih informacija optuženima. Očekuje se da će taj materijal biti dostavljen na razmatranje Pretresnom vijeću do 8. maja.

(b) Još nije primio dokumente koji se odnose na druge postupke pred Međunarodnim sudom koji se tiču iste geografske regije i istog razdoblja kao i događaji navedeni u posljednjoj optužnici, a za koje je predsjednik Suda u septembru 2000. naložio da mu se omogući pristup, jer su oni i dalje predmet žalbe Tužilaštva. Ne bi bilo ispravno ustvrditi da je Tužilaštvo uložilo žalbu na odluku predsjednika Suda. Tužilaštvo je podnijelo molbu za produženje roka u kojem može tražiti dozvolu za ulaganje žalbe, ali se čini da se s tim nije išlo dalje jer je Tužilaštvo umjesto toga pokušalo postići da predsjednik Suda preispita svoju odluku. Ta molba nije urodila plodom. Tužilaštvo se u svom odgovoru nije osvrnulo na činjenicu da ti dokumenti nisu dostavljeni još od njegove neuspješne molbe za preispitivanje proteklog januara.

Brđanin tvrdi da će, uz ograničena sredstva koja dopušta Međunarodni sud, potrebno ispitivanje tih dokumenata potrajati otprilike godinu i po dana. Sekretarijat Suda je obavijestio Pretresno vijeće da su radi toga Brđaninu odobrena dodatna sredstva.

3. Talić takođe tvrdi da postoji niz nerješenih pitanja:

(a) Još nije primio prijevod Dodatno izmijenjene optužnice na jeziku koji razumije, ali se prihvata da je ipak mogao uložiti prigovor na formu Dodatno izmijenjene optužnice.

(b) Pitanje forme Dodatno izmijenjene optužnice još nije riješeno. Strane još nisu završile s argumentacijom u vezi s tim podneskom.

(c) Još nije primio sav popratni materijal priložen uz optužnicu kada je potvrđena. Tužilaštvo je odgovorilo da su jedini popratni materijali koji nisu uručeni neredigirane kopije izjava za koje su Tužilaštvu bile odobrene zaštitne mjere kojima se odlaže objelodanjivanje identiteta određenih svjedoka. Kada se jednom s određenom sigurnošću bude mogao odrediti datum suđenja, onda će i Pretresno vijeće moći odrediti datume za objelodanjivanje tih identiteta.

(d) Još nije primio obećane kopije dokumenata koje je iz zgrade Centra službi bezbjednosti zaplijenilo Tužilaštvo. Tužilaštvo je odgovorilo na način koji je već opisan.

(e) Tužilaštvo nije razjasnilo ima li još dokumenata koje treba objelodaniti u skladu s pravilima 66(A), 66(B) ili 68. Tužilaštvo je odgovorilo da još uvijek ima dodatnih svjedoka i dokumenata koje treba objelodaniti u skladu s pravilima 66 i 68, s obzirom na to da se optužnica odnosi na veliko geografsko područje i duže razdoblje, da je broj dokumenata koji su zaplijenjeni ili dobiveni od vanjskih izvora ogroman, a sredstva dodijeljena za prevođenje nedovoljna da bi se omogućilo brže prevođenje.

4. Jasno je da se, prije bilo kakve smislene naznake o datumu suđenja, mora riješiti niz pitanja. Pretresno vijeće je već dalo do znanja stranama da, iz razloga koji su tada navedeni, suđenje sada ne može početi prije prve polovine septembra. Statusna konferencija zakazana je za 18. maja, kada će se raspravljati o molbi Tužilaštva za imenovanje predsjedavajućeg službenika u svrhe navedene u pravilu 92bis. Na toj statusnoj konferenciji bilo bi primjereno raspravljati i o ovim drugim pitanjima.

5. Prema tome, u ovoj fazi ne bi bilo primjereno dati najavu koju je Tužilaštvo tražilo.


Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleski tekst mjerodavan.

Dana 3. maja 2001.
U Hagu,|
Nizozemska

/potpis na originalu/
David Hunt, sudija
Pretpretresni sudija

 

[pečat Međunarodnog suda]