PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II

 

Sudija: g. David Hunt, pretpretresni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. juna 2001.

 

TUŽILAC

protiv

Radoslava BRĐANINA i Momira TALIĆA

 


ODLUKA KOJOM SE MOMIRU TALIĆU USKRAĆUJE ODOBRENJE ZA PODNOŠENJE DALJNJEG ODGOVORA

 

Tužilaštvo:

gđa Joanna Korner
g. Andrew Cayley
g. Nicolas Koumjian
gđa Anna Richterova
gđa Ann Sutherland

 

Odbrana:

g. John Ackerman za Radoslava Brđanina
g. Xavier de Roux i g. Michel Pitron za Momira Talića

1. Optuženi Momir Talić (dalje u tekstu: Talić) podnio je dokument pod naslovom: "Response á la Réplique de l’Accusation Relative á l’Autorisation d’Amender le Nouvel Acte d’Accusation Modifie". Za taj se dokument kaže da je odgovor na repliku tužioca, podnesenu u skladu s odobrenjem koje je Pretresno vijeće dalo u svojoj Odluci o podnošenju odgovora. On nije zatražio odobrenje da to učini.

2. Stranama u ovom predmetu je više puta jasno stavljeno na znanje da je za podnošenje svakog eventualnog dokumenta koji slijedi nakon odgovora na podnesak potrebna dozvola - posljednji puta prije samo tri sedmice, u odluci o odgovorima - te da će to odobrenje biti dano samo onda kada se dokumentom koji je prethodno podnesen pokreće pitanje koje izlazi iz okvira pitanja pokrenutih dokumentom na koji se daje odgovor.

3. Optužbi je dozvoljeno podnošenje odgovora jer je Talić u svom prigovoru na izmjenu optužnice koju je optužba zatražila pokrenuo nova pitanja tvrdeći da je i sama zatražena izmjena manjkava u formi. Taliću je takođe dozvoljeno da pokrene daljnje prigovore na formu sadašnje optužnice, usprkos tome što zahtjev nije bio blagovremen. Njegov odgovor na molbu optužbe za izmjenu tretiran je kao da se ustvari radi o preliminarnom podnesku u vezi sa formom optužnice.

4. Replika tužioca se bavi isključivo prigovorima Talića na formu predloženih izmjena te daljnjih prigovora Talića na formu sadašnje optužnice. U njoj se ne pokreću nova pitanja. U Talićevom daljnjem odgovoru se samo ponavljaju, možda detaljnije, prigovori koje je već iznio. Jedan od razloga zbog kojih se traži dozvola za podnošenje daljnjih podnesaka je sprečavanje strana da jednostavno ponavljaju ono što je već rečeno.

5. Dozvola za podnošenje Talićevog daljnjeg odgovora se uskraćuje.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

Dana 20. juna 2001.
U Hagu,
Nizozemska.

/potpis na originalu/
David Hunt,
pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]